Novinky

V ROSTĚNICÍCH SEJÍ MEZIPLODINY S POMOCÍ SECÍ JEDNOTKY ALFA DRILL

Ve společnosti Rostěnice a.s. v letošním roce pořídili v rámci projektu v „ PRV 16.2.1. Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě“ STRIEGEL-PRO PE 12000 secí jednotku ALFA DRILL 800 pro rychlé a efektivní setí meziplodin. Od začátku srpna zvládli zasít téměř 500 ha. Jaké meziplodiny touto metodou v podniku sejí? Jak hodnotí práci stroje jeho obsluha? K čemu přesně slouží univerzální polní brány STRIEGEL-PRO a secí jednotka ALFA DRILL? To vše se dozvíte v tomto článku.

STRIEGEL-PRO PE 12000 a ALFA DRILL 800 při práci v agregaci s John Deere 9620 RX

Stroje BEDNAR naleznete venku na hlavní pasáži a v pavilonu A na stánku 304 C

Společnost Rostěnice a.s. omezuje erozi půdy setím meziplodin secí jednotkou ALFA DRILL

Obchodní zástupce BEDNAR Attila Szabo, Obchodní ředitel Agro-Békes Gábor Grósz a obchodní ředitel BEDNAR Jan Bednář

ROSTĚNICE A.S.

Společnost Rostěnice a.s. je podnik na vyspělé a propracované technologické úrovni, který hospodaří na 10 500 ha orné půdy. Ta se rozkládá od okolí Vyškova až po obce Otnice a Bošovice. Již několik let dodržuje zavedenou efektivní strategii pro maximální zisky z každého hektaru. K těmto ziskům jim pomáhají i stroje společnosti BEDNAR FMT.

Podnik je zaměřený výhradně na pěstování tržních plodin. Konkrétně sladovnický ječmen, pšenice ozimá, kukuřice, řepka a v nemalé míře i sója.

Setí meziplodin probíhá v celém pracovním záběru polních bran při rychlosti 15 km/hod

Setí meziplodin probíhá v celém pracovním záběru polních bran při rychlosti 15 km/hod

Zásobník secí jednotky o objemu 800 l je snadno přístupný díky komfortnímu schodišti pro jeho snadné plnění

Zásobník secí jednotky o objemu 800 l je snadno přístupný díky komfortnímu schodišti pro jeho snadné plnění

TECHNOLOGIE ZALOŽENÍ POROSTU MEZIPLODIN

Bezprostředně po sklizni byla provedena mělká podmítka do cca 7 cm. Po podmítce následovalo kypření půdního profilu dlátovým pluhem TERRALAND TO 6000 do hloubky 28 cm. Dále následovalo setí meziplodiny s využitím polních bran STRIEGEL-PRO PE 12000 a secí jednotkou ALFA DRILL 800.

HODNOCENÍ PRÁCE OBSLUHOU STROJE

S John Deerem 9620 RX v agregaci s polními branami STRIEGEL-PRO PE 12000 a secí jednotkou ALFA DRILL 800 jsme na poli nedaleko Vyškova zastihli Jiřího Štěpánka. Ten nám sdělil několik informací o práci s touto soupravou: „V minulém roce jsem zapůjčené polní brány využívali pouze na management posklizňových zbytků. V letošním roce jsme si zakoupili vlastní se secí jednotkou. Díky ní máme využití stroje mnohem větší. Využíváme ho nejen na management posklizňových zbytků bezprostředně po sklizni, ale i na výsev meziplodin.“

S pomocí secí jednotky ALFA DRILL namontované na polních branách STRIEGEL-PRO PE 1200 sejí v Rostěnicích směsky hořčice a svazenky

S pomocí secí jednotky ALFA DRILL namontované na polních branách STRIEGEL-PRO PE 1200 sejí v Rostěnicích směsky hořčice a svazenky

Obsluha stroje Jiří Štěpánek u polních bran STRIEGEL-PRO PE

Obsluha stroje Jiří Štěpánek u polních bran STRIEGEL-PRO PE

„Nastavení stroje mi nezabere mnoho času. Polní brány jsou ovládané hydraulicky. Mohu je tak ovládat z kabiny. Trochu jsem měl obavy z nastavení výsevku. Byly ovšem zbytečné. Je to velice snadné a rychle tak dokáži nastavit výsevek. Aktuálně jej mám nastavený na 11 kg/ha. Jezdím kolem 15 km/hod a od začátku srpna jsem zasel téměř 500 ha směsky hořčice a svazenky. Setí mi díky záběru 12 m odsýpá rychleji než kolegům se secími stroji. Mám z toho radost,“ dodává obsluha stroje.

SECÍ JEDNOTKA ALFA DRILL

ALFA DRILL může být namontován na různé typy strojů BEDNAR. Je určen pro výsev meziplodin nebo přísev travin kombinací pracovních postupů. To pomáhá k omezení eroze půdy, zlepšení půdní struktury, zvýšení biologické aktivity a dusíku v půdě.

Polní brány STRIEGEL-PRO PE 12000 dokonale kopírují povrch díky nezávislému uložení jednotlivých sekcí na paralelogramu

Polní brány STRIEGEL-PRO PE 12000 dokonale kopírují povrch díky nezávislému uložení jednotlivých sekcí na paralelogramu

Ve společnosti Rostěnice a.s. mají STRIEGEL-PRO PE 12000 vybaven předními coulter disky, kypřiči stop a secí jednotkou ALFA DRILL 800

VÝHODY POLNÍCH BRAN STRIEGEL-PRO

Výhodou STRIEGEL-PRO je pohodlné ovládání pracovních orgánů stroje z kabiny řidiče. Hydraulickým ovládáním řidič ovládá přední pracovní orgány i zadní pruty. Ovlivňuje tak jejich přítlak k zemi, a tím i sílu nařezání stonků rostlin a jejich prvotní promísení s půdou nebo hloubku zpracování půdy při setí meziplodin.

Nezávislé ovládání pracovních úhlů prvních 3–4 řad a posledních 2 řad prutů je přínosné v různých typech strnišť. Poslední dvě řady se buď povolí, nebo přitáhnou k zemi. Přejezdem s těmito úkony se docílí rovnoměrného rozprostření rostlinných zbytků před dalšími pracovními operacemi.

Ing. Zdeněk Souhrada, BEDNAR FMT s.r.o.
Zdenek.souhrada@bednarfmt.com
Marketingový specialista

Galerie

© 1997 BEDNAR • FMT s.r.o. • Dlouhá Ves 188 • 516 01 Rychnov nad Kněžnou – Česká republika