Menu
×
Co hledáte?
AKTUALITY - NOVINKY

Nový secí stroj EFECTA CE za hranicemi České republiky

Polsko bylo exportním trhem, kam jsme v roce 2021 dodali první sériově vyráběný širokozáběrový secí stroj EFECTA CE. Celkově už v Polsku pracují tři secí stroje EFECTA CE. Jeden z posledních strojů EFECTA CE jsme zákazníkovi z Opolského vojvodství dodali v druhé polovině září letošního roku.

Velká styčná plocha pásů zaručuje nízký tlak na půdu. Pohybuje se na úrovni 42,75 kPa

Velká styčná plocha pásů zaručuje nízký tlak na půdu. Pohybuje se na úrovni 42,75 kPa

Nejmladší EFECTA CE v Polsku pracuje s traktorem John Deere o výkonu 345 koní

Nejmladší EFECTA CE v Polsku pracuje s traktorem John Deere o výkonu 345 koní

Tento kus secího stroje EFECTA CE je speciální v tom, že se jedná o první stroj s pásovým podvozkem FLOATRAX v Polsku. Zákazník zvolil pásový podvozek především z důvodu šetrného zacházení s půdou a nízkého tlaku na půdu, protože pásový podvozek lépe rozloží hmotnost secího stroje na podložku.

Secí stroj aktuálně zakládá porosty ozimé pšenice

Během návštěvy jsme secí stroj zastihli v agregaci s traktorem JOHN DEERE 8345R. Na pozemku, zpracovaném po ozimé řepce dlátovým kypřičem, byl založen porost pšenice ozimé s výsevkem 110 kg/ha. Souprava se pohybovala pracovní rychlostí v rozmezí 14 až 15 km/h.

Software BEDNAR EASY CONTROL vyvinul na míru pro secí stroj tým inženýrů BEDNAR

Software BEDNAR EASY CONTROL vyvinul na míru pro secí stroj tým inženýrů BEDNAR

Secí stroj EFECTA CE umožnuje výsev v režimu mísení osiva s hnojivem v distribučním potrubí

Secí stroj EFECTA CE umožnuje výsev v režimu mísení osiva s hnojivem v distribučním potrubí

Snadné ovládání pomocí systému BEDNAR EASY CONTROL

Velkou výhodou je snadné a přehledné ovládání jednotlivých funkcí pomocí systému BEDNAR EASY CONTROL. Software nabízí řadu pokročilých a chytrých funkcí (jednoduchý způsob kalibrace osiva, knihovna osiv, předvýsev, možnost zadání výsevku v kg/ha nebo jedincích na m2 a další) včetně podpory Section Control, Task Controller nebo Variable Rate.

Zákazník si vybral secí stroj s výbavou preemergentními znamenáky, speciálním sacím komínem, meziřádkovou vzdáleností secích botek na 12,5 cm nebo ventilátorem s ovládáním samostatným čerpadlem s pohonem vývodové hřídele traktoru. Nechybí PROFI coulterové hydraulicky ovladatelné kypřiče stop traktoru nebo kypřiče stop transportní nápravy stroje.

Secí stroj jsme dodali s TURBO coulterovou pracovní sekcí, kterou se zákazník rozhodl rozšířit o druhou sadu v podobě PROFI coulterů.

Podívejte se, jaké možnosti výbavy nabízí secí stroj EFECTA CE v našem otevřeném konfigurátoru.

S námi je radost hospodařit.
[email protected]
BEDNAR FMT s.r.o.

Nejnovější články

Další články
JOY OF FARMING
#
Shop BEDNAR
#
Posklizňové linky
#
Vyhledejte distributora
#
Objednejte předvádění
#
Dealer Area