Novinky

Nový secí stroj BEDNAR OMEGA OO 6000 L na Šumavě

6. 4. 2017 byl za přítomnosti majitele společnosti BEDNAR FMT s.r.o. pana Ladislava Bednáře a ředitele obchodu pro ČR Davida Ryčla předán secí stroj OO 6000 L s plastovým zásobníkem společnosti Agrokomplex Šumava.

Za tuto rozsáhlou a významnou zemědělskou firmu hospodařící v horské a podhorské části Šumavy se předání účastnil její majitel František Šimek a ředitel zemědělské výroby dvou farem Agrup a ZS Chlumany Jiří Bízek.

Agrokomplex Šumava tvoří majetkově propojenou skupinu společností, která sleduje společný cíl – komplexní, integrovaný systém hospodaření při respektování základních přírodních, ekonomických a sociálních zákonitostí.

Skupina společností uplatňuje takové hospodářské postupy, které jsou přírodě blízké. Jejím cílem je zajistit ekologickou stabilitu obhospodařovaného území. Zabývá se zemědělskou prvovýrobou, údržbou krajiny, udržováním v krajině rozptýlené zeleně, ochranou přírody a provozováním myslivosti a rybářstvím. Rovněž se zaobírá zpracováním zemědělských výrobků a obchodem se zemědělskými komoditami a hospodářskými potřebami.

Nový secí stroj BEDNAR OMEGA OO 6000 L na Šumavě
Nový secí stroj BEDNAR OMEGA OO 6000 L na Šumavě

Pro provoz v krajině šumavského předhoří byl vybrán šestimetrový secí stroj s plastovým zásobníkem, který je oproti secím strojům s klasickými ocelovými zásobníky lehčí. Díky tomu je i vhodnější do kopcovitého terénu, který na prvovýrobních farmách Agrokomplexu Šumava převládá.

Diskové sekce stroje jsou navrženy do tvaru písmene „X“, čímž je zajištěno přesné držení stopy secího stroje za traktorem. Nehrozí tedy driftování, které na farmách zažívali dříve. Secí stroj je dále vybaven Coulterovou sekcí pro přípravu půdy i ve vlhkých podmínkách a schopností nadrcení těžkých přeschlých hrud v období setí řepek.

Nový secí stroj BEDNAR OMEGA OO 6000 L na Šumavě

Secí stroje OMEGA OO 6000L a 4000L mají diskové sekce navrženy do tvaru písmene „X“, čímž je zajištěno přesné držení stopy secího stroje za traktorem.

Coulterová sekce pro přípravu i ve vlhkých podmínkách.

Coulterová sekce pro přípravu i ve vlhkých podmínkách.

Meziřádkovou vzdálenost zvolili 12,5 cm. Pro jejich často kamenité půdy bude velkou výhodou systém PSP, kdy jsou botky uloženy na paralelogramu, čímž se docílí přesného uložení osiva na zvolenou hloubku v celé šíři stroje.

Stroj je vybaven průtokovými senzory osiva a pohodlnou a rychlou kalibrací výsevku v zadní části stroje. Nehrozí zde zranění obsluhy a kalibrační výpusť lze zároveň využít k pohodlnému vyprázdnění násypky.

Prodej stroje byl realizován obchodním zástupcem Filipem Kopáčkem z prodejního a servisního střediska firmy STROM Praha a.s. ve Lnářích.

Již dříve bylo na farmy Agrokomplexu Šumava dodáno jiných pět strojů od společnosti BEDNAR FMT. Konkrétně tři kusy plošných mulčovačů Mulcher, předseťový kompaktor Swifter a dlátový pluh Terraland. Tak jako panuje spokojenost s jejich provozem bude úspěšná i dodávka secího stroje.

Nový secí stroj BEDNAR OMEGA OO 6000 L na Šumavě
Nový secí stroj BEDNAR OMEGA OO 6000 L na Šumavě

Děkujeme našemu významnému zákazníkovi za důvěru a přejeme tisíce kvalitně nasetých hektarů.

Galerie

© 1997 BEDNAR • FMT s.r.o. • Dlouhá Ves 188 • 516 01 Rychnov nad Kněžnou – Česká republika