Novinky

Novinka roku 2019 OMEGA OO_FL zakládá porosty na Vysočině

Na začátku tohoto týdne jsme navštívili podnik FADOM s.r.o., který hospodaří v okolí Dolního Města. Zemědělská společnost v letošním roce rozšířila svůj strojový park o univerzální secí stroj lehké koncepce OMEGA OO 6000 FL. Zařadila se tak mezi první společnosti v České republice, které tuto žhavou novinku využívají.

Obsluha secího stroje ve společnosti FADOM s.r.o., pan Michal Zich

Obsluha secího stroje ve společnosti FADOM s.r.o., pan Michal Zich

Stroj je vybaven předním pneumatickým pěchem FRONTPACK

Stroj je vybaven předním pneumatickým pěchem FRONTPACK

Výhody secího stroje OMEGA OO 6000 FL

Secí stroj má dva dělené plastové přetlakové zásobníky na osivo a hnojivo v poměru 40:60. Jeho konstrukce je navržena tak, aby se stroj mohl osadit přídavnou secí jednotkou ALFA DRILL o objemu 400 l. Stroj s pomocí secí jednotky zvládne založit porost dvou odlišných plodin a aplikovat granulové hnojivo během jediného přejezdu.

OMEGA OO 6000 FL v podniku FADOM s.r.o

Při naší návštěvě se souprava pohybovala na pozemku o velikosti 18 ha v katastru obce Závidkovice v okrese Havlíčkův Brod. Před setím byl pozemek zpracován po sklizené kukuřici radličkovým kypřičem FENIX do hloubky 20 cm.

Secí stroj je zvolili ve FADOM s.r.o. v TOP výbavě

Secí stroj je zvolili ve FADOM s.r.o. v TOP výbavě

Všechny secí stroje BEDNAR povrch dokonale urovnají

Všechny secí stroje BEDNAR povrch dokonale urovnají

O zkušenosti se secím strojem se s námi podělil agronom podniku p. Vápeník: „S novou sečkou jsme zaseli něco kolem 400 ha porostu a zatím vše funguje bez větších problémů. Jakmile nám byl stroj dodán, zkusili jsme zasít různé směsky a porosty na zelené hnojení. Obsluha stroje se díky tomu naučila sečku perfektně ovládat.“

„Momentálně je výsevek ozimé pšenice nastaven na 190 kg/ha. Osivo ukládáme do hloubky 3 cm. Do této hloubky ukládáme i močovinu s dávkou 35 kg/ha. Hrozně se mi líbí přední pěch, který na hroudy funguje opravdu perfektně,“ doplňuje s úsměvem agronom.

Ve výbavě secího stroje nechybějí kypřiče stop

Ve výbavě secího stroje nechybějí kypřiče stop

Zakoupený secí stroj je vybaven disky AGRESSIVE (460*5 mm)

Zakoupený secí stroj je vybaven disky AGRESSIVE (460*5 mm)

První zkušenosti obsluhy

Secí stroj v podniku obsluhuje Michal Zich. Ten se s námi rozhovořil o svých pracovních zkušenostech: „Sečka se velmi snadno obsluhuje, ať už se jedná o nastavení hloubky nebo kalibraci výsevku. Vše je snadno dostupné a nemusím se nikam ohýbat, nebo pod stroj dokonce lézt, jako je to u konkurenčních značek. Během dvanáctihodinové směny zaseju výměru kolem 35 ha. To hodně záleží na aktuálních podmínkách.“

 „Dvouřadou diskovou sekci mám nastavenou do hloubky 6 cm, aby se půda trošku provzdušnila a vytvořilo se lepší prostředí pro klíčení osiva,“ doplňuje k nastavení stroje Michal Zich. Po pozemku se souprava pohybovala rychlostí kolem 10 km/h a traktor měl průměrnou spotřebu 10 litrů na hektar.

FADOM s.r.o.

Společnost hospodaří na Vysočině na celkové výměře 1 500 ha. Z toho mají 800 ha orné půdy, na které pěstují 120 ha pšenice, 120 ha ječmene, 100 ha žita a 400 ha tritikale. Na zbylé výměře orné půdy mají kukuřici a jetelotrávy. Podnik také provozuje bioplynovou stanici o výkonu 1 MW a chová 400 dojných krav. Výnosy v letošní sklizni měli v podniku průměrné vzhledem k tomu, že hospodaří na pahorkatinách, kde panují rozdílné podmínky.

S námi je radost hospodařit
BEDNAR FMT s.r.o.

Galerie