Novinky

Nový Terraland TN na Farmě Opatov

Farma Opatov (okr. Svitavy) hospodaří na celkové výměře 1100 ha z čehož je 1050 ha orné půdy, na které převážně pěstují jarní a ozimý ječmen, ozimou pšenici a řepku. Na Farmě Opatov provozují také bioplynovou stanici o výkonu 1,2MWh.  Pro provoz BPS a potřeby živočišné výroby také pěstují kukuřici na siláž a jetelotravní směsi na senáž. V menší míře se zde také věnují i živočišné výrobě a to chovu masného skotu.

Problémy s utuženými pozemky

„S provozem bioplynové stanice došlo k rozšíření osevního plánu o kukuřici na siláž a jetelotravní směsi. Po sklizni silážní kukuřice je na strniště aplikován digestát z BPS. Již během sklizně dochází k velkému utužení pozemku, které je nadále zvyšováno dalšími přejezdy techniky aplikující digestát.  Ke zpracování těchto pozemků jsme zakoupili nový Terraland TN 3000“ sděluje pan Milan Kohl spolumajitel farmy.

Nový Terraland TN na Farmě Opatov

Nový Terraland TN 3000 je vybaven 7 radlicemi, které jsou hydraulicky jištěné proti poškození.

Nový Terraland TN na Farmě Opatov

Zadní hrotové válce se samočisticím efektem zaručí práci i ve  vlhkých podmínkách.

Více vzduchu v půdě

„S Terralandem jsme velice spokojeni a splnil všechna naše očekávání. Díky konstrukci podrývacích těles jsme schopni utužené pozemky zpracovávat v hloubce cca 45 cm, aniž by docházelo k vynášení podorniční vrstvy půdy. Jedním přejezdem s Terralandem narušíme utužení a do půdy dostaneme více vzduchu, který je potřebný pro zdárný růst rostlin“ dodává pan Milan Kohl.

Nový Terraland TN na Farmě Opatov

Podrývací radlice jsou lomeny 3 úhly a díky této konstrukci nedochází k vynášení podorničních vrstev

Nový Terraland TN na Farmě Opatov

Zpracování pozemku po sklizni silážní kukuřice.

První zkušenosti s novým Terralandem v Opatově

„V loňském roce jsme zpracovávali zejména pozemky po sklizni kukuřice. Vliv zpracování půdy Terrlandem se hlavně projevil na souvratích, které byly extrémně utužené. Nově zasetý porost byl i v těchto místech vyrovnaný a nebyly poznat žádná místa, kde se souvratě nacházeli. V letošním roce máme v úmyslu zaset jarní ječmen do pozemku, který byl kompletně zpracován Terralandem. Pozemek je velmi dobře provzdušněn a bez známek utužení. Což bude mít na ječmen velice dobrý vliv a určitě se to projeví i na výnosu při sklizni„ sděluje nám pan Jaroslav Peřina spolumajitel farmy.

Nový Terraland TN na Farmě Opatov

Zpracování pozemku po sklizni jetelotravní směsi.

Nový Terraland TN na Farmě Opatov

Výsledek práce po sklizni silážní kukuřice.

Michal Jurníček,DiS
Oblastní zástupce – pro Moravu a Východní Čechy

Galerie

Novinky

Chci stroj BEDNAR

Mám stroj BEDNAR

Ke stažení

O nás