Novinky

Secí stroj opravdu pro každého

V průběhu zimních měsíců jsme navštívili rodinnou farmu Miloše Holuba v obci Slatina, okres Litoměřice. Hospodaří na 61 ha zemědělské půdy a již řadu let spokojeně využívá stroje Bednar. Jeho nejdůležitějším strojem na farmě je secí stroj Omega o pracovním záběru tři metry. Proč zvolil právě secí stroj BEDNAR? Jakou vybral jeho výbavu? Odpovědi na tyto otázky se dozvíte společně s dalšími informacemi o rodinné farmě Miloše Holuba v této reportáži.

Rodinné hospodářství

Rodinná farma hospodaří na 61 ha zemědělské půdy. Z toho je 59 ha orné půdy a 2 ha trvale travnatého porostu. O tom, jak na farmě hospodaří, nám sdělil její majitel, Miloš Holub: „Rostlinnou výrobu máme zaměřenou na pěstování obilovin. Převážně se jedná o ozimou pšenici a jarní nebo ozimý ječmen. Kromě těchto plodin pěstujeme také řepku olejku. Pro zlepšení půdní struktury pak máme do osevního postupu zahrnuty porosty hrachu a hořčice, které následně mulčujeme.

Majitel a zároveň obsluha secího stroje Miloš Holub

Majitel a zároveň obsluha secího stroje Miloš Holub

Co rozhodlo o výběru secího stroje Bednar?

O nákupu secího stroje začal Miloš Holub uvažovat již v roce 2014. Postupně zkoušel několik secích strojů od různých výrobců zemědělské techniky. „Během testů se mi nejvíce osvědčil secí stroj Omega od výrobce Bednar. Ten jsem také na naši rodinnou farmu na jaře roku 2017 pořídil,“ říká majitel podniku a dále pokračuje: „O tomto zakoupení mě přesvědčila meziřádková vzdálenost 12,5 cm a Coulterová sekce. Ta v našich těžkých půdních podmínkách odvádí perfektní práci. Klíčové při mém rozhodování bylo i to, že se jedná o secí stroj od tradičního českého výrobce zemědělské techniky.“

Výbava secího stroje Omega

Secí stroj na rodinné farmě Miloše Holuba má pracovní záběr 3 m a zásobník o objemu 2800 litrů. Přední příslušenství tvoří hydraulicky ovládaná smyková lišta Crushbar, za kterou jsou umístěny dvě řady pracovních disků o průměru 460 mm s tloušťkou 5 mm a agresivním tvarem. Mezi těmito disky a zadními pěchy je secí stroj vybaven jednořadou, hydraulicky ovládanou Coulterovou sekcí. Mezi další zvolenou výbavou nalezneme škrabky mezi zadními pěchy a LED pracovní osvětlení.

Secí stroj opravdu pro každého
Secí stroj opravdu pro každého

Zkušenosti z provozu

Na farmě seje Miloš Holub porosty secím strojem Omega OO 3000L od jara roku 2017. To samozřejmě znamená bohaté zkušenosti, které nám osobně sdělil: „Dnes mohu s klidem říci, že vzhledem k výbornému zpracování půdy při dnešnímu suchu byl secí stroj Omega nejlepší volbou. Na našich pozemcích s velmi těžkými půdami a v letních měsících s přeschlou půdou po orbě jsme měli před zakoupením nového secího stroje problém s rozdrcením hrud tak, aby osivo řepky šlo do jemného seťového lůžka. Předešlá sečka to prostě nezvládala a u zakládání porostů pšenice jsem měl výsevek 250 kg osiva na hektar. Se současným secím strojem Omega jej mám 175 kg/ha a porosty vypadají podstatně lépe. Na první pohled je vidět, že založení porostů je kvalitnější a vzcházení je daleko vydatnější. Navíc díky menšímu výsevku ušetřím náklady na certifikovaném osivu, opotřebitelných dílech a provozních nákladech. Se secím strojem provádím i služby a po několika letech provozu mohu secí stroj Omega ostatním zemědělcům jedině doporučit.“

Doporučený výkon tažného prostředku je 90–150 koní

Doporučený výkon tažného prostředku je 90–150 koní

Omega OO_L se vyrábí od pracovního záběru 3 m do 8 m

Omega OO_L se vyrábí od pracovního záběru 3 m do 8 m

Další stroje Bednar na rodinné farmě

Na rodinné farmě využívají i polonesený diskový podmítač Swifterdisc o pracovním záběru čtyři metry. Tento stroj na farmě provádí veškeré podmítky pozemků a majitel ho využívá i na předseťovou přípravu půdy po orbě. Porosty, které slouží k zelenému hnojení, jsou na farmě mulčovány jednorotorovým neseným mulčovačem Bednar o pracovním záběru 2,5 metru.

Karel Rais
marketingový specialista – multimédia
BEDNAR FMT s. r. o.

Galerie