Novinky

ZD Pojbuky pracuje se stroji BEDNAR v čele se secím strojem OMEGA

Stroje BEDNAR odvádějí kvalitní práci v Zemědělském družstvu Pojbuky již několik let. Většina prací se odehrává v náročném, kopcovitém terénu u Mladé Vožice na pomezí Jihočeského kraje a Vysočiny. V těchto podmínkách se dlátový pluh TERRALAND TN_Profi stará o eliminaci utužení půdy a secí stroj OMEGA OO seje posledních pět let většinu plodin.

Zemědělské družstvo Pojbuky

Podnik se nachází na pomezí Jihočeského kraje s Vysočinou nedaleko Mladé Vožice a hospodaří na 2 300 ha. Dále pod podnik patří Zemědělské družstvo Dolní Hrachovice, které hospodaří na 620 ha půdy. Z celkové výměry 2 920 ha mají 2 120 ha orné půdy a 800 ha luk a pastvin.

Předseda Zemědělského družstva Pojbuky p. Pavel Opolzer

Předseda představenstva Zemědělského družstva Pojbuky p. Pavel Opolzer

Sila GSI realizované společností BEDNAR Farm Technology

Sila GSI realizované společností BEDNAR Farm Technology

Kromě pěstování širokého spektra plodin se v družstvu zabývají chovem Holštýnského skotu. U něho mají roční produkci mléka ve všech střediscích vyšší než 5 mil. litrů (konkrétně v roce 2018 činila produkce mléka přibližně 5 217 200 litrů). Díky tomu patří mezi významné producenty v kraji. V roce 2018 pěstovali v Pojbukách pšenici s výnosem 6,95 t/ha, ozimý ječmen s výnosem 5,9 t/ha, řepku s výnosem 3,74 t/ha, kukuřici na siláž a brambory.

V ZD Pojbuky mají mimo pěti zemědělských strojů BEDNAR také posklizňovou linku GSI. Konkrétně dvě sila o celkové kapacitě 1 160 tun. Tuto posklizňovou linku realizovala naše divize BEDNAR Farm Technology v roce 2016.

Předseťový kompaktor SWIFTER SO 6000F slučuje až 7 pracovních operací do jednoho přejezdu

Dlátový pluh TERRALAND TN 3000 PROFI určený pro intenzivní hloubkové zpracování půdy

Kvalitní práce strojů BEDNAR na polích ZD Pojbuky

V roce 2015 do podniku zakoupili secí stroj OMEGA OO 6000. Od té doby s ním zaseli již tisíce hektarů. V té době byla rozhodujícím faktorem při výběru stroje meziřádková vzdálenost 12,5 cm. To z toho důvodu, že v podniku během jara sejí velké množství ječmene pro sladovnické účely a po dlouholetých zkušenostech si uvědomovali, že právě menší meziřádková vzdálenost je u jarního ječmene velmi důležitá.

Dalším strojem, který zakoupili, byl dlátový pluh TERRALAND TN 3000 Profi. Nejprve ho využívali na přípravu půdy před sázením brambor. Nyní je jeho nasazení obvyklé pro přípravu půdy pro více plodin. V praxi si ověřili, že secí stroj OMEGA zvládá zaset bezprostředně po TERRALANDU TN_Profi bez nutnosti přípravy půdy. To díky cutter diskům, které kvalitně rozdrobí hroudy na povrchu a srovnají povrch pole.

Univerzální kypřič FENIX FN má perfektní průchodnost i ve vysokých plodinách díky světlosti rámu 80 cm

OMEGA OO má intuitivní ovládání přes terminál ISOBUS i pohodlnou a rychlou kalibraci výsevku

OMEGA OO má intuitivní ovládání přes terminál ISOBUS i pohodlnou a rychlou kalibraci výsevku

O dva roky později začali řešit stroj pro mělké podmítání a hluboké kypření. Po dobrých zkušenostech se stroji BEDNAR vybrali univerzální kypřič FENIX FN 3000. S ním poslední dva roky připravují půdu především v létě pod řepky, čímž nahradili dříve hojně využívanou orbu.

Dále zakoupili polní cambridge válce GALAXY GE 8300, které v suchých ročnících využívají k válení půdy bezprostředně po zasetí. Posledním strojem, který zakoupili v loňském roce, je předseťový kompaktor SWIFTER SO 6000F. Tento stroj bude hojně využíván pro přípravu půdy především před setím jařin.

Nové servisní a prodejní zázemí

Od počátku ledna 2019 se Zemědělské družstvo Pojbuky může těšit z nového servisního i prodejního zázemí. To nově na celém území jižních Čech, v části středních Čech a na Vysočině zajišťuje společnost DAŇHEL AGRO, která si zakládá na aktivním přístupu k zákazníkovi v prodeji i servisu.

Ing. Zdeněk Souhrada, BEDNAR FMT s.r.o.
Zdenek.souhrada@bednarfmt.com
Marketingový specialista

Galerie

Související články

John Deere 9RX agregovaný s poloneseným dlátovým pluhem TERRALAND TO 6000 o záběru 6 m
U Ing. Zdeňka Moce ve Starém Vestci využívají polonesený dlátový pluh TERRALAND TO 6000 v agregaci s John Deerem 9RX od ranních do pozdních večerních hodin. S dlátovým pluhem mají několikaleté…
© 1997 BEDNAR • FMT s.r.o. • Dlouhá Ves 188 • 516 01 Rychnov nad Kněžnou – Česká republika