Menu
×
Co hledáte?
AKTUALITY - NOVINKY

Cesta za poznáním jihoafrických zemědělců a účast na dealerské konferenci BHBW

V prvním týdnu měsíce listopadu podnikl obchodní ředitel společnosti BEDNAR Jan Bednář společně s ředitelem marketingu Davidem Ryčlem cestu do Jihoafrické Republiky.

Cílem cesty bylo seznámení s pěstitelskými podmínkami pšeničné oblasti v okolí Cape Townu a dále aktivní účast na dealerské konferenci BEDNAR, kterou pořádal importér BEDNAR pro Jihoafrickou Republiku, společnost BHBW v Johannesburgu.

Obchodní ředitel Jan Bednář a marketingový ředitel David Ryčl s týmem společnosti BHBW

Prezentace obchodního ředitele Jana Bednáře zahrnovala zmínku o nových produktech

Celý týden byl naplněn intenzivní cestováním a potkáváním se zákazníky a prodejci. Přístup jihoafrických farmářů k otázkám zpracování půdy a zakládání porostů bude motivací pro vývoj dalších strojů a postupů, které vlivem postupující klimatické změny, ale i legislativních opatření najdou postupně uplatnění i na našem kontinentu.

Marketingový ředitel David Ryčl přednášel o historii a úspěších značky BEDNAR za dobu své historie

Během konference byly předány i ocenění nejlepším zástupcům značky BEDNAR

Celou cestu hodnotíme velmi pozitivně. Prodejci spolu s importérem jsou velmi aktivní a současná populace přibližně 200 kusů techniky BEDNAR pracujících na jihoafrických polích se bude velmi dynamicky rozšiřovat.

Související články

Další články
JOY OF FARMING
#
Shop BEDNAR
#
Posklizňové linky
#
Vyhledejte distributora
#
Objednejte předvádění
#
Dealer Area