Novinky

Vyhodnocení porostu přímého výsevu ozimé pšenice zaseté do vrostlého porostu letní meziplodiny

Společnost ProFarm Blatnice hospodaří na pozemcích o výměře cca 220 ha v okolí obce Blatnice u Jaroměřic nad Rokytnou. Zabývá se jak rostlinnou, tak i živočišnou výrobou. Farma klade velký důraz především na kvalitní péči o půdu a zejména na správnou bilanci živin v půdě a humusu. Je také demonstrační farmou ministerstva zemědělství.

V letošním roce se na farmě zabývají problematikou setí letních meziplodin a následného výsevu ozimé pšenice do porostu meziplodiny.

Pro tyto účely byla oseta plocha několika hektarů směsí letní meziplodiny, která se skládá ze směsi pohanky, svazenky a vikve. Směska byla namíchána v tomto složení 3,5 kg/ha pohanky, 2,5 kg/ha svazenky a 2 kg/ha vikve. Výsev proběhl dne 9. 7. 2020 cca po 90 dnech vegetace meziplodiny, následovalo zasetí ozimé pšenice.

První vyhodnocení porostů můžete zhlédnout v následujícím videoklipu

Pro účely vyhodnocení a porovnání vhodné technologie pro zasetí pšenice byly využity tyto technologické postupy:

  1. Varianta – „setí do zpracované půdy“
    • 2. 10. 2020 meziplodina zpracována nožovým pěchem
    • 7. 10. 2020 podmítka diskovým podmítačem BEDNAR ATLAS AO 6000 Profi
    • 8. 10. 2020 setí pšenice ozimé secím strojem BEDNAR OMEGA OO 6000 L
  1. Varianta – „Přímé setí“

Pro účely zasetí varianty „přímého setí“ byl použit univerzální secí stroj BEDNAR OMEGA OO 6000 L s předním pneumatikovým pěchem, který meziplodinu „povalil ve směru jízdy“ a tím došlo k narušení/nalomení rostlin a doslova „k uválcování“. Disková sekce, která se běžně používá pro přípravu půdy, byla v tomto případě vyřazena z činnosti. Pro účely narušení půdní struktury byla využita třetí disková baterie, která je specifická pro secí stroje BEDNAR. Jedná se o coulterovou sekci složenou z tzv. „profi coulterů“. Tyto coultery jsou vlnitého profilu a jsou pod negativním úhlem – půdu nijak neotáčí pouze nařezávají. Díky tomuto specifickému tvaru došlo k naříznutí/narušení půdního profilu na hloubku zvolenou uživatelem (hydraulicky z traktoru) a lehkému vyčištění řádku, aniž by došlo k zapravení meziplodiny do půdního profilu. Vegetace porostu byla tímto zásahem mechanicky přerušena a vytvořila tak půdní pokryv, což je v tomto případě žádoucí. Každý coulter je umístěn ve stejné stopě, kde je umístěna dvoudisková secí botka. Přesné uložení osiva je zaručené díky paralelogramovému zavěšení secích botek „PSP“ a dokonalému přítlaku na botku, který je až 130 kg. Meziřádková vzdálenost je 12,5 cm a na přání může být secí stroj vybaven meziřádkovou vzdáleností 16,7 cm, což ale není u obilnin úplně žádoucí meziřádková vzdálenost.

Vývoj porostu ozimé přenice budeme v průběhu vegetace průběžně sledovat a vyhodnocovat až do sklizně. O výsledcích vás budeme informovat.

Univerzální secí stroj BEDNAR OMEGA

Při psaní tohoto krátkého článku přemýšlím o přirovnání slovního spojení univerzální secí stroj BEDNAR OMEGA. A zde si dovolím jednu krátkou poznámku a své doporučení – pokud máte v plánu zabývat se problematikou setí meziplodiny, případně přímého setí nebo setí hlavní plodiny s pomocnou, tak bych vám doporučil secí stroj OMEGA OO_FL – jde secí stroj se dvěma zásobníky, který může být vybaven i třetím zásobníkem. Díky tomu během jednoho přejezdu precizně zasejete meziplodinu. Můžete využít všechny tři zásobníky, a tak zasejete tři různé agregáty aniž by bylo nutné složitě míchat jednotlivé druhy směsek, které se běžně vysévají secími stroji s jedním zásobníkem. A to nemluvím o různorodé velikosti jednotlivých semen a s tím souvisejícími problémy při stejnoměrném dávkování apod. OMEGU OO_FL můžete využít pro přímý výsev jak do meziplodiny tak do strniště, pro obnovu luk a pastvin a v neposlední řadě při běžném setí hustosetých plodin s možností přihnojení do meziřádku nebo k obilce. Také ji můžete využít pro výsev řepky s meziřádkovou vzdáleností 25 cm nebo 33 cm dle volby meziřádkové vzdálenosti secích botek 12,5/16,7 cm.

Jsou opravdu secí stroje BEDNAR univerzální?

O tom, že odpověď zní ANO, se můžete přesvědčit sami na své farmě. Pokud máte zájem kontaktujte naše autorizované obchodní zástupce.

Michal Jurníček
Michal.Jurnicek@bednar.com
Vedoucí prodeje ČR SK
BEDNAR FMT s.r.o.

Galerie

© 1997 BEDNAR • FMT s.r.o. • Dlouhá Ves 188 • 516 01 Rychnov nad Kněžnou – Česká republika