Menu
×
Co hledáte?
AKTUALITY - NOVINKY

Jeden stroj, dvě možnosti zaměnitelné výbavy pro univerzální využití v průběhu celého roku

Na trhu existuje spousta strojů pro zpracování půdy, které se označují jako „univerzální“. Jen malá část z těchto strojů je ale univerzálem v pravém slova smyslu. Dlátové pluhy TERRALAND TN nabízejí svým zákazníkům snadnou záměnu pracovních orgánů, a tím i možnost rozdílného využití v průběhu roku nebo v závislosti na aktuálních změnách počasí.

Nákupem strojem TERRALAND získáte 2 v 1 – dlátový pluh i profesionální podrývák

Dlátové pluhy TERRALAND TN mají velké jméno v oblasti strojů pro hloubkové zpracování půdy. Jedním přejezdem jsou totiž schopné půdu prokypřit do větší hloubky než standardní kypřiče. Naruší tak podorniční vrstvu a odstraní zhutnělé vrstvy půdy, které zabraňují správnému prostupu vody, vzduchu a živin ke kořenům, i správnému růstu samotného kořenového systému. V kombinaci s aktivními pracovními orgány, radlicemi ACTIVE-MIX, dochází v jednom přejezdu ke kvalitnímu hloubkovému zpracování, promíchání a zaklopení posklizňových zbytků a urovnání povrchu půdy.

Radlice ACTIVE-MIX mají 3× lomený pracovní úhel, který slouží k aktivnímu promíchání půdy s rostlinnými zbytky

Negativní úhel radlic ZERO-MIX nevyvolává aktivní míchání. Radlice jsou vhodné k narušení utužených vrstev půdy a nastartování správného funkčního režimu

V posledních letech však z důvodu změny klimatických podmínek dochází k tomu, že zemědělci preferují hloubkové zpracování půdy, ale bez aktivního míchání, aby se zamezilo zvýšenému výparu půdní vláhy za sucha. Pro tuto pracovní operaci, podrývání, je možné stroj osadit radlicemi ZERO-MIX s negativním úhlem, které nevyvolávají kypřící a mísící efekt a minimálně narušují povrch půdy. V kombinaci s touto výbavou docílíte ozdravení půdní struktůry, narušení utužených vrstev a správné fungování vzdušného a vodního režimu v půdě.

Tandemové hrotové pěchy napomáhají k rozbití hrud a urovnání povrchu za slupicemi. Překrytí hrotů má samočistící efekt pěchů

Těžký ocelový pěch slouží k finální konsolidaci a uzavření půdního povrchu tak, aby docházelo k co nejmenším výparům půdní vláhy

Velký důraz je potřeba brát i na správný výběr zadních pěchů, které uzavírají zpracováný půdní profil. Pro přípravu půdy doporučujeme v kombinaci s radlicemi ACTIVE-MIX zadní hrotové pěchy s výborným drobícím efektem. Naopak podrývání s radlicemi ZERO-MIX je vhodné provádět pouze s těžkým ocelovým pěchem Cutpack, který zpracováný půdní profil kvalitně uzavře a vytvoří na povrchu půdy zvrásněný profil, který lépe pohlcuje srážky.

Vaše hlavní výhoda? Jeden robustní rám stroje a přidaná hodnota v podobě zaměnitelnosti pracovních orgánů

Podmínky v zemědělství jsou velice variabilní, to co platí jeden rok, už se nemusí opakovat v roce následujícím. Nákupem dlátového pluhu TERRALAND TN získáváte velkou výhodu do budoucna v případě potřeby změny stylu práce.

Radlice ACTIVE-MIX

Radlice ZERO-MIX

Rám stroje je vyroben z vysokopevností oceli Alform. Díky tomu je konstrukce stroje robustní a maximálně přizpůsobená nárokům, které zpracování půdy ve velké hloubce vyžaduje. Navíc jsou jednotlivé části dlátových pluhů TERRALAND TN montované, nikoli svařované. Montované části (připojení slupic k rámům a vnitřních rámů k nosníkům slupic) mají několikanásobně delší životnost než kdyby byly tyto exponované části přivařené k sobě. Dlátový pluh TERRALAND TN můžete v závislosti na předpokládaném využití objednat z výrobního závodu osazen radlicemi ACTIVE-MIX nebo ZERO-MIX. V případě, že plánujete stroj využívat na hloubkové kypření i podrývání, stačí si objednat obě sady radlic. Pro nákup druhé sady se můžete rozhodnout i kdykoliv v průběhu využívání stroje. Záměna pracovních orgánů je snadná, rychlá a je možné ji využít u již dodaných a používaných strojů.

Projděte si jednotlivé možnosti výbavy dlátových pluhů TERRALAD TN v BEDNAR Konfigurátoru: https://openconfigurator.bednar.com/configurator/country

S námi je radost hospodařit marketing@bednar.com BEDNAR FMT s.r.o.

Galerie

Nejnovější články

Nový ATLAS AO 7000_Profi na farmě pana Turka doplňuje flotilu žlutých strojů na celkový počet pěti kusů
02.
Prosinec
2021

Nový ATLAS AO 7000 Profi na…

V minulém týdnu jsme na polích nedaleko obce Zbyslav navštívili našeho dlouholetého zákazníka pana Turka, kde souprava s traktorem CASE IH a diskovým podmítačem ATLAS AO 7000 PROFI zpracovávala strniště po kukuřici...

Přečtěte si více

Jak se pracuje s dlátovým pluhem TERRALAND TN D7R PROFI?
25.
Listopad
2021

Jak se pracuje s dlátovým pluhem…

V minulém týdnu jsme na polích nedaleko Hodonína navštívili soupravu traktoru CASE IH s dlátovým pluhem TERRALAND TN D7R PROFI našeho zákazníka Slovácký statek Hodonín. Jak jsou s dlátovým pluhem po roce zkušenost...

Přečtěte si více

Další články
JOY OF FARMING
#
Shop BEDNAR
#
Posklizňové linky
#
Vyhledejte distributora
#
Objednejte předvádění
#
Dealer Area

Používáme soubory cookies. Pokračováním procházení našich stránek souhlasíte se Zásadami ochrany osobních údajů, které jsou dostupné zde.

Souhlasím