Zpět na novinky

27.
Červen
2013

Narušení utužených půdních vrstev na Vyškovsku s dlátovým kypřičem Fenix

Kojál Krásensko družstvo, hospodaří v oblasti Drahanské vrchoviny na pozemcích okresu Vyškov s nadmořskou výškou kolem 570 m.n.m. na celkové výměře 1 620 ha z čehož je 1 300 ha orné půdy a zbytek jsou trvalé travní porosty. Hlavními plodinamim, kterými se zemědělský podnik zabývá, jsou pšenice, ječmen, žito, řepka a silážní kukuřice. Dále se v podniku zabývají i živočišnou výrobou a to především chovem skotu s celkovým počtem kolem 350 ks dojnic.

Kojál Krásensko družstvo, hospodaří v oblasti Drahanské vrchoviny na pozemcích  okresu Vyškov s nadmořskou výškou kolem 570 m.n.m.  na celkové výměře 1 620 ha z čehož je 1 300 ha orné půdy a zbytek jsou trvalé travní porosty. Hlavními plodinami, kterými se zemědělský podnik zabývá, jsou pšenice, ječmen, žito, řepka a silážní kukuřice.  Dále se v podniku zabývají i živočišnou výrobou a to především chovem skotu s celkovým počtem kolem 350 ks dojnic.

Řešení hlubšího zpracování půdy

Doposud v zemědělském družstvu používali ve větší míře  minimalizační technologii zpracování půdy. Kdy nosným půdozpracujícím strojem byl před léty námi dodaný hřídelový diskový podmítač  Preciser PC 7000. S tímto diskovým podmítačem opakovaně podmítali v hloubkách kolem 15 cm. Díky tomuto opakovanému zpracování půdy zejména ve stejných pracovních hloubkách dochází k pozvolnému utužení „spodní“ vrstvy právě v hloubce kolem 16 – 20 cm. Pak vzniká nepropustná utužená půdní vrstva, kterou je potřeba narušit.  Z těchto důvodů a pro zlepšení kondice půdního profilu cítili v Krásensku, že je nutné pořídit univerzální kypřič s možností  kypření  i ve  větších pracovních hloubkách nad 18 cm.  Vzhledem k půdní struktuře pozemků byl v Krásensku požadavek dodání  hloubkového  kypřiče  s možností kypření do 35 cm.

Stroje Fenix umožňují kypření půdy až do hloubky 35 cm. (ilustrační fotografie) Umístění transportní nápravy do středu stroje s sebou přináší řadu výhod. (práce bez zadních pěchů, lepší manévrovatelnost na souvratích…) (ilustrační fotografie)

Volba padla na Fenix

V Krásensku vybírali z více kypřičů, ale námi nabízený univerzální dlátový kypřič Fenix FO 5000 s pracovním záběrem 5 m  v zemědělském podniku zaujal svými nespornými výhodami natolik, že stroj na podzim loňského roku objednali.  „Největší výhodu stroje vidím v tom, že náprava je umístěna před utužovacími válci, proto můžeme se strojem na podzim pracovat i bez nich a půda zůstane krásně nakypřená a neutužená a stroj tak lze použít jako náhradu orby. Zároveň díky integrované nápravě se zmenšil poloměr otáčení  což stroj dělá velice obratný zejména při otáčení na souvratích,“ konstatuje agronom podniku ing. Ladislav Matuška.

 

Radlice umístěny za nápravou zajišťují, že není zpracovaný půdní povrch zpět těmito koly utužen. (ilustrační fotografie) Pan ing. Ladislav Matuška agronom družstva Kojál Krásensko je s volbou Fenixu spokojen.

První zkušenosti s Fenixem v Krásensku

Využití univerzálního kypřiče Fenix plánují v Krásensku hlavně na podzimní podmítky a hloubkové kypření. Nic méně si v zemědělském družstvu chtěli stroj vyzkoušet už na jaře, kdy jsme do Krásenska stroj dodali. Na Fenixe čekala  tak trochu netradiční „předsadbová“ příprava půdy před sázením brambor. V Krásensku je pěstují v minimální míře určené pro vlastní spotřebu na ploše cca 5 ha. Záměrem této přípravy půdy před vlastní výsadbou brambor bylo hloubkově prokypřit půdu, ale zároveň ji neutužit. S tímto úkolem si Fenix poradil velice hravě. Pracovní hloubka byla nastavena na transportní nápravě cca na 25 cm a zadní pěch byl zcela vymělčen pomocí hydroklipsů. Pozemek byl po dvou přejezdech (jak si přál zákazník) zcela připraven pro plánovanou výsadbu brambor.  Další úkol byl připravit cca 25 ha plochy před setím biopásů. Pro tento způsob zpracování byl stroj osazen Mulch dláty (80mm) s křídly tak, aby půdní profil byl co nejvíce prokypřen, ale i podříznut v celém záběru stroje. “Po odpracování těchto 30 ha jsme se utvrdili v tom, že naše rozhodnutí pořídit právě Fenix bylo správné. Fenix splnil veškerá naše očekávání a jsme s ním velice spokojení„ uzavírá náš rozhovor agronom družstva  ing. Ladislav Matuška.  Hlavní pracovní sezonu má Fenix FO 5000 v Krásensku teprve před sebou.  Na podzim se do podniku vrátíme, abychom Vás informovali  o jejich zkušenostech z provozu během podzimních prací.

 

 

Michal Jurníček, DiS
Oblastní zástupce pro Moravu