Novinky

Zpracování půdy před založením porostu řepky olejky na rodinné farmě Vokurkových

Rodinná farma Vokurkových hospodaří  v Sobotovicích  (okr. Brno – venkov) na  pozemcích o celkové výměře 300 ha, na kterých pěstují hlavně pšenici, ječmen, řepku, kukuřici a čirok.

„Letos na jaře, jsme měli možnost zúčastnit se odborného semináře, pořádaného fy. BEDNAR, u dealera ve Velkých Bílovicích. Byly zde prezentovány nové trendy ve zpracování půdy, přičemž nás velice zaujal dlátový pluh Terraland a jeho přínos při využití při základních pracovních operacích zpracování půdy, ale i kladné reference okolních farmářů, kteří tento stroj již využívají.  Jelikož máme problémy s utuženými pozemky, tak jsme se rozhodli zakoupit právě tento stroj od fy. BEDNAR,“ hodnotí p. Vokurka

Terraland TN 3000M7R má jednotlivé radlice mechanicky jištěné tažným šroubem, což do půdních podmínek, které na farmě mají je plně dostačující.

Terraland TN 3000M7R má jednotlivé radlice mechanicky jištěné tažným šroubem, což do půdních podmínek, které na farmě mají je plně dostačující.

Spokojený uživatel stroje Jiří Vokurka, syn majitele farmy.

Spokojený uživatel stroje Jiří Vokurka, syn majitele farmy.

První nasazení stroje

Stroj byl jako první nasazen při základním zpracování půdy pod řepku na poli nedaleko farmy v Sobotovicích.  Předplodinou pod řepku byl ječmen ozimý, o výnosu 5,5t/ha a sláma byla rozdrcena. Po sklizni následovala mělká podmítka a z důvodu eliminace odparu půdní vláhy byl povrch ještě uválen.  Těsně před další operací hloubkového zpracování půdy Terralandem byl rozmeten síran amonný v dávce 200 kg/ ha a následně aplikován digestát z BPS v dávce cca 10 t/ha. Ihned po aplikaci digestátu následovalo hluboké zpracování  půdy Terralandem na hloubku cca 38 cm a opět následovalo válení těžkými  vály. „Volili jsme takovou hloubku zpracování, abychom narušili utužené spodní vrstvy, které nám vznikaly díky dlouhodobějšímu využívání minimalizačních technologií,“ sděluje nám pan Jiří Vokurka, syn majitele farmy.

Díky speciální geometrii radlice, stroj vniká lehce do země i v těžkých suchých podmínkách a navíc ještě zamíchá posklizňové zbytky do půdního profilu na zvolenou hloubku zpracování.

Díky speciální geometrii radlice, stroj vniká lehce do země i v těžkých suchých podmínkách a navíc ještě zamíchá posklizňové zbytky do půdního profilu na zvolenou hloubku zpracování.

Výsledek práce v extrémních podmínkách.

Výsledek práce v extrémních podmínkách.

„S Terralandem, máme v úmyslu zpracovávat všechny pozemky. Chceme na všech narušit půdní utužení a do půdy vrátili zpět potřebný vzduch,“ komentuje výběr stroje pan Jiří Vokurka. Na farmě mají také v úmyslu nahradit klasický pruh právě za Terraland, s tím že jednou za čas určitá pole dle potřeby přesto zorají.

V průběhu sezony Vás budeme informovat o stavu porostu řepky, na pozemku, který byl zpracován Teralandem.

Michal Jurníček,DiS.
Oblastní zástupce BEDNAR FMT
pro Moravu a Východní Čechy
Tel.: +420 601 569 779
Email:  michal.jurnicek@bednarfmt.com

Galerie

© 1997 BEDNAR • FMT s.r.o. • Dlouhá Ves 188 • 516 01 Rychnov nad Kněžnou – Česká republika