Novinky

Letošní výsledky loňské práce Terralandu

Na přelomu června a července jsme navštívili další z podniků – ZOD „Blata“ Sedlec (okres České Budějovice), kde v minulém roce pracoval náš předváděcí dlátový pluh Terraland TN 3000 D/7. Stroj zde zpracoval 40 hektarů a udělal na místní zemědělce takový dojem, že se po předvádění rozhodli pro nákup svého vlastního dlátového pluhu. V dnešní reportáži Vám přiblížíme, jak se porostu založenému po zpracování Terralandem daří.

Očekáváme nadprůměrný výnos…

Během loňského předvádění stroj na pozemcích Sedleckého družstva zpracoval 10 hektarů souvratí, podmáčených míst a celé pole o výměře 30 hektarů u obce Češňovice, kde byl 19. září 2010 založen porost ozimé pšenice – odrůda magister. „I když máme letos na většině polí velmi dobré porosty, tak toto pole vypadá ze všech nejlépe a pokud nebude o žních špatné počasí, očekáváme zde nadprůměrný výnos.“ hodnotí předseda družstva p. Pešek.

Letošní výsledky loňské práce Terralandu

Předseda ZOD „Blata“ Sedlec Milan Pešek.

Letošní výsledky loňské práce Terralandu

Ozimá pšenice – odrůda magister.

Lepší vsakování…

„Hloubka zpracování byla 40 cm, aby se narušila plužní pánev a zlepšilo se tak vsakování vody, která vytvářela na poli močály. Na místech kde v předchozích letech stála voda, se letos voda vsakuje o poznání lépe.“ popisuje zkušenost p. Pešek.

Letošní výsledky loňské práce Terralandu

Pro odrůdu magister je charakteristická střední hustota porostu.

Letošní výsledky loňské práce Terralandu

Potravinářská pšenice pekařské jakosti E.

Stroj chceme maximálně využít…

„Stroj na nás během předvádění udělal velmi dobrý dojem a dokázal pracovat ve větší hloubce s nižší spotřebou než pluh.  A díky zadním válcům se dá do takto připraveného pole bez problémů ihned sít, což nám sníží náklady na další přípravu. Proto se v letošním roce budeme snažit nový Terraland využít na 100% a připravit s ním co nejvíce hektarů.“ Dodává na závěr p. Pešek.

Letošní výsledky loňské práce Terralandu

Porost u obce Češňovice, okres České Budějovice.

Letošní výsledky loňské práce Terralandu

Pan Pešek hodnití porost pšenice.

Ing. Jan Bednář

Galerie

© 1997 BEDNAR • FMT s.r.o. • Dlouhá Ves 188 • 516 01 Rychnov nad Kněžnou – Česká republika