Novinky

Meziřádková kultivace v ZD Křečhoř

ZD Křečhoř a.s. hospodaří na 3500 ha orné půdy na Kolínsku, na které převážně pěstují především obiloviny, kukuřici, řepku, vojtěšku a cukrovou řepu.  V podniku se také zaměřují na živočišnou výrobu a to především na chov skotu a prasat.

Dlouholeté zkušenosti s pěstováním cukrové řepy v ZD Křečhoř

Vzhledem k nadmořské výšce, která nepřesahuje 350 m n. m. a typu půd se pozemky řadí do řepařské oblasti. Proto se v podniku intenzivně zabývají pěstováním cukrové řepy již dlouhá léta a mají s touto plodinou patřičné zkušenosti včetně vlivu využití technologie meziřádkové kultivace porostu na jeho vývoj a svým způsobem i ovlivnění konečného výnosu. „V loňském roce jsme se rozhodli do modernizace strojového parku pro meziřádkovou kultivaci. Velice nás zaujala souprava využívaná v ZS Sloveč. Jednalo se o „ plečku“ od fy. BEDNAR stroj ROW-MASTER s 18 řádky. V tu dobu plečku ve Slovči využívali již druhým rokem a měli s ní výborné zkušenosti. Proto jsme se po několika jednání s výrobcem BEDNAR rozhodli o pořízení této plečky, taktéž s 18 řádky“ sděluje důvody k pořízení stroje pan Ing. Svoboda, mechanizátor ZD Křečhoř. „Další výhodou je, že tato plečka se dá jednoduše upravit z 18 řádků na 12 řádků což určitě hodláme využít protože na druhém našem středisku sejeme cukrovku s 12ř. secím strojem“ dodává pan Svoboda.

Spokojení zástupci podniku po předání ROW-MASTERu v ZD Křečkoř (zleva) Ing. Hradecký (agronom), Ing. Svoboda (mechanizátor podniku) a Michal Jurníček (oblastní manažer Bednar FMT)

Spokojení zástupci podniku po předání ROW-MASTERu v ZD Křečkoř (zleva) Ing. Hradecký (agronom), Ing. Svoboda (mechanizátor podniku) a Michal Jurníček (oblastní manažer Bednar FMT).

Nový ROW-MASTER RN 8100/18 ř. v ZD Křečhoř

Nový ROW-MASTER RN 8100/18 ř. v ZD Křečhoř.

Předání ROW MASTRU RN 8100/18, v ZD Křečhoř

Letos v květnu jsme předali jeden z dalších meziřádkových kultivátorů tentokráte do ZD Křečhoř a.s. Stroj byl v této době připraven pro první plečkování porostu. Proto byly jednotlivé pracovní vozíky osazeny třemi šípovými radličkami pro dokonalé narušení půdního škraloupu v celém profilu meziřádku. Poté je zaručeno dokonalé prokypření půdy včetně dokonalejšího okysličení půdy. Samozřejmě, že také dochází k vyplečkování různých plevelů a zejména plevelných řep v meziřádku. Součástí každé pracovní sekce jsou i boční ochranné disky, které chrání rostliny pokud jsou ještě menší proti zasypání půdou. Jakmile je porost větší, boční ochranné disky se dají jednoduše nastavit do požadované výšky dle potřeby nebo je jednoduše demontovat.

Dle přání zákazníka může být Rom Master vybaven i zadním zavlačovačem.

Dle přání zákazníka může být Rom Master vybaven i zadním zavlačovačem.

Boční ochranné disky lze výškově nastavit dle potřeb a požadavků vzcházejícího porostu.

Boční ochranné disky lze výškově nastavit dle potřeb a požadavků vzcházejícího porostu.

Velká denní výkonnost ROW-MASTERu

Zaručení jednoduchosti ovládání a tím i velkého denního výkonu je naváděcí systém CultiCam. Jedná se o optický naváděcí systém, kdy kamera umístěná na stroji snímá až 3 řádky porostu cukrové řepy. Díky propojení elektronického systému s hydraulikou stroje dochází perfektnímu navádění plečky na řádek aniž by došlo k vyplečkování porostu cukrové řepy. Tento naváděcí systém nejvíce oceňuje obsluha stroje. Jediné co musí je soustředit se na jízdu traktorem v meziřádku aby neporušil porost řepy koly traktoru. O navádění plečky se již stará sám automatický systém navádění CultiCam.

„Díky automatickému navádění plečky obsluha dosahuje velkých denních výkonů, pojezdový rychlost traktoru se pohybuje kolem 8 km/h aniž by došlo k jedinému vyplečkování porostu“ dodávají pan ing Svoboda mechanizátor a Ing. Hradecký agronom podniku.

Porost cukrové řepy před použitím ROW-MASTERu

Porost cukrové řepy před použitím ROW-MASTERu.

Porost cukrové řepy po jednom přejezdu ROW-MASTERem

Porost cukrové řepy po jednom přejezdu ROW-MASTERem.

Michal Jurníček, DiS.
Oblastní zástupce BEDNAR FMT
pro Moravu a Východní Čechy
Tel.: +420 601 569 779
Email: michal.jurnicek@bednarfmt.com

Galerie

© 1997 BEDNAR • FMT s.r.o. • Dlouhá Ves 188 • 516 01 Rychnov nad Kněžnou – Česká republika