Novinky

Jižní Čechy mají další Terraland pro hluboké prokypření půdy

V pátek 12. července 2013 jsme přijeli předvést náš Dlátový pluh Terraland TN 3000 H M7R do zemědělského podniku Ing.Jan Kačerovský, K+K Břilice – Gigant, hospodařícího na 3.100 ha zemědělské půdy v okolí Třeboně. Kromě živočišné a rostlinné výroby podnik provozuje i bioplynovou stanici. Pěstují zde převážně pšenici, řepku, jarní ječmen, kukuřici a žito na GPS. Zdejší krajina na Třeboňsku je typická tím, že jde o rovinatou oblast s těžkými půdami, kde v případě utužení je problém se vsakováním srážkové vody, která i díky rovině nemá možnost kam odtéct. Proto se v podniku rozhodli, řešit utuženost půd a lepší hospodaření s půdní vláhou a kyslíkem v půdě zakoupením vhodného stroje, který jim toto pomůže řešit.

Terraland TN 3000 H M7R byla jasná volba

„Měli jsme tu konkurenční levný stroj, ale to byl Trabant, Váš stroj Terraland je oproti němu Mercedes“ okomentovali výsledek práce pro Terralandu agronomové společnosti Ing.Zdeněk Kříž a Josef Pumpr. Oba byli z výsledku předváděni s prací Terralandu natolik spokojeni, že se majitel podniku Ing. Jan Kačerovský rozhodl následující pracovní den k jeho zakoupení uzavřením kupní smlouvy.

Jižní Čechy mají další Terraland pro hluboké prokypření půdy

Traktor o výkonu 340 koní a Terraland „likvidují“ zhutněné koleje od dopravní techniky a obnovují přirozenou strukturu půdy.

Jižní Čechy mají další Terraland pro hluboké prokypření půdy

Oba agronomové společnosti Josef Pumpr (stojící vlevo) a Ing. Zdeněk Kříž hodnotí výsledek práce Terralandu.

VENI VIDI VICI – Terraland TN 3000 H M7R

Ano i tímto slavným Caesarovým výrokem, který pronesl, když oznámil poměrně snadné vítězství ve válce proti Pontskému králi Farnakovi II, lze ohodnotit zkoušku našeho dlátového pluhu Terraland TN  3000 H M7R na poli u Ing. Jana Kačerovského K+K Břilice – Gigant. Na Terraland čekalo silně utužené pole po sklizni žita na GPS a po aplikaci digestátu z bioplynky, kde bylo na pozemku několik silně vyježděných kolejí-cest po fekálním vozu. Předchozí den na pozemku probíhalo i testování levného konkurenčního stroje, který však ve zkoušce neobstál. Terraland však tuto zkoušku zvládl na jedničku, dokonale prokypřil půdu v celém záběru stroje do hloubky 42 cm a místy až do 50 cm, bez problému si poradil i s vyježděnými cestami od fekálního vozu a dokonale a beze zbytku zapravil aplikovaný dikestát do půdy a promíchal vrchní vrstvu ornice. PŘIŠEL JSEM, VIDĚL JSEM A ZVÍTĚZIL JSEM – Terraland TN 3000 H M7R.

Jižní Čechy mají další Terraland pro hluboké prokypření půdy

Dokonale prokypřená půda po jednom přejezdu do hloubky 45 cm.

Jižní Čechy mají další Terraland pro hluboké prokypření půdy

Dokonalé hloubkové zpracování půdy Terralandem.

Spokojenost na všech stranách

Na nový Terraland TN 3000 H M7R tedy čeká v Břiliích hodně práce, ale mají jednoznačně vyřešen problém s utužením půd. Srážková voda se lépe vsákne do půdy, z polí zmizí zamokřená místa, nedojde k vyhnívání plodin vlivem zamokření, dojde k lepšímu zásobení půdy kyslíkem. To vše bude mít za výsledek vyrovnané porosty na polích s vyššími výnosy z plochy. V Břilicích dobře vědí, co dělají, a my věříme, že s naším strojem Terraland budou nadmíru spokojeni.

Jižní Čechy mají další Terraland pro hluboké prokypření půdy

Vyježděné koleje nejsou pro Terraland žádnou překážkou.

Jižní Čechy mají další Terraland pro hluboké prokypření půdy

„Ozdravná kůra“ půdní struktury po práci Terralandu se projeví již na následné plodině, kterou bude řepka olejná.

Galerie

© 1997 BEDNAR • FMT s.r.o. • Dlouhá Ves 188 • 516 01 Rychnov nad Kněžnou – Česká republika