Novinky

Využití pomocných plodin – Hořčice

Souběžně s technologií setí ozimé řepky do dvouřádku vám přinášíme další možnosti využití pomocných plodin. Nyní konkrétně hořčice zaseté během jediného přejezdu s hlavní plodinou pšenicí ozimou secím strojem OMEGA OO_FL. Více o tomto využití pomocné plodiny na poli Statku Bureš u obce Srbce v oblasti Vysokomýtské synklinály se dozvíte od doc. Ing. Václava Branta, Ph.D. z ČZU v Praze a Jindřicha Šmögera ze Statku Bureš s.r.o.

Hlavní plodina pšenice ozimá zasetá s pomocnou plodinou Hořčicí

Hlavní plodina pšenice ozimá zasetá s pomocnou plodinou Hořčicí

Secí stroj OMEGA OO 6000 FL osazený secí jednotkou ALFA DRILL 400

Secí stroj OMEGA OO 6000 FL osazený secí jednotkou ALFA DRILL 400

S námi je radost hospodařit.
BEDNAR FMT s.r.o.
marketing@bednarfmt.com

Galerie