Menu
×
Co hledáte?
AKTUALITY - NOVINKY

SECÍ STROJ PRO PÁSOVÉ SETÍ REAGUJÍCÍ NA MODERNÍ AGROTECHNICKÉ TRENDY

Secí stroj MATADOR MO je určený pro technologii pásového setí strip-till. Technologie pásového zpracování půdy a současného setí přináší zcela nový pohled na organizaci porostů. Rozestavění kypřicích radlic vyplývá z nových agronomických a legislativních trendů ústupu herbicidů a s tím spojených preferencí mechanického ošetřování porostů.

MATADOR MO o pracovním záběru 6 m je dokonalou kombinací secího stroje, zkonstruovaného pro současnou hloubkovou přípravu půdy v pásech, aplikaci hnojiva do půdního profilu a založení porostů. Výhodou tohoto postupu je kypření půdy v pásech budoucích kořenů rostlin a cílené ukládání hnojiva. Technologie strip-till nabízí zajímavé agronomické přínosy v podobě úspory vláhy, protierozní ochrany nebo omezení počtu přejezdů po pozemcích. Základem stroje je dvoukomorový přetlakový zásobník o celkovém objemu 5 000 litrů (poměr komor 40:60). Secí stroj může být navíc osazen výsevní jednotkou ALFA DRILL 400 pro výsev drobnosemenných plodin do meziřádku nebo aplikaci mikrogranulovaného hnojiva. Ovládání výsevní jednotky je integrováno do ovládacího rozhraní secího stroje MATADOR MO.

Secí stroje MATADOR MO umožňují kombinaci hloubkové přípravy půdy v pásech, aplikaci hnojiva a založení porostů.

Secí stroje MATADOR MO umožňují kombinaci hloubkové přípravy půdy v pásech, aplikaci hnojiva a založení porostů.

Pásové zpracování půdy

Sekce pro pásové zpracování půdy je tvořena dláty. Jednotlivá dláta jsou jištěna robustním NON-STOP hydraulickým jištěním s maximální vypínací silou 870 kg (max. zdvih slupice při střetu s překážkou 30 cm). Dlátová sekce umožnuje kvalitní zpracování půdy, narušení utužených vrstev a promíchání posklizňových zbytků s půdou. Sekce je vybavena slupicemi ACTIVE-MIX, které lze osadit dláty 40 nebo 80 mm. Celkově se na secím stroji MATADOR MO 6000 nachází 16 slupic ve dvou řadách s roztečí 37,5 cm. Jednotlivé slupice mohou být vybaveny aplikačními koncovkami, ke kterým se vzduchem dopravuje hnojivo z distribuční hlavy. Za radlicemi pracuje disková pracovní sekce, která je hydraulicky stavitelná. Diskovou sekci lze nastavit tak, aby rovnala půdu před pneumatikovým pěchem (vhodné při pěstování většiny druhů obilovin) nebo vytvářela hrůbky (vhodné při pěstování řepky).

Velký výhoda stroje MATADOR MO spočívá ve dvouřadém pneumatikovém pěchu. Pěch je navržen jako offsetový s velkým rozestupem mezi první a druhou řadou a s nezávislým uložením každého kola. Tento design snižuje tahové nároky, ale zejména nedochází k vytváření vlny a ucpávání pěchu při práci za vlhka. Nezávislé uložené kol znamená snadnou výměnu v případě defektu.

