Menu
×
Co hledáte?
AKTUALITY - NOVINKY

Jarní zakládání porostů se pomalu blíží

Správné založení porostu v průběhu jara patří mezi klíčové parametry pro vysoký výnos. Jařiny jsou na vláhové podmínky citlivější než ozimé plodiny. Proto musí každý zemědělec dobře zvážit, jestli před setím použije předseťový kompaktor, nebo porosty založí rovnou do tzv. „hrubé brázdy“. Jakou zvolit správnou výbavu secího stroje pro jarní zakládání porostů a jak správně provést kalibraci secích strojů BEDNAR? To vám přinášíme v této krátké reportáži.

Vhodná výbava secího stroje pro jarní setí

Volitelným předním příslušenstvím je pneumatikový pěch, který slouží k utužení a urovnání povrchu. Při zvolení tohoto pěchu společně s páskovým smykem Crushbar se jedná o nejlepší volbu pro možnost přípravy půdy, a to i včetně hrubé brázdy. Obrovskou výhodou předního pneumatikového pěchu je neustálé držení secího stroje v jedné, ideální rovině.

Mezi volitelnou výbavu patří také kypřiče stop

Hydraulicky ovládaná smyková lišta CRUSHBAR

Výše zmíněný přední páskový smyk Crushbar, který je určený k prvnímu srovnání nerovností a připravuje půdu pro další pracovní části, lze na stroj umístit i bez předního pěchu. Další volitelnou výbavou secího stroje jsou kypřiče stop. Ty jsou umístěné v mezeře mezi pneumatikovými pěchy.

PROFI Coulterová sekce na secím stroji OMEGA

U secích strojů BEDNAR lze přední příslušenství kombinovat

Pro jarní výbavu je důležité mít secí stroj vybaven PROFI Coulterovou sekcí. Při jejím zařazení do výbavy secího stroje může stroj v průběhu jara zakládat porosty s úplně vyřazenými pracovními disky z provozu. Jejich práci, tj. proteplení a provzdušnění horního půdního profilu totiž zastanou PROFI Coulety, které tak vyřeší problém velkých půdních částic vytvořených použitím diskové sekce.

Jarní zakládání porostů s využitím PROFI Coulterové sekce

Co je vhodné provést před kalibrací?

Vzhledem k tomu, že secí stoje OMEGA jsou přetlakové, je před první kalibrací důležitá kontrola těsnosti vík(a) násypky. Samozřejmě se také nesmí zapomenout na kontrolu připojení secího stroje s tažným prostředkem pomocí ISO-BUS kabeláže, funkčnost terminálu a ventilátoru.

Kalibrace secího stroje

Před zahájením každého setí by měla být provedena správná kalibrace výsevního ústrojí, která je u strojů BEDNAR snadná. Provádí v zadní části secího stroje, kde se stisknutím tlačítka provede kalibrace dávkovacího ústrojí. Pokud se jedná o secí stroj se dvěma zásobníky (OMEGA OO_FL), jsou tlačítka pro kalibraci jednotlivých zásobníků označena číslicemi jedna, dva.

Ovládací terminál BEDNAR TOUCH 800

Tlačítko ke spuštění / zastavení kalibrace v zadní části secího stroje

Při prvním stisknutí tlačítka dojde k zaplnění dávkovacího válečku osivem nebo případně hnojivem. Následně je nutné vyčkat, až vše projde vedením do záchytného vaku. Ten se posléze vyprázdní a připevní zpět. Před jeho vyprazdňováním není důležité jeho vážení, protože se tato hmotnost nepřičítá do kalibrační hmotnosti. Následujícím stisknutím kalibračního tlačítka dojde k odsypávání osiva/hnojiva do kalibračního vaku. Otáčení válečku se zastaví opětovným stisknutím daného tlačítka. Poté zvážíme plný vak a odečteme hmotnost prázdného vaku. Získanou hmotnost zadáme do kalibrační obrazovky na terminálu, čímž je provedena hrubá kalibrace.

Kalibrační vak je dobře dostupný pro obsluhu

Snadnou kalibraci si pochvaluje i agronom Tomáš Veselý z podniku Farma Otročín s.r.o.

Pro přesné nastavení vysévaného množství se musí provést druhá, jemná kalibrace. Před jejím provedením se na terminálu zadá požadované množství vysévaného osiva (hnojiva) a předpokládaná pracovní rychlost secí soupravy. Po tomto zadání se provede „dávkování osiva (hnojiva)“ obdobně jako při hrubé kalibraci secího stroje. Získaná hmotnost z jemné kalibrace se opět zanese do terminálu. Nyní je stroj správně nakalibrovaný a připravený na bezproblémové setí.

S námi je radost hospodařit. [email protected]

BEDNAR FMT s.r.o.

Galerie

Nejnovější články

Společnost BEDNAR FMT slaví 25 let
04.
Srpen
2022

Společnost BEDNAR FMT slaví 25 let

V letošním roce dovrší společnost BEDNAR FMT celých 25 let své existence. Rok 2022 je tak pro společnost rokem oslav i nových výzev, kterým musí v této velmi dynamické době neustále čelit. Děkujeme všem našim o...

Přečtěte si více

Video stroje ROW-MASTER RN v agregaci s aplikátorem kejdy HOLMER.
28.
Červenec
2022

Video stroje ROW-MASTER RN v agregaci…

V jedné z letošních reportáží jsme Vám přinesli informace o společnosti Agroslužby Žďár nad Sázavou, která si v letošním roce zakoupila nový meziřádkový kypřič ROW-MASTER RN 6400. Podívejte se na video, jak...

Přečtěte si více

Další články
JOY OF FARMING
#
Shop BEDNAR
#
Posklizňové linky
#
Vyhledejte distributora
#
Objednejte předvádění
#
Dealer Area