Novinky

NÁVRAT K PLEČKOVÁNÍ: Zkušenosti z AGRODRUŽSTVA KLAS

Na konci května obohatila strojové vybavení společnosti AGRODRUŽSTVO KLAS na Pardubicku nová plečka ROW-MASTER RN 6400. Přečtěte si první zkušenosti tamního vedoucího rostlinné výroby.

Výhody plečky ROW-MASTER RN

ROW-MASTER RN 6400 vyniká šikovnou přihnojovací sadou pro aplikování hnojiva do porostů širokořádkových plodin během vegetačního období. Dále plečka disponuje zařízením Culti-Cam pro přesné optické navádění v porostu. Pracovní orgány na tomto stroji tvoří dláta s radličkami, které jsou vhodnější volbou proti poškození vzduchových kořenů.

NÁVRAT K PLEČKOVÁNÍ Zkušenosti z AGRODRUŽSTVA KLAS

Jiří Bubeníček, vedoucí rostlinné výroby v  Agrodružstvu Klas, s plečkou ROW-MASTER RN 6400 s přihnojovací sadou

NÁVRAT K PLEČKOVÁNÍ Zkušenosti z AGRODRUŽSTVA KLAS

ROW-MASTER RN 6400 se zadní nádrží FERTI-TANK o objemu 600 l

Obnova plečkování v AGRODRUŽSTVU KLAS

V AGRODRUŽSTVU KLAS  v minulosti občas používali klasické německé plečky. Později jejich využívání utlumili a přešli hlavně na postemergentní postřiky porostů. Avšak dnes se ke kultivaci vracejí. Na pozemcích podniku prozatím plečkují pouze kukuřice. V budoucnosti mají v plánu používat plečku také do cukrové řepy, a to především kvůli plevelné řepě.

Pan Bubeníček, vedoucí rostlinné výroby, zdůrazňuje: „Ubývají pole, a tak musíme zintenzivnit pěstování kukuřice, zvýšit výnosy a rozložit vstup dusíkatých hnojiv do více dávek v průběhu vegetačního období. S plečkou, která nám umožní zároveň aplikovat hnojiva, jsme toho schopni.“

NÁVRAT K PLEČKOVÁNÍ Zkušenosti z AGRODRUŽSTVA KLAS

Secí stroj OMEGA OO 3000 L má robustní konstrukci a lze u něho pohodlně a rychle kalibrovat výsevek

NÁVRAT K PLEČKOVÁNÍ Zkušenosti z AGRODRUŽSTVA KLAS

OMEGA OO_L precizně připraví seťové lůžko díky diskům o průměru 460 mm a coulterové sekci

První pohled na práci plečky

ROW-MASTER RN 6400 s přihnojovací sadou se poprvé ocitl v terénu u Rohoznice. Konkrétně ve spřažení se Zetorem Forterrou HSX o výkonu 140 koní. Během prvních dvou pracovních dní zkultivoval rychlostí 8–9 km/h celkem 80 ha kukuřice z plánovaných 450 ha.

Na plečce byla v době naší návštěvy nastavena meziřádková vzdálenost pracovních jednotek na 76,2 cm, s malou pracovní hloubkou. Během jednoho přejezdu se při kultivování porostu také aplikuje dusíkaté hnojivo DAM v dávce 100 l/ha.

„Měl jsem strach, že se kamera nebude v porostu správně orientovat, ale funguje to. Ona si stále hledá. Hledá jinou barvu, řádek kukuřice a úhor. Teď jedeme tam, kde je vysoký plevel, a ona je pořád schopna to plečkovat. Samozřejmě budeme vše ještě dolaďovat a zlepšovat, ale nyní jedeme bez problémů. Plečkovat budeme alespoň jednou. Tam, kde jsme neaplikovali hnojivo před setím, to stihneme dvakrát,“ dodává pan Bubeníček.

NÁVRAT K PLEČKOVÁNÍ Zkušenosti z AGRODRUŽSTVA KLAS

ROW-MASTER RN 6400 odstraňuje půdní škraloup, nakypřuje meziřádky a zároveň zapravuje dusíkaté hnojivo ke kořenům.

NÁVRAT K PLEČKOVÁNÍ Zkušenosti z AGRODRUŽSTVA KLAS

Kultivovaný porost kukuřice plečkou ROW-MASTER RN 6400 s optickým naváděním Culti-Cam

Výroba AGRODRUŽSTVA KLAS

Podle informací pana Bubeníčka družstvo aktuálně obhospodařuje 3585 ha půdy. Z toho 3100 ha orné půdy a 485 ha trvale travnatých porostů. Na orné půdě mají zaseto široké spektrum plodin využívaných hlavně pro vlastní živočišnou produkci. Konkrétně jde nyní o 76 ha ječmene ozimého, 103 ha sóji, 130 ha cukrové řepy, 180 ha řepky ozimé, 250 ha vojtěšky, 522 ha kukuřice, 640 ha jarního ječmene pro pivovar Pilsner Urquell a 1220 ha pšenice.

V živočišné produkci chová agrodružstvo 780 dojných krav a přibližně 75 kusů masného skotu. Konkrétně jde o chov černostrakatého holštýnského skotu a charollaiského skotu. Minoritně provozují také chov prasat, který je v tuto chvíli v útlumu.

Bc. Zdeněk Souhrada
Marketing Media
BEDNAR FMT

Galerie

© 1997 BEDNAR • FMT s.r.o. • Dlouhá Ves 188 • 516 01 Rychnov nad Kněžnou – Česká republika