Novinky

Jak se plečkuje 531 hektarů cukrové řepy?

Jedním z několika strojů, který byl letos dodán na rodinnou farmu bratrů Lukášů, je i meziřádkový kypřič Bednar Row-Master RN 9000S. Kypřič pracuje v kombinaci s traktorem John Deere 6155R vybaveným přijímačem StarFire 6000.

Již druhý kypřič Row-Master na farmě

Na farmě Lukášových pracují od letošního jara již dva meziřádkové kypřiče Bednar. Letos předaný osmnáctiřádkový Row-Master RN 9000S doplnil dvanáctiřádkový model RN 8100S, který zde pracuje od loňské sezóny. Díky použití obou jsou zde schopni v optimálním temínu vyplečkovat celkovou výměru cukrové řepy, která je úctyhodných 531 hektarů.

Jak se plečkuje 531 hektarů cukrové řepy?

Dle slov obsluhy stroje, pana Michala Srbeckého, jsou se soupravou schopni zpracovat až 50 hektarů za den.

Jak se plečkuje 531 hektarů cukrové řepy?

Pracovní rychlost se pohybuje okolo 7 km/h.

Zapravení hnojiva a přerušení kapilarity

Během naší návštěvy pracovala souprava na pozemku o výměře 152 hektarů nedaleko obce Smolnice, kde byl porost založen 31. března. „Plečku využíváme hlavně k zapravení ledku, rozbití kolejí, provzdušnění a přihrnutí řepy. Pracovní hloubku máme nastavenou jen na mělko, tak abychom přerušili kapilaritu a zachovali vzdušnost svrchní vrstvy. Porosty rostou doslova před očima, ještě v pátek byla řepa skoro poloviční,“ komentuje plečkování pan Zdeněk Lukáš a dodává: „Celou výměru 531 hektarů budeme plečkovat jenom jednou.“

Jak se plečkuje 531 hektarů cukrové řepy?

Letos dodaný osmnáctiřádkový kypřič Row-Master RN 9000S je vybaven optickým naváděním CultiCam.

Jak se plečkuje 531 hektarů cukrové řepy?

Plečkování s optickým naváděním CultiCam není problém ani „do zatáčky“.

Vysoká výkonnost

Traktor Joh Dere 6155R pracuje na farmě s přijímačem StarFire 6000. Díky tomu dosahuje souprava přesnosti na ±3 cm s možností sezónní stálosti a opakovatelnosti linií. Spojení tohoto přesného signálu a optického navádění CultiCam na meziřádkovém kypřiči umožňuje soupravě dosahovat vysoké pracovní rychlosti 7 km/h. Hodinová výkonnost celé soupravy se pohybuje okolo 4 až 5 hektarů. „U vyššího porostu  se dá jezdit i těch 8 km/h, kamera na plečce to uřídí. Za den uděláme tak okolo 50 hektarů,“ komentuje pan Michal Srbecký, obsluha stroje a dodává: „Na hodnocení je ještě moc brzo, ale zatím to všechno funguje výborně.“

Jak se plečkuje 531 hektarů cukrové řepy?

Na farmě bratrů Lukášů využívají meziřádkový kypřič především k zapravení hnojiva, provzdušnění půdního škraloupu a k přihrnutí řepy.

Jak se plečkuje 531 hektarů cukrové řepy?

Row-Master RN 9000S pracuje na farmě v soupravě s traktorem John Deere 6155R vybaveným přijímačem StarFire 6000.

Lašek Podhurský
Marketingový specialista
STROM PRAHA

Galerie