Novinky

BEDNAR své zaměstnance informuje o dění ve společnosti také prostřednictvím konferencí

Na konci června uspořádala společnost BEDNAR pro své zaměstnance tradiční firemní konferenci v Hotelu na Farmě v Choťovicích. Ta je pořádána pravidelně každý půl rok a vždy patří k dobrým příležitostem, jak zaměstnance informovat o aktuálním dění ve společnosti. Více o tom, jak celé dopoledne probíhalo, se dovíte v této krátké reportáži.

Majitel společnosti, pan Bednář zahájil konferenci a zároveň poděkoval, všem zaměstnanců za jejich pracovní nasazení

Majitel společnosti pan Bednář zahájil konferenci a zároveň poděkoval všem zaměstnanců za jejich pracovní nasazení

Oddělení výroby v Rychnově nad Kněžnou prezentuje, jak výroba strojů BEDNAR probíhá

Vedoucí výroby Jan Marek prezentuje aktuální stav výroby strojů BEDNAR

Průběh firemní konference

V úvodu zazněla slova majitele společnosti BEDNAR. Pan Ladislav Bednář všem zaměstnancům poděkoval za jejich obětavou práci, vlastní iniciativu a velký přínos pro společnost. Následovala prezentace zástupce jednatele společnosti pana Procházky. Představil náborový plán nových zaměstnanců a přehled toho, jak budou vypadat jejich první dny ve společnosti.

Divize posklizňových linek samozřejmě na konferenci nemohla chybět

Vedoucí divize posklizňových linek Vladimír Havlíček seznamuje účastníky konference s úspěšně dokončenými projekty

Prezentace marketingového oddělení obsahovala i uplynulé výstavy, kterých se firma BEDNAR účastnila

Prezentace marketingového oddělení představila plány na propagaci značky BEDNAR v příštích letech

Dále následovaly prezentace zástupců z jednotlivých firemních oddělení. Představili svým kolegům, na čem zrovna v rámci oddělení pracovali, pracují nebo budou aktuálně pracovat.

Závěr konference

Po úspěšné prezentaci všech oddělení následoval společný oběd, který byl velmi vhodný k seznámení s novými tvářemi. Po celý den panovala na firemní konferenci společnosti BEDNAR dobrá nálada a příjemná atmosféra.

Karel Rais; BEDNAR FMT s.r.o.
Marketingový specialista – multimedia

Galerie

Polní den společnosti BEDNAR ve Slovči byl ukázkou závěsné techniky BEDNAR, moderních traktorů, dalších strojů a systémů John Deere. I přes nepříznivé počasí přišlo na akci 2217 návštěvníků z celého světa
Počasí ve druhé polovině května přineslo srážky, které každého zemědělce potěšily. Tři dny před koncem května zorganizovala společnost BEDNAR FMT s. r. o. svůj tradiční polní den. Místem…