Novinky

BEDNAR vám poradí, když váháte, jaký secí stroj zvolit pro svou farmu.

Jako správný zemědělec jistě víte, že pro dosažení vysokého výnosu dobré kvality je zapotřebí, aby se sešlo několik pozitivních parametrů. Rozhodující je například kvalita osiva, typ půdy, klimatická oblast, počasí v průběhu vegetace, ošetřování plodin i zvolená agrotechnika. Víte však, že pro výnos je rozhodující i způsob založení porostů a správný výběr secího stroje?

Výsledkem kvalitního založení porostů by měl být vyrovnaný porost, který je předpokladem k dosažení vysokého výnosu. Vyrovnaný porost je důležitý i pro ošetřování porostů minerálními hnojivy nebo přípravky pro ochranu rostlin.

Výsledkem kvalitního založení porostů by měl být vyrovnaný porost, který je předpokladem k dosažení vysokého výnosu. Vyrovnaný porost je důležitý i pro ošetřování porostů minerálními hnojivy nebo přípravky pro ochranu rostlin.

CO JE POTŘEBA ZVÁŽIT, VYBÍRÁTE-LI NOVÝ SECÍ STROJ?

Secí stroj se v mechanizačním parku neřadí mezi stroje, které byste kupovali například každé 3 roky. Mnohé zemědělské podniky s výměrou 1 500 hektarů využívají secí stroj i 10 let. Jestliže zvažujete nyní nebo do budoucna nákup secího stroje, měli byste se zamyslet nad několika otázkami pro správný výběr stroje.

Nejmenším zástupcem secí techniky v portfoliu značky BEDNAR je OMEGA OO 3000L o záběru 3 metry.

Nejmenším zástupcem secí techniky v portfoliu značky BEDNAR je OMEGA OO 3000L o záběru 3 metry.

Naopak největší secí stroj představuje EFECTA CE o záběru 12 m, která je novinkou představenou v roce 2020.

Naopak největší secí stroj představuje EFECTA CE o záběru 12 m, která je novinkou představenou v roce 2020.

V současné době existuje na trhu velké množství výrobců secích strojů. Značka BEDNAR nabízí ve svém portfoliu hned čtyři různé kategorie secích strojů s pracovním záběrem od 3 do 12 metrů pracovního záběru. V dnešní reportáži Vám stručně pomůžeme s otázkami, na které byste si měli při výběru odpovědět, stejně jako vám stručně popíšeme rozdíly mezi jednotlivými secími stroji od společnosti BEDNAR FMT.

V jakém systému zpracování půdy převážně hospodařím?

Tato otázka je důležitá z pohledu volby koncepce secího stroje. Jestliže v podniku využíváte orbu a pozemky před setím precizně připravujete, může pro vás být zajímavá varianta secího stroje nebo secí lišty bez přípravy půdy.

Jestliže naopak ořete a provádíte lehkou přípravu půdy, popřípadě využíváte bezorebné zpracování půdy, měli byste se poohlížet po secím stroji s diskovou, popřípadě coulterovou, pracovní sekcí, která pozemek dodatečně před uložením osiva do půdy připraví.

CORSA CN je neseným provedeným secí lišty, která je dostupná s pracovním záběrem 6 až 9 metrů.

CORSA CN je neseným provedeným secí lišty, která je dostupná s pracovním záběrem 6 až 9 metrů.

Výhodou secí lišty je lehká koncepce, snadná manévrovatelnost a precizní uložení osiva.

Výhodou secí lišty je lehká koncepce, snadná manévrovatelnost a precizní uložení osiva.

Doporučení: Secí lišta CORSA CN se nabízí v pracovním záběru 6 až 9 metrů a je vhodným secím strojem pro zakládání porostů do kvalitně připravené půdy v kombinaci se zásobníkem FERTI-BOX FB_F nebo zásobním vozem COMBO SYSTEM CS. Díky své nízké hmotnosti a absenci sekce pro přípravu půdy dokáže založit porost i v těžkých a mokrých podmínkách.

Velký objem zásobníku v kombinaci s pracovním záběrem a vysokou pracovní rychlostí umožnuje dosahovat vysokých denních výkonů.

