Novinky

Pěstitelé brambor využívají dlátové pluhy TERRALAND

Dlátové pluhy TERRALAND TN jsou u zemědělců vysoce oblíbené pro výbornou kvalitu práce, úsporu paliva a vysokému výkonu. Využití nacházejí zejména pro hloubkové zpracování půdy před setím řepky, kukuřice nebo zapravení velkého množství organické hmoty a meziplodin.

V podniku VOD Kámen provozují dlátový pluh TERRALAND TN 3000HD7R s maximální hloubkou práce 65 cm

V podniku VOD Kámen provozují dlátový pluh TERRALAND TN 3000HD7R s maximální hloubkou práce 65 cm

V Zemědělské a.s. Vysočina se rozhodli pro pořízení modelu TERRALAND TN 3000HM7R, který nabízí hloubku práce max. 55 cm

V Zemědělské a.s. Vysočina se rozhodli pro pořízení modelu TERRALAND TN 3000HM7R, který nabízí hloubku práce max. 55 cm

V posledních letech však vídáme dlátové pluhy TERRALAND TN stále více v nasazení při hloubkovém zpracování půdy před sázením brambor. Jsou zemědělské podniky, které si TERRALAND kupují čistě pro zpracování půdy pod brambory. Výhodou je maximální hloubka práce, narušení utužených vrstev, promísení a rozdrobení půdy a kvalitní urovnání povrchu. Během návštěv u zákazníků jsme se vydali k významným pěstitelům brambor, kteří využívají nesené dlátové pluhy TERRALAND TN.

TERRALAND TN vytváří ideální podmínky pro brambory ve VOD Kámen

Výrobně obchodní družstvo Kámen se nachází nedaleko Pelhřimova v obci Kámen. Pozemky družstva se rozkládají na území Českomoravské vrchoviny. V rostlinné výrobě se družstvo zaměřuje na pěstování pšenice, řepky, kukuřice na siláž, jetele i provoz vlastní bioplynové stanice. Významnou součástí rostlinné výroby je pěstování brambor a následné zpracování ve vlastní loupárně brambor.

Sedmiřadé rozmístění slupic s roztečí 40 cm zaručuje výborné zpracování celého půdního profilu

Sedmiřadé rozmístění slupic s roztečí 40 cm zaručuje výborné zpracování celého půdního profilu

Dlátový pluh TERRALAND TN agregují v podniku s traktorem CASE IH MAGNUM o výkonu 260 koní

Dlátový pluh TERRALAND TN agregují v podniku s traktorem CASE IH MAGNUM o výkonu 260 koní

„V letošním roce sázíme brambory na výměře 140 hektarů. Z této výměry je 25 ha sadbových brambor, 21 ha průmyslových a zbylá výměra připadá na konzumní odrůdy. Dlátový pluh TERRALAND TN jsme měli možnost nejprve vyzkoušet, vybírali jsem z pěti různých výrobců podrýváků a dlátových pluhů. Kvalita práce nás přesvědčila a roli sehrály i reference okolních podniků, které TERRALAND TN využívají, například právě pod brambory,“ vysvětluje na úvod Ing. Michal Vaněk, hlavní agronom podniku.

Do kamenitých podmínek jedině hydraulické jištění

V podniku VOD Kámen pracuje model TERRALAND TN 3000 HD7R. Toto provedení umožnuje maximální hloubku práce 65 centimetrů, je vybaveno hydraulickým jištěním jednotlivých slupic a zadním hydraulicky stavitelným dvouválcem. Dlátový pluh agregují s traktorem CASE IH MAGNUM 260 o jmenovitém výkonu 260 koní.

„Dlátový pluh odvádí výbornou práci. Momentálně máme slupice osazeny LONG LIFE karbidovými dláty, ukázalo se, že mají delší životnost než standardní provedení. Do našich kamenitých podmínek jsou určitě vhodnějším řešením. Pracovní hloubku mám nastavenou na 42 cm, traktor pracuje při 1 700 ot/min a pracovní rychlosti 11 km/hod, spotřeba se pohybuje přibližně kolem 16 l/ha podle podmínek,“ říká obsluha stroje.

