Novinky

Jeden stroj, dvě možnosti zaměnitelné výbavy pro univerzální využití v průběhu celého roku

Na trhu existuje spousta strojů pro zpracování půdy, které se označují jako „univerzální“. Jen malá část z těchto strojů je ale univerzálem v pravém slova smyslu. Dlátové pluhy TERRALAND TN nabízejí svým zákazníkům snadnou záměnu pracovních orgánů, a tím i možnost rozdílného využití v průběhu roku nebo v závislosti na aktuálních změnách počasí.

Nákupem strojem TERRALAND získáte 2 v 1 – dlátový pluh i profesionální podrývák

Dlátové pluhy TERRALAND TN mají velké jméno v oblasti strojů pro hloubkové zpracování půdy. Jedním přejezdem jsou totiž schopné půdu prokypřit do větší hloubky než standardní kypřiče. Naruší tak podorniční vrstvu a odstraní zhutnělé vrstvy půdy, které zabraňují správnému prostupu vody, vzduchu a živin ke kořenům, i správnému růstu samotného kořenového systému. V kombinaci s aktivními pracovními orgány, radlicemi ACTIVE-MIX, dochází v jednom přejezdu ke kvalitnímu hloubkovému zpracování, promíchání a zaklopení posklizňových zbytků a urovnání povrchu půdy.

Radlice ACTIVE-MIX mají 3× lomený pracovní úhel, který slouží k aktivnímu promíchání půdy s rostlinnými zbytky

Radlice ACTIVE-MIX mají 3× lomený pracovní úhel, který slouží k aktivnímu promíchání půdy s rostlinnými zbytky

Negativní úhel radlic ZERO-MIX nevyvolává aktivní míchání. Radlice jsou vhodné k narušení utužených vrstev půdy a nastartování správného funkčního režimu

Negativní úhel radlic ZERO-MIX nevyvolává aktivní míchání. Radlice jsou vhodné k narušení utužených vrstev půdy a nastartování správného funkčního režimu

V posledních letech však z důvodu změny klimatických podmínek dochází k tomu, že zemědělci preferují hloubkové zpracování půdy, ale bez aktivního míchání, aby se zamezilo zvýšenému výparu půdní vláhy za sucha. Pro tuto pracovní operaci, podrývání, je možné stroj osadit radlicemi ZERO-MIX s negativním úhlem, které nevyvolávají kypřící a mísící efekt a minimálně narušují povrch půdy. V kombinaci s touto výbavou docílíte ozdravení půdní struktůry, narušení utužených vrstev a správné fungování vzdušného a vodního režimu v půdě.

Tandemové hrotové pěchy napomáhají k rozbití hrud a urovnání povrchu za slupicemi. Překrytí hrotů má samočistící efekt pěchů

Tandemové hrotové pěchy napomáhají k rozbití hrud a urovnání povrchu za slupicemi. Překrytí hrotů má samočistící efekt pěchů

Těžký ocelový pěch slouží k finální konsolidaci a uzavření půdního povrchu tak, aby docházelo k co nejmenším výparům půdní vláhy

Těžký ocelový pěch slouží k finální konsolidaci a uzavření půdního povrchu tak, aby docházelo k co nejmenším výparům půdní vláhy

Velký důraz je potřeba brát i na správný výběr zadních pěchů, které uzavírají zpracováný půdní profil. Pro přípravu půdy doporučujeme v kombinaci s radlicemi ACTIVE-MIX zadní hrotové pěchy s výborným drobícím efektem. Naopak podrývání s radlicemi ZERO-MIX je vhodné provádět pouze s těžkým ocelovým pěchem Cutpack, který zpracováný půdní profil kvalitně uzavře a vytvoří na povrchu půdy zvrásněný profil, který lépe pohlcuje srážky.

Vaše hlavní výhoda? Jeden robustní rám stroje a přidaná hodnota v podobě zaměnitelnosti pracovních orgánů

Podmínky v zemědělství jsou velice variabilní, to co platí jeden rok, už se nemusí opakovat v roce následujícím. Nákupem dlátového pluhu TERRALAND TN získáváte velkou výhodu do budoucna v případě potřeby změny stylu práce.

Radlice ACTIVE-MIX

Radlice ACTIVE-MIX

Radlice ZERO-MIX

Radlice ZERO-MIX

Rám stroje je vyroben z vysokopevností oceli Alform. Díky tomu je konstrukce stroje robustní a maximálně přizpůsobená nárokům, které zpracování půdy ve velké hloubce vyžaduje. Navíc jsou jednotlivé části dlátových pluhů TERRALAND TN montované, nikoli svařované. Montované části (připojení slupic k rámům a vnitřních rámů k nosníkům slupic) mají několikanásobně delší životnost než kdyby byly tyto exponované části přivařené k sobě.

Dlátový pluh TERRALAND TN můžete v závislosti na předpokládaném využití objednat z výrobního závodu osazen radlicemi ACTIVE-MIX nebo ZERO-MIX. V případě, že plánujete stroj využívat na hloubkové kypření i podrývání, stačí si objednat obě sady radlic. Pro nákup druhé sady se můžete rozhodnout i kdykoliv v průběhu využívání stroje. Záměna pracovních orgánů je snadná, rychlá a je možné ji využít u již dodaných a používaných strojů.

Projděte si jednotlivé možnosti výbavy dlátových pluhů TERRALAD TN v BEDNAR Konfigurátoru: https://openconfigurator.bednar.com/configurator/country

S námi je radost hospodařit
marketing@bednar.com
BEDNAR FMT s.r.o.

Školení dealerské sítě BEDNAR
Poslední červencový týden jsme ve spolupráci se společností STROM Praha uspořádali školení obchodních zástupců techniky BEDNAR, které se konalo na pozemcích společnosti ZOS Kačina ve Svatém…