Novinky

Kvalitní založení porostů secími stroji OMEGA

Úspěšná sklizeň začíná kvalitním založením porostu. Proto byl při vývoji secích strojů BEDNAR OMEGA kladen hlavní důraz na přesnost uložení osiva do konstantní hloubky v celém pracovním záběru stroje. OMEGA se tak právem může pyšnit tzv. švýcarskou precizností. Přidanou hodnotou je vysoká univerzalita využití. Ta je dána nepřeberným množstvím volitelného příslušenství a jednotlivých pracovních sekcí.

Modely OMEGA OO_L jsou vyráběny ve čtyřech modelech s pracovním záběrem od tří do osmi metru

Modely OMEGA OO_L jsou vyráběny ve čtyřech modelech s pracovním záběrem od tří do osmi metru

OMEGA OO_FL s dvoukomorovým zásobníkem je dostupná v provedení čtyř a šesti metrů

OMEGA OO_FL s dvoukomorovým zásobníkem je dostupná v provedení čtyř a šesti metrů

Jedno jméno – dvě modelové řady

Produktové portfolio secích strojů BEDNAR zahrnuje dvě modelové řady – OMEGA OO_L a OMEGA OO_FL. Hlavním rozdílem v konstrukci jednotlivých řad je dvoukomorový zásobník u modelů OMEGA OO_FL, který umožnuje aplikaci hnojiva do meziřádku mezi osivo nebo jeho aplikaci společně s osivem již při samotném setí.

Založení porostu řepky ozimé secím strojem OMEGA v technologii minimalizačního zpracování půdy

Založení porostu řepky ozimé secím strojem OMEGA v technologii minimalizačního zpracování půdy

Založení porostu řepky ozimé secím strojem OMEGA v technologii konvenčního zpracování půdy pomocí orby

Založení porostu řepky ozimé secím strojem OMEGA v technologii konvenčního zpracování půdy pomocí orby

Obě modelové řady si však zachovávají své hlavní přednosti v podobě univerzálního secího stroje. Vysoká univerzálnost je dána možností využití secího stroje OMEGA v podmínkách tradičního hospodaření s orbou, minimalizační technologie a přímého setí do strniště nebo meziplodin.

Uspořádání jednotlivých sekcí

Pro lepší urovnání povrchu může být OMEGA vybavena v přední části páskovým smykem Crushbar nebo předním pěchem Frontpack. Nároční zákazníci mohou využít i kombinaci obou výbav. Za zmíněnou výbavou následují dvě řady disků uložených do „X“. Totožně jako u diskových podmítačů přináší tato koncepce výhody v podobě přesného držení stopy za traktorem, secí stroj nedriftuje. Za diskovou sekcí se v případě volby této možnosti zákazníkem nachází PROFI coulterová sekce. Ta umožnuje ideální přizpůsobení secího stroje podmínkám během jarního a letního založení porostů.

OMEGA na jaře může pracovat s pracovními disky úplně vyřazenými z provozu. Disky na jaře vytvářejí na těžším typu nežádoucí mazlavé hroudy

OMEGA na jaře může pracovat s pracovními disky úplně vyřazenými z provozu. Disky na jaře vytvářejí na těžším typu nežádoucí mazlavé hroudy

V letním období je intenzivní práce předních pracovních disků velmi důležitá. Disky nakypří půdu, nařežou posklizňové zbytky a promíchají je s půdou. Profi Coulterová sekce zvýší efektivitu disků

V letním období je intenzivní práce předních pracovních disků velmi důležitá. Disky nakypří půdu, nařežou posklizňové zbytky a promíchají je s půdou. Profi Coulterová sekce zvýší efektivitu disků

Hlavní rozdíl = přihnojování

OMEGA OO_FL je oproti verzi OO_L speciálně navržena pro přihnojování a setí během jediného přejezdu. Hnojivo je do půdy dopravováno z přetlakového zásobníku k aplikačním diskům. Zároveň stroj umožňuje variabilní nastavení a ukládání hnojiva do meziřádku nebo společně s osivem do řádku. Dělený zásobník lze využít i pro výsev dvou osiv během jednoho přejezdu.

Dělený zásobník u modelu OO_FL je určen především na hnojivo. Využít lze ale i pro osivo v případě výsevu dvou plodin během jednoho přejezdu

Dělený zásobník u modelu OO_FL je určen především na hnojivo. Využít lze ale i pro osivo v případě výsevu dvou plodin během jednoho přejezdu

Vysokou variabilitu využití nabízí i secí jednotka ALFA-DRILL určená pro výsev drobnosemenných plodin. V případě potřeby lze využít i pro aplikaci hnojiva

Vysokou variabilitu využití nabízí i secí jednotka ALFA-DRILL určená pro výsev drobnosemenných plodin. V případě potřeby lze využít i pro aplikaci hnojiva

Přesné uložení osiva díky paralelogramu

Vyrovnaný porost na pozemku je důležitý z hlediska provádění následných pracovních operací. Jednou z možností, jak toho docílit, je i uložení osiva do konstantní hloubky v celém pracovním záběru stroje, na celém pozemku. Secí stroje OMEGA jsou vybaveny paralelogramovým uložením secích botek. Jednotlivá secí botka tak nezávisle na druhé kopíruje terén a dodržuje nastavený přítlak.

Přítlak secích botek je možné nastavit pomocí hydraulických válců až na hodnotu 130 kg

Přítlak secích botek je možné nastavit pomocí hydraulických válců až na hodnotu 130 kg

Schéma secí dvojdiskové secí botky. Botka je zavěšena na paralelogramu a chráněna proti přetížení ramenem na pryžovém segmentu

Schéma secí dvojdiskové secí botky. Botka je zavěšena na paralelogramu a chráněna proti přetížení ramenem na pryžovém segmentu

OMEGA reaguje na současné změny v zemědělství

Zemědělská výroba se v posledních letech musela primárně přizpůsobit požadavkům koncových zákazníků. S tím, jak se mění návyky a potřeby spotřebitelů, dochází v zemědělství i k řadě legislativních změn v podobě tlaku na snižování množství chemických látek, eliminaci půdní a větrné eroze nebo zvýšení celoročního pokryvu půdy.

Firma BEDNAR je dlouhodobě aktivní ve vývoji jednotlivých technologií zpracování půdy a zakládání porostů, které ověřuje na pokusných polích. Za zmínku stojí dlouholeté zkušenosti s využíváním pomocných plodin (na snímku porost založený secím strojem OMEGA OO_FL)

Firma BEDNAR je dlouhodobě aktivní ve vývoji jednotlivých technologií zpracování půdy a zakládání porostů, které ověřuje na pokusných polích.  Za zmínku stojí dlouholeté zkušenosti s využíváním pomocných plodin (na snímku porost založený secím strojem OMEGA OO_FL)

Právě využívání pomocných plodin v pěstitelských postupech je jedno z hlavních témat, kterým se společnost BEDNAR v posledních letech zabývá. Je prokázáno, že pomocné plodiny pozitivně působí na půdu, zvyšují podíl organické hmoty, zabraňují rozvoji chorob a škůdců.

 Informujte se o možnosti předvedení secího stroje BEDNAR OMEGA u svého autorizovaného prodejce. Zde naleznete kontakty na jednotlivé obchodní zástupce značky BEDNAR v České a Slovenské republice.

S námi je radost hospodařit
marketing@bednar.com
BEDNAR FMT s.r.o.

Galerie

© 1997 BEDNAR • FMT s.r.o. • Dlouhá Ves 188 • 516 01 Rychnov nad Kněžnou – Česká republika