Velký objem zásobníku v kombinaci s pracovním záběrem a vysokou pracovní rychlostí umožnuje dosahovat vysokých denních výkonů.

Širokozáběrový secí stroj EFECTA CE doporučujeme využít v podmínkách s dobře vykonanou předseťovou přípravou půdy. Secí stroj lze v přední části vybavit třemi typy předního pracovního příslušenství pro dodatečnou přípravu půdy (v kombinaci s páskovým smykem nebo PROFI coultery například pro setí po orbě, v kombinaci s TURBO coultery do minimalizační technologie).

Jednotlivé varianty provedení coulterové pracovní sekce pro secí stroje BEDNAR. Vlevo FERTI coulter (není pro secí stroj EFECTA CE a OMEGA OO_L), uprostřed TURBO coulter a napravo PROFI coulter.

Jednotlivé varianty provedení coulterové pracovní sekce pro secí stroje BEDNAR. Vlevo FERTI coulter (není pro secí stroj EFECTA CE a OMEGA OO_L), uprostřed TURBO coulter a napravo PROFI coulter.

Univerzální secí stroje OMEGA OO_L a OO_FL jsou vybaveny diskovou pracovní sekcí, která ve spojení s PROFI nebo TURBO coulterovou pracovní sekcí nabízí výborné dodatečné zpracování půdy v průběhu setí, tyto secí stroje stroje jsou tak dokáží výborně založit porost v minimalizační technologii. Využití najdou i při setí přímo po orbě, kdy je možné přední část secího stroje osadit navíc páskovým smykem a pneumatikovým pěchem pro srovnání a urovnání povrchu půdy.

Jak velkou výměru každoročně zakládám?

Dalo by se jednoduše říci, že každý metr pracovního záběru jsou peníze navíc. Proto je důležité brát v úvahu, kolik hektarů ročně oséváte a jaké jsou u vás klimatické podmínky z hlediska času potřebného na založení porostu. Jestliže jste zemědělský podnik s velkými rovnými pozemky, pak je pro vás jasnou volbou širokozáběrový secí stroj, se kterým dosáhnete velkého plošného výkonu.

Naopak jestli máte členité pozemky, pak je potřeba se poohlížet po strojích s menším pracovním záběrem, například po polonesených secích strojích nebo univerzální secí liště.

Doporučení: Pro velké zemědělské podniky a agroholdingy hospodařící na velkých výměrách doporučujeme zvolit širokozáběrový secí stroj EFECTA CE, který nabízí vysoký výkon.  V případě potřeby univerzálního secího stroje s diskovou přípravou je vhodné zvolit secí stroje OMEGA OO_L s pracovním záběrem 8 metrů.

Secí stroje řady OMEGA mohou být za diskovou pracovní sekcí vybaveny unikátní coulterovou pracovní sekcí v několika provedeních.

Secí stroje řady OMEGA mohou být za diskovou pracovní sekcí vybaveny unikátní coulterovou pracovní sekcí v několika provedeních.

Ve vhodně zvolené výbavě, například s předním Frontpackem, PROFI nebo TURBO coultery skvěle založí porost i do vzrostlé meziplodiny.

Ve vhodně zvolené výbavě, například s předním Frontpackem, PROFI nebo TURBO coultery skvěle založí porost i do vzrostlé meziplodiny.

Jako soukromý zemědělec nebo klasický zemědělský podnik, popřípadě podnik s členitými pozemky, jistě oceníte možnost výběru secí lišty CORSA CN s pracovním záběrem 6 – 9 metrů, která je nesená, krátká, a proto velmi obratná na souvratích.  Osvědčenou volbou jsou pak secí stroje OMEGA OO_L nebo OO_FL s pracovním záběrem 3 až 6 metrů.

 

Jak výkonný mám tažný prostředek?

Tato otázka je důležitá kvůli volbě pracovního záběru. Čím větší secí stroj nebo větší objem zásobníku, tím je potřeba větší výkon motoru. Obecně platí, že je lepší zvolit adekvátní nebo menší pracovní záběr než jet na 100 % výkonu motoru. Jestliže budete mít menší záběr, souprava pojede rychleji a kvalita práce bude lepší, dosáhnete taktéž menší spotřeby paliva.

