Menu
×
Co hledáte?
AKTUALITY - NOVINKY

V Haňovicích využívají pro plečkování ROW-MASTER RN

Z okrajové části Hané do Drahanské vrchoviny se táhnou pozemky Zemědělského družstva Haňovice, které od roku 2020 patří k vlastníkům meziřádkového kypřiče ROW-MASTER. Co vedlo k pořízení tohoto stroje, k čemu jej využívají a jak jsou s ním v podniku spokojeni, jsme se zeptali vedoucího rostlinné výroby, pana Pavla Obrátila.

Ve výbavě meziřádkového kypřiče nechybí samonaváděcí systém CultiCam, který přispívá k dosažení vysokých denních výkonů

Vysoká světlost rámu 80 cm umožnuje plečkování různých typů plodin, v Haňovicích využívají stroj pro plečkování cukrové řepy i kukuřice

Zemědělské družstvo Haňovice má ve svém regionu dlouholetou tradici. Postupnou přeměnou z původního JDZ, slučováním a transformací vzešlo až do dnešní známé podoby. V Haňovicích pěstují především sladovnické ječmeny, ozimou pšenici, řepku ozimou, kukuřici, a protože se nachází v řepařské výrobní oblasti, významnou část představuje cukrová řepa. Zajímavostí je, že ZD Haňovice bylo prvním českým pěstitelem rajčat ve velkokapacitních sklenících.

Univerzální rám pro plečkování cukrové řepy i kukuřice

„Hospodaříme na lehkých, písčitých půdách, zejména v údolí řeky Moravy. Většinou jsou to hnědozemě. Cukrovou řepu máme osetou na výměře 270 ha, kukuřici na 350 ha. U cukrové řepy dosahujeme v posledních letech průměrného výnosu 68 tun z hektaru, u kukuřice přibližně 50 t/ha. Kukuřici využíváme pro krmné účely v živočišné výrobě i vlastní BPS,“ říká Pavel Obrátil, vedoucí rostlinné výroby.

Ve výbavě stroje nechybí ochranné disky rostlin nebo zadní zavlačovače, které jsou vhodné k vytáhnutí plevelů

Pracovní rychlost soupravy se pohybuje kolem 8,5 km/hod s denním výkonem až 40 ha/den

Změna technologie vedla k pořízení nového stroje

Když jsme se pana Obrátila zeptali na důvody pořízení stroje, odpověděl nám: „Širokořádkové plodiny jsme před tím neplečkovali, změna technologie nás vedla k pořízení meziřádkového kypřiče. Značku BEDNAR jsme vybrali na základě zkušeností okolních podniků, které ROW-MASTER využívají, např. v ZD Senice na Hané, ZD Unčovice, PALOMO Loštice aj. V cukrové řepě pomáhá plečkování k odstranění škraloupu, provzdušnění půdy, odstranění plevelné řepy. Plečkujeme i kukuřici, a to z toho důvodu, že po zasetí nebo v rané fázi růstu aplikujeme na pozemek digestát. Kapalná složka digestátu se vsákne do půdy, ale pevná zůstane na povrchu a vytvoří krustu – pod krustou klíčí plevele, které je potřeba mechanicky odstranit.“

V porostech kukuřice využívají ROW-MASTER k narušení krusty digestátu, který je na pozemek aplikován po zasetí nebo v rané fázi růstu. Přejezdem dojde k odstranění krusty, provzdušnění a mechanické likvidaci plevelů

Do Haňovic si pořídili ROW-MASTER RN 6400 ve výbavě s dvanácti kultivačními jednotkami, které využívají pro plečkování cukrové řepy. Snaží se ji v závislosti na podmínkách plečkovat dvakrát. Následně se meziřádkový kypřič přestaví pro plečkování kukuřice. Souprava v agregaci s traktorem STEYR s plynulou převodovkou dosahuje dle obsluhy denních výkonů přibližně 40 hektarů, spotřeba paliva na hektar činí 3 l/ha.

S námi je radost hospodařit.
[email protected]
BEDNAR FMT s.r.o.

Nejnovější články

Další články
JOY OF FARMING
#
Shop BEDNAR
#
Posklizňové linky
#
Vyhledejte distributora
#
Objednejte předvádění
#
Dealer Area