Novinky

Nový FENIX FN 3000L na farmě pana Ing. Karla Klouda

FENIX je univerzální kypřič pro všechny zemědělce. Své o tom ví i pan Ing. Karel Kloud z obce Bražná v okrese Příbram. V letošním roce byl tomuto soukromému zemědělci předán nový FENIX FN 3000L prostřednictvím obchodního zástupce Ing. Luboše Řezníka ze společnosti DAŇHEL AGRO. Kypřič se na farmě zabydlel na základě prvotního předvedení. Na důvody výběru tohoto stroje a dosavadní zkušenosti jsme se zeptali přímo pana Klouda.

FENIX FN_L je univerzální kypřič s třemi řadami slupic umožňující hluboké kypření až do hloubky 35 centimetrů

FENIX FN_L je univerzální kypřič s třemi řadami slupic umožňující hluboké kypření až do hloubky 35 centimetrů

Farma pana Ing. Klouda

Pan Karel Kloud, jak on sám říká, není úplně typickým zemědělcem. V obci Bražná a v okolních katastrech obhospodařuje v současné době 300 hektarů. Z toho je 250 hektarů luk a zbytek připadá na ornou půdu. Primárním zaměřením farmy je chov masného skotu. Na orné půdě pěstují brambory a obiloviny, protože potřebují slámu pro živočišnou výrobu.

Velkou výhodou stroje je vysoká průchodnost rámu zaručující bezproblémovou práci

Velkou výhodou stroje je vysoká průchodnost rámu zaručující bezproblémovou práci

Stroj je na farmě agregován s traktorem John Deere o výkonu 175 koní

Stroj je na farmě agregován s traktorem John Deere o výkonu 175 koní

Zajímavostí je, že jeho farma je vedena v režimu ekologického zemědělství. To s sebou přináší určitá omezení. Tím hlavním je bezesporu nemožnost využívání chemických přípravků na ochranu rostlin. Byl to i jeden z důvodů, proč se pan Kloud rozhodl pořídit právě univerzální kypřič značky BEDNAR.

Důvod výběru stroje BEDNAR FENIX FN_L

„Pro zpracování půdy jsem na farmě využíval především pluh a diskový podmítač. Ve srovnáním s pluhem jsou práce s kypřičem FENIX FN_L rychlejší. Navíc při práci s kypřičem od českého výrobce BEDNAR dosahuji většího denního výkonu a menší spotřeby pohonných hmot, vysvětluje pan Kloud a dále pokračuje: „Protože hospodaříme v režimu EKO, rozhodl jsem se pořídit tento kypřič. Dalším důvodem je jeho využití pro mechanické likvidace plevelů. Oproti diskovému podmítači totiž radličky promíchají výdrol a plevel s půdou, čímž nedochází k jeho intenzivnímu rozšiřování.“

Majitel farmy pan Ing. Karel Kloud (vlevo) a obsluha stroje pan Jaroslav Kocáb

Majitel farmy pan Ing. Karel Kloud (vlevo) a obsluha stroje pan Jaroslav Kocáb

Stroj bude na farmě sloužit primárně k podmítce po obilninách, bramborách a k hlubokému kypření

Stroj bude na farmě sloužit primárně k podmítce po obilninách, bramborách a k hlubokému kypření

Stroj jsme u pana Klouda zastihli na pozemku při podmítce v agregaci s traktorem o výkonu 175 koní po sklizni ječmene, kde se výnos pohyboval na úrovni kolem 5 t/ha. Kypření probíhalo do hloubky 30 centimetrů. Pozemek bude následně oset meziplodinou – svazenkou a hořčicí.

Názor obsluhy stroje na kypřič

A jak hodnotí práci stroje obsluha pan Jaroslav Kocáb? „Stroj se mi velmi líbí. Je velmi jednoduchý. Výkon se pohybuje v rozmezí 1,5–2 ha/hod při pracovní rychlosti 7 km/hod. V našich podmínkách na kamenitých půdách je nezbytné NON–STOP pružinové jištění jednotlivých slupic. To funguje velmi dobře“.

Perfektní výsledek práce stroje FENIX FN_L po jednom přejezdu. Hloubka kypření byla nastavena na 30 centimetrů

Perfektní výsledek práce stroje FENIX FN_L po jednom přejezdu. Hloubka kypření byla nastavena na 30 centimetrů

Na závěr našeho setkání pan Kloud doplňuje: „Měl jsem možnost stroj vyzkoušet v rámci jeho představení. Musím říci, že kvalita a provedení tohoto stroje je srovnatelná s úrovní západních výrobců, ne-li mnohem lepší. Následně jsem se osobně setkal s panem Bednářem a stroj zde již zůstal,“

Děkujeme tímto panu Kloudovi za projevenou důvěru ve značku BEDNAR a přejeme spoustu kvalitně odpracovaných hektarů.

S námi je radost hospodařit
marketing@bednar.com
BEDNAR FMT s.r.o.

Galerie

Výrazná změna na Rakouském trhu
V průběhu srpna 2020 jsme uzavřeli strategickou spolupráci s ACA Group, novým importérem strojů BEDNAR do Rakouska. Nově se tak budou o prodej strojů BEDNAR v Rakousku starat čtyři ACA Centra, která…
© 1997 BEDNAR • FMT s.r.o. • Dlouhá Ves 188 • 516 01 Rychnov nad Kněžnou – Česká republika