Novinky

Nový secí stroj Omega na farmě Miloše Holuba

Dne 28. 3. 2017 distributor techniky Bednar firma STROM Praha a.s. středisko Louny předal nový secí stroj BEDNAR Omega OO 3000L v odlehčené verzi s plastovým zásobníkem svému dlouholetému zákazníkovi Miloši Holubovi ze Slatiny pod Hazmburkem.

Miloš Holub hospodaří na 73 ha úrodných těžších černozemí v okolí Slatiny. Zabývá se především klasickou rostlinnou výrobou, kde vedle pšenice pěstuje i řepku olejnou a okrajově jarní ječmen a hrách. Okrajově se věnuje i službám sklizňovou technikou.

Stroj je vybaven předním hydraulickým smykem.

Stroj je vybaven předním hydraulickým smykem.

Kalibrace výsevku se provádí v zadní části stroje.

Farma Michala Ondry a jeho otce v Lounkách na Litoměřicku

V létě roku 2015 si pan Holub zapůjčil předváděcí stroj Omega o záběru 4 metry. S prací stroje byl nadmíru spokojen, především se mu v jeho těžkých půdních podmínkách velmi osvědčila coulterová sekce Profi, která je umístěna za dvouřadou baterií přípravových disků.

Toto vybavení stroje spolu s roztečí secích botek 12,5 cm se ukázalo jako klíčové při výběru stroje na letošní sezonu, kdy v konkurenci zahraničních výrobců se pan Holub rozhodl využít nabídku českého producenta, společnosti Bednar FMT.

Předvádění secího stroje v roce 2015.

Předvádění secího stroje v roce 2015.

První seté hektary v agregaci s Forterou 12441.

První seté hektary v agregaci s Forterou 12441.

Děkujeme prodejci stroje Františkovi Kosovi ze společnosti STROM PRAHA za dobře odvedenou práci při prezentaci secího stroje, která vedla k jeho prodeji a přejeme zákazníkovi Milošovi Holubovi mnoho spokojeně odpracovaných hektarů.

Galerie

© 1997 BEDNAR • FMT s.r.o. • Dlouhá Ves 188 • 516 01 Rychnov nad Kněžnou – Česká republika