Novinky

Ze Živitelky rovnou do pole …

Koncem září ihned po skončení výstavy Země živitelka, putoval nový dlátový pluh Terraland TN 3000 HM7R rovnou do polí Agrochovu Dynín. Dlátový pluh si sem pořídili, aby zde „léčil“ půdní strukturu na zdejších utužených půdách.

Pro zlepšení půdní struktury…

V podniku Agrochov Dynín družstvo nejen počítají, ale chtějí být vždy i o krok napřed. Proto si pořídili na utužené a podmáčené pozemky dlátový pluh Terraland, který utuženou půdu hloubkově prokypří a přirozeně obnoví půdní strukturu, aby se půda okysličila a voda měla možnost se vsakovat. Porost tak nebude trpět nedostatkem kyslíku v půdě a tím se omezí jeho vyhnívání vlivem podmáčení srážkovou vodou, která se bude přirozeně vsakovat. Toto bude mít vliv na celkově vyšší výnos z plochy, neboť konečně začnou sklízet i tam, kde buď nic nenarostlo anebo jen s malým výnosem.
Ze Živitelky rovnou do pole …
 Terraland TN 3000 v agregaci s pásovým traktorem Challenger MT 765 C o výkonu 350 koní .
Ze Živitelky rovnou do pole …

Tuhý pevný rám a konstrukce z vysokopevnostní oceli Alform, to jsou hlavní přednosti Terralandu TN 3000 HM7R.

Prokypření do 45 cm

Během naší návštěvy pracoval dlátový pluh na honu mezi obcemi Mazelov a Dynín. Jedním přejezdem zde došlo k narušení utužených vrstev a tím zajištění vstupu vláhy ke kořenům. Pozemek byl nejen do hloubky zpracovaný, v tomto případě až do 45 cm, ale i kvalitně urovnaný, takže bylo možno po Terralandu rovnou sít ozimý ječmen.
Ze Živitelky rovnou do pole …

Hluboko prokypřený a perfektně srovnaný pozemek, připravený rovnou pro setí – to je výsledek Terralandu TN.

Ze Živitelky rovnou do pole …

Obsluha stroje Jan David (vlevo) a spokojený ředitel podniku Agrochov Dynín družstvo pan Dalibor Doubek (vpravo). 

Není pluh jako pluh

„Od těžké techniky byla některá místa tak utlučená, že jsme si s tím vůbec nevěděli rady. Klasický pluh to jen poškrabal po povrchu a ani jsme ho tam pořádně nedostali. Když to pak osejeme, pohnojíme a postříkáme tak to akorát stojí spoustu peněz a ve finále tam stejně nic moc nenaroste. Dlátový pluh Terraland nám tenhle problém vyřešil“, hodnotí přínos dlátového pluhu p. Dalibor Doubek, ředitel podniku

Galerie

© 1997 BEDNAR • FMT s.r.o. • Dlouhá Ves 188 • 516 01 Rychnov nad Kněžnou – Česká republika