Menu
×
Co hledáte?
AKTUALITY - NOVINKY

Zakládání porostů pro polní den společnosti Selgen

ZAKLÁDÁNÍ POROSTŮ PRO POLNÍ DEN SPOLEČNOSTI SELGEN

Společnost BEDNAR FMT založila 19. dubna 2018 porosty různých vícedruhových směsí meziplodin u Velkých Opatovic pro polní den společnosti Selgen. Secím strojem OMEGA OO 6000 L ve spřažení s FERTI-BOXEM FB 3000 byly zasety odrůdy hrachu a lupiny v kombinaci s různými druhy obilovin a meziplodin. Více o setí na polní den společnosti Selgen se dočtete v této reportáži.

SETÍ VÍCEDRUHOVÝCH SMĚSÍ PRO POLNÍ DEN ŠLECHTITELSKÉ SPOLEČNOSTI SELGEN

Pro výrobce secích strojů, společnost BEDNAR FMT, se jednalo o příležitost prezentovat vyspělost secích strojů OMEGA OO, které jsou schopné během jednoho pracovního přejezdu zasít vícedruhové směsi.

Ukázka porostů vícedruhových směsí zasetých technikou BEDNAR – výsev jedním přejezdem

Ukázka porostů vícedruhových směsí zasetých „běžnou technologií“ setí dvěma přejezdy tzv. „do kříže“

V současné době všichni vnímáme „určitý tlak“ na změnu pěstebních technologií polních plodin. Ty jsou dány různými legislativními opatřeními a současnými klimatickými podmínkami. Proto přibývá zemědělců se zájmem o různé možnosti a alternativy setí směsí meziplodin. Ty zúčastněným zemědělcům přiblížil Polní den dne 26. června 2018 ve Velkých Opatovicích. Ve Velkých Opatovicích byly prezentovány různé porosty odrůd hrachu a lupiny v kombinaci s různými druhy obilovin a meziplodin. Jejich stavy jsou evidovány ve všech růstových fázích. Po sklizni budou jednotlivé porosty vyhodnoceny. Dle výsledků bude možné sestavit doporučený seznam druhů plodin, vhodných k pěstování pro „Greening“.

Hořčice bílá Andromeda výsevek 5 Kg/ ha + ředkev olejná výsevek 15Kg/ha

Svazenka vratičolistá výsevek 5 Kg /ha + oves setý Solist výsevek 100 Kg / ha

VÝHODY POROSTŮ VÍCEDRUHOVÝCH SMĚSÍ

  • V případě nevhodných klimatických podmínek při vzcházení jednotlivých druhů semen, máme zajištěné vzejití alespoň části setého porostu, protože různé druhy mohou mít odlišné nároky na klíčení (vše je odvislé na zvolení správné směsi)
  • Dobrý pokryv rostlin na plochu půdy
  • Zlepšení půdních podmínek (každá plodina různě prokoření)

MOŽNÉ TECHNOLOGICKÉ PROBLÉMY PŘI SETÍ VÍCEDRUHOVÝCH SMĚSÍ

Potíže se mohou vyskytnout při výsevu směsi hrachu s různými druhy obilovin nebo rozdílných druhů meziplodin. Tedy největší problém je při zakládání porostů různých druhů plodin, které mají rozdílně velká semena. S tímto úzce souvisí například hloubka setí a velikost výsevku. (hrách setý – hloubka setí 5–7 cm × ječmen jarní – hloubka setí 2 cm)

Peluška jarní Arvika výsevek 25 Kg/ ha + hořčice bílá Andromeda výsevek 3 Kg /ha

Hrách polní Gambit výsevek 50 Kg / ha + pohanka svlačcovitá výsevek 20 Kg /ha

SECÍ STROJE OMEGA JSOU PŘIPRAVENÉ NA VÝSEV SPECIÁLNÍCH SMĚSÍ OSIV

Mezi základními prvky, které umožňují výsev speciálních směsí jsou diskové secí botky s meziřádkovou vzdáleností 12,5 cm. Ty jsou zároveň uložené na PSP systému (Precise Seed Placement), který dokonale kopíruje terénní nerovnosti v podélném i příčném směru. Pomocí PSP systému lze secí botky nastavit tak, aby každá botka ukládala osivo do různých výsevních hloubek. To zajistí rovnoměrné vzcházení setých porostů různých plodiny (hrách/ ječmen) i při zachování doporučených výsevků.

TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ PRO SETÍ VÍCEDRUHOVÝCH SMĚSÍ SPOLEČNOSTI BEDNAR

Společnost BEDNAR FMT nabízí několik řešení. Jedním z nich je využití zásobníku na hnojivo/osivo FERTI-BOX. Ten lze jednoduše propojit se secím strojem OMEGA. Po tomto spojení musí dojít k jednoduché úpravě vedení semenovodu k jednotlivým výsevním botkám. Po této úpravě bude jedna secí botka využívat zásobník secího stroje OMEGA a druhá zásobník FERTI-BOX. Různé druhy plodin sejeme na meziřádkovou vzdálenost 25 cm.

Hrách polní Gambit výsevek 50 Kg / ha + pohanka svlačcovitá výsevek 20 Kg /ha

Hrách polní Gambit výsevek 50 Kg / ha + pohanka svlačcovitá výsevek 20 Kg /ha

Dalším řešením je dvoukomorový zásobník na hnojivo/osivo FERTI-BOX ve spojení se secím strojem OMEGA. Zde se musejí provést totožné úpravy jako u jednokomorového FERTI-BOXU s tím, že lze druhou komoru zásobníku využít pro plošný výsev drobnosemenných druhů osiv. Ty jsou pneumaticky distribuovány k aplikačním terčíkům, které je rozhodí v celé šíři secího stroje. Následně je zavlačovače zapraví do půdy. Pro setí vícedruhových směsí je určen secí stroj OMEGA OO_L Ferti s dvoukomorovým zásobníkem. V tomto případě lze využít každou komoru na různé druhy osiv. Setí různých druhů plodin zde probíhá obdobně jako při využití FERTI-BOXU na 25 cm. Při plošném výsevu drobnosemenných druhů je v zadní části stroje osazen další aplikační zásobník ALFA 400 pro plošný výsev. V případě zájmu a potřeby více informací k této problematice, neváhejte se na nás obrátit prostřednictvím Vašich obchodních zástupců.

Michal Jurníček, DiS., BEDNAR FMT s.r.o. [email protected] Area manager pro Českou a Slovenskou republiku

Galerie

Nejnovější články

Společnost BEDNAR FMT slaví 25 let
04.
Srpen
2022

Společnost BEDNAR FMT slaví 25 let

V letošním roce dovrší společnost BEDNAR FMT celých 25 let své existence. Rok 2022 je tak pro společnost rokem oslav i nových výzev, kterým musí v této velmi dynamické době neustále čelit. Děkujeme všem našim o...

Přečtěte si více

Video stroje ROW-MASTER RN v agregaci s aplikátorem kejdy HOLMER.
28.
Červenec
2022

Video stroje ROW-MASTER RN v agregaci…

V jedné z letošních reportáží jsme Vám přinesli informace o společnosti Agroslužby Žďár nad Sázavou, která si v letošním roce zakoupila nový meziřádkový kypřič ROW-MASTER RN 6400. Podívejte se na video, jak...

Přečtěte si více

Další články
JOY OF FARMING
#
Shop BEDNAR
#
Posklizňové linky
#
Vyhledejte distributora
#
Objednejte předvádění
#
Dealer Area