Offsetové uložení pneumatického pěchu

Offsetové uložení pneumatického pěchu

Velká variabilita při organizaci porostů

Pro klasické setí obilovin nebo olejnin lze do zadního tříbodového závěsu zavěsit secí lištu CORSA CN. Secí lišta je standardně osazena dvoudiskovými secími botkami s paralelogramem s libovolnou meziřádkovou vzdáleností 12,5; 25 cm nebo varianta pro dvouřádky 12,5 cm (meziřádková vzdálenost) /25 cm (vzdálenost mezi dvouřádky). Nově lze vybavit secí lištu CORSA CN předním příslušenstvím: přední páskový smyk CRUSHBAR, pneumatikový pěch FRONTPACK, TURBO nebo PROFI coulterová pracovní sekce. MATADOR MO lze však využít i ve spojení s přesným secím strojem na kukuřici, cukrovou řepu nebo slunečnici. V tomto případě lze vyřadit každou druhou slupici z provozu a kypření provádět v pásech o meziřádkové vzdálenosti 75 cm. Toto řešení je zajímavé i z pohledu snížení požadavku na tahový výkon traktoru, například v podnicích, které nemají dostatečně silný traktor. Meziřádkovou vzdálenost kypřících dlát 75 cm lze využít pro zakládání porostů řepky ozimé do dvouřádků, kdy rostliny ozimé řepky ve dvouřádcích profitují z prohnojeného středového pásu.

Porost založen do dvouřádků s meziřádkovou roztečí 12,5 cm. Dvouřádky čerpají z prohnojených pásů s roztečí 37,5 cm. Tato organizace umožňuje plečkování porostu.

Porost založen do dvouřádků s meziřádkovou roztečí 12,5 cm. Dvouřádky čerpají z prohnojených pásů s roztečí 37,5 cm. Tato organizace umožňuje plečkování porostu.

Intuitivní ovládání a pohodlná kalibrace

Snadné ovládání je pro dnešní obsluhy prioritou. MATADOR MO je vybaven novým ovládacím softwarem BEDNAR EASY CONTROL, který zaručuje snadné a přehledné ovládání. Standardem je kompatibilita s technologií ISOBUS nebo ovládání pomocí vlastního ISOBUS monitoru BEDNAR. K dispozici je řada ovládacích monitorů se základními nebo pokročilými funkcemi ovládání.

Vývojáři BEDNAR navrhli aplikaci FARM LINK pro mobilní telefony, jejíž součástí je snadná a jednoduchá kalibrace secího stroje z vašeho mobilního telefonu. Součástí mobilní aplikace je i průvodce, který poradí se správným výběrem výsevního válečku na základě druhu osiva/hnojiva, pracovní rychlosti a výsevku.

Při vývoji strojů BEDNAR je vždy kladen velký důraz na snadné ovládání a jednoduchou kalibraci tak, aby byla zjednodušená práce pro obsluhu.

Průběžný monitoring porostů v reálných podmínkách

Společnost BEDNAR kontroluje nejen technické parametry při vývoji nových strojů, ale samozřejmě i jejich přímý vliv na vegetaci.

Nedávno jsme navštívili zákazníka, kde jsme v minulém roce předváděli secí stroj MATADOR MO při setí ozimé řepky (polopozdní odrůda Manhattan) na těžších půdách. Z monitoringu porostu je patrné, že reakce řepky na nižší výsevek a pásové setí je pozitivní hlavně z hlediska tvorby větví.

Porovnání porostu konvenčního a pásového způsobu setí na Chrudimsku v různých termínech.C – kontrola, výsevek 0,9 kg/haB – MATADOR MO, výsevek 0,7 kg/ha

Porovnání porostu konvenčního a pásového způsobu setí na Chrudimsku v různých termínech.
C – kontrola, výsevek 0,9 kg/ha
B – MATADOR MO, výsevek 0,7 kg/ha

Řepka je známá svou kompenzační schopností, a proto správná volba výsevku a způsobu setí je nezbytná. Díky pásovému zpracování půdy zajišťuje MATADOR MO řepce lepší přístup k vláze, což je zásadní výhoda zejména v horkých měsících. Letošní rok s rychlým nástupem jara a vyšších teplot je tedy více než optimální pro testování vlivu pásového typu secího stroje na plodiny seté během loňského podzimu.

S námi je radost hospodařit
[email protected]
BEDNAR FMT s.r.o.

JOY OF FARMING
#
Shop BEDNAR
#
Posklizňové linky
#
Vyhledejte distributora
#
Objednejte předvádění
#
Dealer Area