Doporučení: Pro všechny secí stroje a secí lišty BEDNAR uvádíme doporučený výkon tažného prostředku. při výběru je však nutné brát v potaz i výkon olejového čerpadla, hydraulického systému nebo reliéf krajiny (kopce, roviny aj.).

 

Jak má secí stroj umět zakládat porosty?

Odpověď na tuto otázku je velice důležitá a neměla by se vztahovat pouze k tomu, co plánuji pro letošní nebo příští sezonu, ale jaký mám výhled do budoucna. Zde narážíme na otázku samotného zakládání porostů. Chci zakládat pouze jednu plodinu, dvě nebo tři plodiny v jednom přejezdu? Chci navíc aplikovat hnojivo nebo mikrogranulát? Chci současně míchat osivo s hnojivem?

Ukázka práce založení porostů hlavní plodiny v kombinaci s pomocnou plodinou univerzálním secím strojem OMEGA OO_FL.

Ukázka práce založení porostů hlavní plodiny v kombinaci s pomocnou plodinou univerzálním secím strojem OMEGA OO_FL.

Ukázka práce založení porostů hlavní plodiny v kombinaci s pomocnou plodinou univerzálním secím strojem OMEGA OO_FL.

Ukázka práce založení porostů hlavní plodiny v kombinaci s pomocnou plodinou univerzálním secím strojem OMEGA OO_FL.

Doporučení: Odpovědi na tyto otázky hrají již hlavní kritérium při volbě secího stroje, především z důvodu možností výsevu, ukládání osiva do různé hloubky, výsevu osiva společně s hnojivem nebo provedením zásobníku.

Secí stroje OMEGA OO_FL nabízí možnost výsevu až třech typů plodin v průběhu jednoho přejezdu, popřípadě možnost aplikace hnojiva, mikrogranulátu a výsev plodiny. Žádný problém pro tyto secí stroje nepředstavuje ani výsev hlavních plodin s pomocnými, protože díky dvoukomorovému zásobníku je možné vysévat dva druhy osiva.

Chloubou značky BEDNAR v oblasti secích strojů je OMEGA OO_FL, která umožnuje zajímavé možnosti zakládání porostů – setí hlavní plodiny s pomocnou plodinou, setí dvou plodin s přihnojením, různorodé možnosti uložení osiva a hnojiva do hloubky.  Získejte svobodu volby!

Ti z Vás, kteří chtějí zakládat pouze jednu plodinu, mohou zvolit secí stroj OMEGA OO_L, secí lištu CORSA CN nebo širokozáběrový secí stroj EFECTA CE, u kterého se díky velkému objemu zásobníku využije velkého denního výkonu.

Nezávislé nastavení pracovní hloubky FERTI coulterů a secích botek umožnuje ukládat hnojivo hlouběji a osivo mělce. Podobně je možné ukládat i dva druhy osiva jednoduchým nastavením hloubky výsevu sudých a lichých secích botek.

Jaké funkce má secí stroj podporovat?

Už dávno neplatí doby, kdy se vysévaly velké výsevky. Výsevky jsou malé, za to musí být osiva precizně vyséváno v požadovaném výsevku a kvalitně uloženo do seťového lůžka. I přesto je důležité, aby secí stroj spořil náklady.

Širokozáběrový secí stroj EFECTA CE má secí lištu rozdělenou na čtyři sekce po třech metrech záběru. Toto řešení funkci sekční kontroly, která na základě údajů o poloze a nastavení automaticky spíná a zapíná jednotlivé pracovní sekce. Funkce zabraňuje přesévání na již osetých částech pozemku a spoří náklady za osivo.

Širokozáběrový secí stroj EFECTA CE má secí lištu rozdělenou na čtyři sekce po třech metrech záběru. Toto řešení funkci sekční kontroly, která na základě údajů o poloze a nastavení automaticky spíná a zapíná jednotlivé pracovní sekce. Funkce zabraňuje přesévání na již osetých částech pozemku a spoří náklady za osivo.

