Novinky

BEDNAR své zaměstnance informuje o dění ve společnosti také prostřednictvím konferencí

Na konci června uspořádala společnost BEDNAR pro své zaměstnance tradiční firemní konferenci v Hotelu na Farmě v Choťovicích. Ta je pořádána pravidelně každý půl rok a vždy patří k dobrým příležitostem, jak zaměstnance informovat o aktuálním dění ve společnosti. Více o tom, jak celé dopoledne probíhalo, se dovíte v této krátké reportáži.

Majitel společnosti, pan Bednář zahájil konferenci a zároveň poděkoval, všem zaměstnanců za jejich pracovní nasazení

Majitel společnosti pan Bednář zahájil konferenci a zároveň poděkoval všem zaměstnanců za jejich pracovní nasazení

Oddělení výroby v Rychnově nad Kněžnou prezentuje, jak výroba strojů BEDNAR probíhá

Vedoucí výroby Jan Marek prezentuje aktuální stav výroby strojů BEDNAR

Průběh firemní konference

V úvodu zazněla slova majitele společnosti BEDNAR. Pan Ladislav Bednář všem zaměstnancům poděkoval za jejich obětavou práci, vlastní iniciativu a velký přínos pro společnost. Následovala prezentace zástupce jednatele společnosti pana Procházky. Představil náborový plán nových zaměstnanců a přehled toho, jak budou vypadat jejich první dny ve společnosti.

Divize posklizňových linek samozřejmě na konferenci nemohla chybět

Vedoucí divize posklizňových linek Vladimír Havlíček seznamuje účastníky konference s úspěšně dokončenými projekty

Prezentace marketingového oddělení obsahovala i uplynulé výstavy, kterých se firma BEDNAR účastnila

Prezentace marketingového oddělení představila plány na propagaci značky BEDNAR v příštích letech

Dále následovaly prezentace zástupců z jednotlivých firemních oddělení. Představili svým kolegům, na čem zrovna v rámci oddělení pracovali, pracují nebo budou aktuálně pracovat.

Závěr konference

Po úspěšné prezentaci všech oddělení následoval společný oběd, který byl velmi vhodný k seznámení s novými tvářemi. Po celý den panovala na firemní konferenci společnosti BEDNAR dobrá nálada a příjemná atmosféra.

Karel Rais; BEDNAR FMT s.r.o.
Marketingový specialista – multimedia

Galerie

Polní den společnosti BEDNAR ve Slovči byl ukázkou závěsné techniky BEDNAR, moderních traktorů, dalších strojů a systémů John Deere. I přes nepříznivé počasí přišlo na akci 2217 návštěvníků z celého světa
Počasí ve druhé polovině května přineslo srážky, které každého zemědělce potěšily. Tři dny před koncem května zorganizovala společnost BEDNAR FMT s. r. o. svůj tradiční polní den. Místem…

Novinky

Chci stroj BEDNAR

Mám stroj BEDNAR

Ke stažení

O nás

© 1997 BEDNAR • FMT s.r.o. • Dlouhá Ves 188 • 516 01 Rychnov nad Kněžnou – Česká republika