Novinky

DISCLAND na polích Velké Británie

Na sezónu 2009 jsme dodali největší diskový podmítač z naší produkce STROM Discland LM 12 000 o pracovním záběru 12m do Velké Británie. Stroj pracuje na jedné z největších anglických farem(3401 ha orné půdy). Discland budí nadšení majitelů z dokonale podmítnutého strniště, mamutího výkonu a tím dosažení snížení nákladů na přípravu půdy.

Místo původně 3zamýšlených operací Discland LM pomohl snížit anglickým majitelům přípravu půdy na operace 2. První operací je diskování do 12cm, druhou operací je anglické tradiční podrytí povrchu společně se srovnáním strojem místní výroby.

Orební úhel každého disku je schopný lehce „vplout“ i do velmi náročné těžké, kamenité anglické půdy a téměř dokonale zaklopit rostlinné zbytky pozemku. Důležitou roli pro kvalitní podmítaní do nižších hloubek umožňuje průměr disků 610mm, které proti obecně používaným diskům 510mm jsou agresivnější.

DISCLAND na polích Velké Británie

Stroj je vybaven těžkým segmentovým válcem. Ideaální válec pro náročné anglické půdy.

DISCLAND na polích Velké Británie

Stroj je agregován s traktorem Case Quadtruck 535. Stroj je pro přepravu složen do 3m díky systému Bar-Lock.

Jednou z hlavních podmínek v Velké Británii je přepravní šířka stroje do 3m. Systém Bar-Lock tuto možnost umožňuje. STROM je schopný složit takto široký krátký diskový podmítač o průměru disku 610x6m do 3m.

Galerie