Karbidová dláta LONG LIFE jsou dle obsluhy stroje kvalitnější a zejména nabízejí v kamenitých podmínkách delší životnost

Karbidová dláta LONG LIFE jsou dle obsluhy stroje kvalitnější a zejména nabízejí v kamenitých podmínkách delší životnost

Obsluha stroje Jiří Zíka a hlavní agronom podniku VOD Kámen, Ing. Michal Vaněk

Obsluha stroje Jiří Zíka a hlavní agronom podniku VOD Kámen, Ing. Michal Vaněk

Dle agronoma podniku Ing. Vaňka se dlátový pluh po dvou letech ukázal jako vhodná součást technologické linky pro sázení brambor. „Dlátový pluh ideálně nakypří půdní profil a rozdrobí hroudy. Díky tomu pak může separátor pracovat rychleji. V sušších letech se mohou brambory dostat lépe k vláze i v hlubších vrstvách půdního profilu.

Tradice pěstování brambor v podniku Zemědělská a.s. Vysočina

Akciová společnost Zemědělská a.s. Vysočina byla založena již před více než 20 lety. Kromě pěstování obilovin, řepky ozimé se společnost zabývá i pěstováním kukuřice na siláž nebo jetelovin. Tradiční plodinou jsou však v této oblasti brambory, které z celkové výměry 1 505 ha zabírají každoročně přibližně 100 hektarů.

Výborné narušení utužených vrstev, rozdrobení hrud a provzdušnění půdního profilu v jednom přejezdu

Výborné narušení utužených vrstev, rozdrobení hrud a provzdušnění půdního profilu v jednom přejezdu

Kvalitně zpracována půdy je důležitá pro lepší a rychlejší práci separátoru

Kvalitně zpracována půdy je důležitá pro lepší a rychlejší práci separátoru

„Agrotechniku pro brambory začínáme orbou, následuje přejezd dlátovým pluhem TERRALAND, poté hrůbkování, prosévání a vlastní sázení. TERRALAND TN 3000 HM7R jsme si nejprve vyzkoušeli ve vlastních podmínkách, jeho práce nás přesvědčila, a proto zde nakonec zůstal. Hloubku zpracování volíme mezi 30–40 cm podle podmínek,“ říká Ing. Petr Luňáček, agronom podniku.

TERRALAND TN by rádi vyzkoušeli i pro zpracování půdy pod řepky

Brambory ve společnosti pěstují jak škrobové, tak i konzumní a sadbové. Důvod, proč zvolili do linky TERRALAND se shoduje s předchozím podnikem. Jedná se o kvalitní promíchání půdy, narušení utužených vrstev a lepší přípravu půdy pro prosévač. „TERRALAND u nás využíváme čistě pro zpracování půdy pod brambory a hloubkové prokypření utužených souvratí, rád bych ale v letošním roce využil tento stroj i pro hloubkové kypření pod řepky,“ dodává agronom.

TERRALAND TN je v Zemědělské a.s. Vysočina důležitou součástí linky pro zpracování půdy pro sázení brambor

TERRALAND TN je v Zemědělské a.s. Vysočina důležitou součástí linky pro zpracování půdy pro sázení brambor

Obsluhy strojů a agronom podniku, pan Ing. Petr Luňáček

Obsluhy strojů a agronom podniku, pan Ing. Petr Luňáček

V Zemědělské a.s. Vysočina pracuje provedení TN 3000 HM7R. Tento model se vyznačuje sedmi slupicemi s hydraulickým jištěním. Jediným rozdílem ve srovnání s modelem HD7R je maximální hloubka práce, která je u tohoto typu 55 cm.

S námi je radost hospodařit
marketing@bednar.com
BEDNAR FMT s.r.o.

Galerie