Novinky

TERRALAND TN_Profi ve společnosti Agrona Staré Město

Akciová společnost Agrona Staré Město (okr. Svitavy) hospodaří na celkové výměře téměř 3000 ha. Rostlinná produkce je zaměřena především na pěstování obilnin a silážní kukuřice pro živočišnou výrobu a vlastní bioplynovou stanici o instalovaném výkonu 1400 kW. V menší míře pěstují i  cukrovou řepu. Na podzim roku 2014 zde vyzkoušeli klasický TERRALAND TN, ale nakonec se rozhodli pro verzi TN_Profi.

„V roce 2014 na podzim jsme si měli možnost vyzkoušet klasický TERRALAND TN. Zpracovali jsme s ním zejména utužené souvratě na pozemcích po sklizni kukuřice na siláž a cukrové řepy.  Na většinu těchto pozemků byla naseta jarní pšenice a kukuřice. Výsledek hloubkového zpracování půdy byl znát již na počátku růstu nového porostu. Na souvratích díky narušení a provzdušnění půdy byly porosty krásně vyrovnané, tedy shodné s plochou mimo souvratě,“hodnotí Karel Pastýř, vedoucí  střediska rostlinné výroby.

Karel Pastýř hodnotí stav porostů řepky po TERRALANDu velmi pozitivně

Karel Pastýř hodnotí stav porostů řepky po TERRALANDu velmi pozitivně

Petr Sekanina – mechanizátor podniku (vlevo) a Zděněk Krones –  obsluha  (vpravo)  hodnotí stav kořenového systému kukuřice z úvratí pole

Petr Sekanina – mechanizátor podniku (vlevo) a Zděněk Krones –  obsluha  (vpravo)  hodnotí stav kořenového systému kukuřice z úvratí pole

„Z pozitivních výsledků testování stroje z podzimu 2014 jsme se rozhodovali o pořízení TERRALANDU k nám do podniku.  Po několika konzultacích s obchodním zástupcem panem Ing. Dufkem (STROM PRAHA a.s. – Helvíkovice) jsme se rozhodli o pořízení verze TN_Profi. Hlavním důvodem výběru právě tohoto modelu byly zadní coulterové disky. Ty nám umožní zpracovávat půdu i na velmi těžkých pozemcích, kterých tu máme celkem hodně. Zadní disky nám připraví potřebnou půdní strukturu,“ hodnotí výběr stroje Karel Pastýř.

Zpracování pozemku na těžkých půdách po sklizni cukrové řepy

Zpracování pozemku na těžkých půdách po sklizni cukrové řepy

Coulterová sekce urovnává povrch a vytváří jemnější půdní strukturu

Coulterová sekce urovnává povrch a vytváří jemnější půdní strukturu


Loňský rok byl specifický díky extrémnímu suchu.S TERRALANDEM jsem přesto v sezoně úspěšně zpracoval téměř 1 200 ha na různých typech půd. Většinu pozemků pod řepku nebylo klasickým způsobem (orbou), jako jsme to dělali dřív, vůbec možné zpracovat. Proto jsme TERRALANDEM nezpracovávali jenom souvratě, ale rovnou celé pozemky,“ hodnotí obsluha stroje pan Zdeněk Krones.

„S Terralandem jsem zpracoval během poslední sezony přes 1 200 ha a s prací stroje jsem maximálně spokojený,“ obsluha stroje Zdeněk Krones.

„S Terralandem jsem zpracoval během poslední sezony přes 1 200 ha a s prací stroje jsem maximálně spokojený,“ obsluha stroje Zdeněk Krones.

Porost řepky několik týdnů po vzejití. Pozemek zpracován dlátovým pluhem BEDNAR TERRALAND TN 3000Profi do hloubky 40 cm.

Porost řepky několik týdnů po vzejití. Pozemek zpracován dlátovým pluhem BEDNAR TERRALAND TN 3000Profi do hloubky 40 cm.

Michal Jurníček,DiS.
Oblastní zástupce BEDNAR FMT
pro Moravu a Východní Čechy
Tel.: +420 601 569 779
Email:  michal.jurnicek@bednarfmt.com

Galerie

© 1997 BEDNAR • FMT s.r.o. • Dlouhá Ves 188 • 516 01 Rychnov nad Kněžnou – Česká republika