Doporučení: Úspory nákladů na osivo se dá dosáhnout velmi snadno, secí techniku BEDNAR je možné vybavit například vypínáním poloviny pracovního záběru stroje nebo sekční kontrolou, která na základě údajů z GPS vyhodnocuje polohu stroje a spouští nebo vypíná dávkování osiva do secích botek. Části pozemku tak nejsou přesévány a v těchto místech nedochází k negativnímu rozvoji houbových chorob nebo množení škůdců.

Jak precizní má secí stroj být?

Preciznost v tomto ohledu můžete chápat jako přesnost dávkování zvoleného výsevku nebo kvalitu rovnoměrného uložení osiva do půdy. Každý z výrobců používá u secích strojů rozdílné provedení zásobníku nebo uchycení jednotlivých secích botek, chcete-li mít porost kvalitně založen, což je předpokladem pro jeho vyrovnanost, je dobré si udělat v této oblasti srovnání.

Doporučení: Všechny secí stroje BEDNAR využívají osvědčeného zavěšení secích botek na paralelogramu. Díky tomu je udržena hloubka výsevu osiva v celém záběru secího stroje a porost rovnoměrně schází.

Uchycení secí botky na paralelogramu napomáhá dodržení pracovní hloubky a kopírování terénu

Uchycení secí botky na paralelogramu napomáhá dodržení pracovní hloubky a kopírování terénu

Výsledkem tohoto systému je, že jednotlivé secí botky ukládají osivo rovnoměrně do stejné hloubky

Výsledkem tohoto systému je, že jednotlivé secí botky ukládají osivo rovnoměrně do stejné hloubky

U secího stroje EFECTA CE navíc využíváme takzvaného dvojitého paralelogramu. Kromě jednotlivých secích botek jsou pomocí paralelogramu k bočním rámu uchyceny i jednotlivé sekce secí lišty.

Zajímavé je i provedení zdvojených krajních secích botek, které přispívají k preciznosti založení porostů z pohledu zamezení tvorby ok při odchylce od ideální linie, protože tok osiva se u krajních botek dělí na dvě části.

Kdo bude se secím strojem pracovat?

V neposlední řadě je potřeba uvažovat nad tím, kdo bude se secím strojem pracovat. Na tuto otázku je dobré si odpovědět z hlediska složitosti nastavení secího stroje, ovládání jednotlivých sekcí nebo i způsobu kalibrace či vyprázdnění zásobníku.

Doporučení: Secí technika od značky BEDNAR vyniká vysokou mírou uživatelské přívětivosti a snadného nastavení. Secí stroje mohou být ovládány skrz ISOBUS systém prostřednictvím monitoru traktoru nebo vlastních monitorů BEDNAR.

Všechny stroje řady OMEGA OO_L a OO_FL využívají možnosti snadné kalibrace a vyprázdnění celkového objemu zásobníku v zadní části stroje.

Všechny stroje řady OMEGA OO_L a OO_FL využívají možnosti snadné kalibrace a vyprázdnění celkového objemu zásobníku v zadní části stroje.

Ovládání je možné provádět prostřednictvím ISOBUS na monitoru traktoru nebo jako v tomto případě skrz vlastní ovládací ISOBUS monitor BEDNAR.

Ovládání je možné provádět prostřednictvím ISOBUS na monitoru traktoru nebo jako v tomto případě skrz vlastní ovládací ISOBUS monitor BEDNAR.

Kalibrace se u secích strojů BEDNAR OMEGA OO_L a OO_FL provádí v zadní části za secími botkami prostřednictvím trubice, která slouží i k celkovému vyprázdnění stroje. Tuto možnost jistě ocení zejména starší obsluhy. U secích strojů řady EFECTA CE pak je přístup k zásobníku a ke kalibraci velice snadný z boční strany zásobníku.

 Vyzkoušejte v roce 2021 na své farmě

Neváhejte se nám ozvat a vyzkoušet si stroj z portfolia značky BEDNAR již při jarním zakládání porostů. Naši obchodní zástupci jsou připraveni vám s výběrem správného secího stroje značky BEDNAR pomoci a nabídnou vám pro vás nejlepší vhodné řešení.

S námi je radost hospodařit
marketing@bednar.com
BEDNAR FMT s.r.o.

Galerie