Novinky

Nově zakoupený Terraland v ZD Bernartice

V rámci předvádění strojů vyráběných naší společnosti jsme letos v létě navštívili i jeden z největších a nejúspěšnějších podniků v píseckém okrese obhospodařujícím cca 3000 ha – Zemědělské družstvo Bernartice. Zde po dohodě s ředitelem společnosti panem Pavlem Novotým nám bylo umožněno představit dlátový pluh Terraland TN 3000H M7R s hydraulickým jištěním pracovních orgánů.

Problém s utužením půdy po těžké technice

Stroj byl během dvou dní podroben náročné zkoušce kde na vybraných pozemcích musel do hloubky cca 40 cm prokypřit, promíchat a znovu urovnat utužené souvratě. Půda v těchto místech již několik let vykazuje problém při vsakování vody a během letních přísušků opět půdní vláha schází což má za následek pozdější nevyrovnaný porost a s tím související nižší výnos zasetých plodin. Jak uvedl ředitel společnosti „Utužená půda po těžké technice je problém, který už dnes musí řešit většina zemědělských podniků“.

Nově zakoupený Terraland v ZD Bernartice

Rozmezí zpracovaných a nezpracovaných souvratí.

Nově zakoupený Terraland v ZD Bernartice

Stav utužené souvratě po jednom přejezdu stroje při předvádění dne 31.7.2012

Po vyzkoušení stroje letos v létě jsme dlouho neváhaly a nový Terraland rovnou objednali

Nově zakoupený Terraland v ZD Bernartice

Předvádění Terrlandu na zapleveleném pozemku.

Nově zakoupený Terraland v ZD Bernartice

 Ředitel společnosti pan Pavel Novotný hodnotí kvalitu práce pozitivně.

Kontrola porostu po zasetí a během vegetace

Se zástupci společnosti jsme se domluvili na kontrolu porostu v příštím roce. Na zpracovaném pozemku nově zakoupeným Terralandem bude v příštím roce zaseta kukuřice a proto se do Bernartic v létě opět vrátíme abychom zkontrolovali průběh růstu během celé vegetace porostu. Zejména pak v místě do hloubky prokypřených souvratí.

Nově zakoupený Terraland v ZD Bernartice

Utužené souvratě a kolejové řádky po těžké technice.

Nově zakoupený Terraland v ZD Bernartice

Po jednom přejezdu je půda prokypřená, promíchaná a urovnaná.

Galerie

© 1997 BEDNAR • FMT s.r.o. • Dlouhá Ves 188 • 516 01 Rychnov nad Kněžnou – Česká republika