Novinky

Kompaktory SWIFTER SO_F jsou u zemědělců oblíbené

Předseťové kompaktory jsou stále oblíbeným nástrojem pro přípravu kvalitního seťového lůžka jedním přejezdem. Nejvíce využívané jsou především v klasických orebných systémech zemědělské výroby, ale uplatnění nacházejí i v systémech minimalizačních, například po hloubkovém zpracování půdy dlátovými pluhy TERRALAND.

Kompaktory modelové řady SWIFTER SO_F jsou dostupné v pracovních záběrech 4 až 8 metrů celkem v pěti modelech. U zákazníků jsou populární především díky své vysoké robustnosti, hydraulické tažné oji ve standardu a stavebnicovému systému, který umožňuje vybrat si z různorodých variant pro jednotlivé pracovní orgány stroje.

Největší model řady SWIFTER SO_F v podniku ZOD Agro Dlouhá Loučka

„Velké záběry pořizujeme z důvodu nedostatku lidí,“ říká Miroslav Diblík, agronom podniku ZOD Agro Dlouhá Loučka, kde si v roce 2020 pořídili předseťový kompaktor SWIFTER SO 8000 F o záběru 8 metrů. Akciová společnost ZOD Agro Dlouhá Loučka hospodaří na výměře 1305 hektarů v okrese Olomouc na pomezí měst Uničov a Rýmařov. Jedná se o klasický zemědělský podnik s rostlinnou výrobou, tak i s rozsáhlou živočišnou výrobou, ve které chovají holštýnský skot a zabývají se výkrmem býků.

V podniku VOD Kámen provozují dlátový pluh TERRALAND TN 3000HD7R s maximální hloubkou práce 65 cm

Nový kompaktor SWIFTER SO 8000 F během jarní přípravy půdy před setím jarního ječmene

V podniku zvolili osvědčené řešení modelové řady SWIFTER SO_F o záběru 8 metrů

V podniku zvolili osvědčené řešení modelové řady SWIFTER SO_F o záběru 8 metrů

„V rostlinné výrobě se zabýváme pěstováním tržních plodin – zejména sladovnického ječmene, potravinářské pšenice, cukrové řepy a řepky ozimé. Pšenici ozimou a ječmen jarní pěstujeme i na osivo pro osevářské společnosti. Pro účely živočišné výroby pak pěstujeme objemná krmiva – kukuřici na siláž a vojtěšku. Půdy jsou u nás velmi různorodé, od písčitých půd až po těžké jílovité,“ vysvětluje pan Diblík.

Potřebovali nahradit starší kompaktor

V podniku ZOD Agro Dlouhá Loučka se pro pořízení kompaktoru od společnosti BEDNAR rozhodli na základě předvedení stroje. Potřebovali totiž nahradit starší kompaktor s menším pracovním záběrem. Kompaktor ve stejné konfiguraci i o stejném pracovním záběru měli již půjčený. „Kompaktor odváděl kvalitní práci, práce se nám zamlouvala, takže se k nám již vrátil na trvalo. Příprava půdy je pro mě důležitá z důvodu dobré vzcházivosti a kvality porostu. Kompaktor kvalitně pole srovná a připraví seťové lůžko,“ říká agronom podniku.

Obsluha stroje pan Zdeněk Horák si na stroji pochvaluje především jednoduchost s nízkými nároky na údržbu

Obsluha stroje pan Zdeněk Horák si na stroji pochvaluje především jednoduchost s nízkými nároky na údržbu

Zajímavé technické řešení v podobě stlačovací pružiny, která eliminuje vůli mezi jednotlivými segmenty

Zajímavé technické řešení v podobě stlačovací pružiny, která eliminuje vůli mezi jednotlivými segmenty

Obsluha si práci s kompaktorem chválí

„Práce kompaktoru je velmi dobrá. Z pohledu obsluhy oceňuji především jednoduchost s minimem požadavků na údržbu stroje a vysoký denní výkon,“ dodává ke stroji Zdeněk Horák. Kompaktor SWIFTER jsme zastihli v agregaci s novým traktorem John Deere 7R 330. V kombinaci s tímto traktorem pracovala souprava rychlostí 11,5 km/hod při 1850 ot/min. Průměrná spotřeba se pohybovala na úrovní 5,7 l/ha s výkonem 7,8 ha/hod.

Model SO 6000 F připravuje půdu v družstvu Morava Pustiměř

V rámci návštěv zákazníků jsme se vydali podívat na šestimetrové provedení kompaktoru BEDNAR SWIFTER SO 6000 F do družstva Morava Pustiměř, kde jsme se na zkušenosti z provozu zeptali pana Františka Šarköziho, obsluhy stroje.

S námi je radost hospodařit
marketing@bednar.com
BEDNAR FMT s.r.o.

Galerie