Novinky

Další dlátový pluh na Pelhřimovsku

Společnost Agrodam Hořepník s.r.o. se nachází na Vysočině nedaleko obce Pacov (okr. Pelhřimov). Hospodaří celkem na 870 ha zemědělské půdy, z čehož 718 ha připadá na půdu ornou a cca 154 ha je zařazeno do TTP. Mimo tržních plodin je rostlinná výroba zcela podřízená produkční potřebě živočišné výroby, čímž jsou ideálně minimalizovány vstupní náklady. Z klasických plodin se věnují produkci řepky olejné, ječmenu, pšenice a tritikale. V neposlední řadě také pěstování brambor, díky čemuž jsme dostali možnost představit výhody dlátového pluhu Terraland TN v přípravě pro jejich sadbu.

Důkladně prokypřit a ozdravit půdní profil si dnes zaslouží většina pozemků

Díky spolupráci se společností Agrozet České Budějovice jsme začátkem měsíce listopadu 2013 dostali se zástupci pobočky Pelhřimov (Ing. Ivan Nehasil – ředitel závodu a Jan Švec – manažer prodeje strojů) možnost představit výhody a kvalitu zpracování právě u našeho Terralandu. Jak uvedl Ing. Vladimír Mezera, „Problémy s utužením půdy si začínáme všichni stále více uvědomovat, a proto si troufnu tvrdit, že důkladně prokypřit a ozdravit půdní profil si dnes zaslouží velká část pozemků. Postupně bychom rádi projeli Terralandem nejen všechny souvratě, ale i celá pole.“

Další dlátový pluh na Pelhřimovsku

Ing. Vladimír Mezera (vpravo) s obsluhou při hodnocení práce stroje.

Další dlátový pluh na Pelhřimovsku

Prokypření utužené cesty vedoucí k polnímu hnojišti.

V porovnání s konkurenčním strojem to jede o poznání snáze

Terraland byl testován nejen na utužené polní souvrati kde agregovaný traktor Fendt 930 nejevil významnější známky zatížení, ale i na utužené polní cestě vedoucí k polnímu hnojišti. Zároveň byl použit jako náhrada klasického pluhu při podzimním zpracování půdy vč. zapravení hnoje. Dle slov jednatele společnosti Ing. Vladimíra Mezery: „Už jsme o vašem stroji slyšeli z okolních podniků jen samou chválu, a proto bychom ho také chtěli použít jako hloubkový kypřič před sadbou brambor. Jeden už jsme loni zkoušeli, ale tento jde v zemi o poznání snáze. Systém zpracování a jištění prac. orgánů se nám také více líbí.“

Další dlátový pluh na Pelhřimovsku

Snadné zahlubování dlátového pluhu i na utužených pozemcích je jednou z výhod oproti klasickému pluhu.

Další dlátový pluh na Pelhřimovsku

Práce po Terralandu při zapravení hnoje.

Úspěšné zakončení sezony 2013

V Hořepníku měli možnost jako každý zákazník vyzkoušet zdarma jeden den náš Terraland přímo v provozu a po týdnu rozhodování měli jasno. Stroj tak zakončil svou předváděcí sezonu 2013 v tomto velice úspěšném podniku a na Vysočině již zůstal. Ing. Vladimíru Mezerovi a jeho spolupracovníkům tak děkujeme za projevenou důvěru a obchodnímu zastoupení společnosti Agrozet Pelhřimov za vynikající spolupráci při prodeji našich strojů. Společně se tak těšíme na sezónu 2014, kdy pro naše zákazníky bude opět připraven dostatek předváděcích strojů z průřezu celého našeho výrobního portfolia.

Další dlátový pluh na Pelhřimovsku

Práce hydraulického jištění v extrémně utužené půdě.

Další dlátový pluh na Pelhřimovsku

Terraland bude agregován s traktorem o výkonu 300 HP.

Petr Bezděkovský, obchodní zástupce pro Jižní Čechy, tel. 725 427 493
BEDNAR FMT středisko Sedlec u Českých Budějovic,

Galerie

© 1997 BEDNAR • FMT s.r.o. • Dlouhá Ves 188 • 516 01 Rychnov nad Kněžnou – Česká republika