Novinky

Dva roky zkušeností v ZD Klapý

ZD Klapý hospodaří pod hradem Hazemburk nedaleko Loun na ploše 2500ha.  V roce 2009 se rozhodli pro otestování našeho dlátového pluhu Terraland a po předvedené práci se  z místního podniku  již nehnul a byl zařazen do strojového parku. Terraland TN3000D/7 pracuje v podniku již druhým rokem a i letos se chystá na další zpracované hektary.

Nahradil tradiční orbu…

„Pro stroj jsme se rozhodli v létě 2009, kdy nám byl předveden. Velmi nás překvapila práce stroje, která byla perfektní, navíc jsme ve stejný rok na jaře koupili nový 9radličný pluh, takže jsme mohli porovnávat“ vypráví podnikový agronom Ing. Pavel Vodenka. „Dnes Terralandem nahrazujeme tradiční orbu a to zejména díky nižší spotřebě, která se pohybuje o 5l/ha méně než u klasické orby“.
Dva roky zkušeností v ZD Klapý

Václav Pícha (agronom ZD Klapý), František Kos (STROM Sever), Ing. Pavel Vodenka (agronom ZD Klapý), Jan Bednář (STROM Export)

Dva roky zkušeností v ZD Klapý

Vyrovnaný porost, příprava Terralandem.

Pole bez kaluží…

Michal Ondra vysvětluje, proč se rozhlodli právě pro tuto sečku: „Při pořízení nového secího stroje jsme se rozhodli zvolit tažený secí stroj s talířovou přípravou půdy a dvoudiskovou výsevní botkou. Po vyhodnocení několika nabídek od různých výrobců nám vyšla varianta od firmy BEDNAR jako nejlepší. A to jednak pořizovací cenou, tak i kvalitou příslušenství.“

Dva roky zkušeností v ZD Klapý

Jan Bednář diskutuje s agronomem ZD Klapý Václavem Píchou

Dva roky zkušeností v ZD Klapý

Velmi nízká mezerovitost v porostu cukrové řepy

Vhodná příprava pro cukrovou řepou…

„V technologii se nám osvědčuje používání Terralandu před cukrovou řepou, která letos vypadá víc než dobře. Na poli, kde jsme pracovali s Terralandem do hloubky 35 až 40cm očekávám výnos kolem 65t/ha. V předchozích letech se náš výnos pohyboval okolo 55t/ha, je to tedy posun o kus vpřed“ říká p.Pícha. „ Stroj jsme využili i před jarní ječmeny, letos zkusíme použití před řepku, kde by to mohlo být také velmi vhodné vzhledem k potřebě vzduchu a vláhy.“ doplňuje Ing. Vodenka.

Dva roky zkušeností v ZD Klapý

Bulva cukrové řepy

Dva roky zkušeností v ZD Klapý

Porost cukrové řepy pod hradem Hazenburk

Ing. Jan Bednář

Galerie

© 1997 BEDNAR • FMT s.r.o. • Dlouhá Ves 188 • 516 01 Rychnov nad Kněžnou – Česká republika