Menu
×
Co hledáte?
AKTUALITY - NOVINKY

Všestrannost má v krvi: VERSATILL VN_L, univerzální řešení pro efektivní zemědělství.

Nesený kultivátor VERSATILL VN_L je určený pro předseťovou přípravu půdy a mělké zpracování strniště po sklizni, zejména v lehčích půdách. Díky modulárním pracovním sekcím jej lze přizpůsobit různým půdním podmínkám a požadované práci. Jeho kompaktní rozměry a nízká hmotnost umožňují agregaci s traktory od 100 koní.

VERSATILL VN_L je vhodný pro přípravu seťového lůžka …

VERSATILL VN_L je vhodný pro přípravu seťového lůžka …

… ale také pro mělké zpracování strniště po sklizni.

… ale také pro mělké zpracování strniště po sklizni.

Přední příslušenství:

Crushbar: hydraulicky ovládaný páskový smyk pro předseťovou přípravu půdy

Jednou z klíčových výhod stroje VERSATILL VN_L je hydraulicky ovládaná smyková lišta Crushbar, která zajišťuje přesné urovnání při přípravě půdy před setím. Toto příslušenství je určeno zejména pro jarní zpracování půdy. Crushbar účinně urovnává povrch a rozbíjí hrubé brázdy před dlátovou sekcí, což vede k dobře připravenému seťovému lůžku s lepším prohřátím půdy a zadržením vlhkosti.

Slupice:

Dva typy slupic pro různé půdní podmínky

Nesený kypřič VERSATILL VN_L je vybaven slupicemi “Standard” (jednopružinové slupice), které jsou velmi vhodné pro lehčí typy půd. Při zpracování těžších půd a častém používání stroje pro mělké zpracování půdy do 10 cm však doporučujeme zvolit slupice Hercules (zesílené, dvoupružinové slupice). Tyto zesílené slupice zajišťují zvýšenou odolnost a lepší výkon v náročných půdních podmínkách.

Zadní příslušenství:

Pěch nebo třířadý zavlačovač pro různé využití

VERSATILL VN_L může být vybaven jedním ze čtyř typů zadních pěchů. Tyto pěchy jsou vhodné zejména pro jarní zpracováníi, pro lepší utužení půdy a udržení vlhkosti v půdě. K dispozici jsou čtyři typy pěchů, které odpovídají celé řadě půdních podmínek a poskytují zemědělci vysokou flexibilitu.

VERSATILL VN_L může být vybaven také opěrnými koly a třířadým zavlačovačem, který je speciálně navržen pro zlepšení mělkého zpracování půdy po sklizni.

Opěrná kola zvyšují stabilitu a udržují nastavenou pracovní hloubku.

Třířadý zavlačovač navíc rovnoměrně rozprostírá rostlinné zbytky, čímž usnadňuje jejich rozklad a zapravení do půdy a vytváří tak optimální podmínky pro budoucí porost.

Výsevní jednotka ALFA DRILL:

U stroje VERSATILL VN_L je k dispozici také výsevní jednotka ALFA DRILL, která umožňuje efektivní a přesnou aplikaci hnojiva nebo výsev meziplodin. Výsevní jednotka ALFA DRILL je skvělým řešením pro moderní a udržitelné zemědělství, která umožňuje zemědělcům dosahovat lepších výnosů při současném snížení spotřeby nákladů.

S námi je radost hospodařit
[email protected]
BEDNAR FMT s.r.o.

JOY OF FARMING
#
Shop BEDNAR
#
Posklizňové linky
#
Vyhledejte distributora
#
Objednejte předvádění
#
Dealer Area