Novinky

Třetí sezona Terralandu TN 3000 v ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s.

Společnost se nachází v příbramském okrese v bramborářsko-ovesné výrobní oblasti. Terén je zde členitý s průměrnou nadmořskou výškou 450 m.n.m., ročním úhrnem srážek cca 500 mm a průměrnou roční teplotou 6,7°C. Současný hospodářský celek vznikl postupným slučováním menších zemědělských družstev. Společnost hospodaří na celkové výměře 5 500 ha, z čehož zhruba 30% tvoří louky a pastviny. Pro hloubkové kypření se v Krásné Hoře osvědčil dlátový pluh Terraland.

Do těžkých podmínek stroj od Bednar FMT

Kvůli problémům s velkými kameny na polích zvolili pří výběru výbavy stroje jištění pracovních orgánů hydraulickým pístem. Jak uvádí obsluha stroje pan Filip Michalec: „Bez hydrauliky by to vůbec nešlo, při testování stroje bez hydrauliky střižné šrouby furt praskaly, ale s tímhle hydraulickým jištěním je to v pohodě. Pracovní rychlost je podle podmínek různá: na normálních polích 10-12 km/h a tam, kde je víc kamení jezdím kolem 8 km/h. Když někde stojí voda tak to projedu jen tak bez válců, a když voda odteče, tak to pak můžu už normálně zpracovat. Na jaře tak projedu všechny močály a v létě pak připravuji před řepkou. V průměru zvládám udělat tak 20 ha/ den.“

Třetí sezona Terralandu TN 3000 v ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s.

Hloubka zpracování půdy je kvůli nízké vrstvě ornice nastavena na 25 cm

Třetí sezona Terralandu TN 3000 v ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s.

Ing. Milan Kakeš – hlavní agronom společnosti

Terraland je ideální stroj nejen na utužené souvratě

Hlavní agronom společnosti Ing. Milan Kakeš také potvrzuje vhodnost použití Terralandu v extrémně utužených půdách: „Používáme ho zejména na utužených souvratích, ale samozřejmě nejen tam. Dá se použít i při zapravení kejdy a digestátu z bioplynové stanice, prostě všude kde je ho třeba.“ Stroj byl do společnosti prodán jako jeden z prvních modelů společně se společností Agrozet České Budějovice a od té doby již zpracoval mnoho problematických pozemků.

Třetí sezona Terralandu TN 3000 v ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s.

Místy jsou na pozemcích družstva opravdu extrémně velké kameny

Třetí sezona Terralandu TN 3000 v ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s.

Obsluha p. Michalec uvádí, že bez hydraul. jištění by vůbec nebyl schopen se strojem pracovat

Poděkování za spolupráci

Po téměř tříletém používání je spokojenost s Terralandem velmi pozitivní a díky intenzivní spolupráci oblastního zástupce p. Pavla Jirsy je naplánováno další předvedení strojů na pozemcích této společnosti. Do Krásné Hory tedy přejeme mnoho úspěšně zpracovaných hektarů se strojem od BEDNAR FMT, úspěšné zvládnutí letošních žní, děkujeme za trpělivost při vyhodnocení práce stroje a těšíme se na další představení produktů naší společnosti.

Třetí sezona Terralandu TN 3000 v ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s.

Obsluha stroje p. Filip Michalec (vlevo) a agronom střediska Petrovice p. Marcel Herout

Třetí sezona Terralandu TN 3000 v ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s.

Obsluha traktoru p. Filip Michalec si také velice pochvaluje snadnou manipulaci se strojem na souvratích

Třetí sezona Terralandu TN 3000 v ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s.

Podle typu pole je pojezdová rychlost od 8-12 km v hod.

Třetí sezona Terralandu TN 3000 v ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s.

Společně s obchodním zástupcem STROM Západ p. Pavlem Jirsou (vpravo) hodnotí kvalitu zpracování půdy

Třetí sezona Terralandu TN 3000 v ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s.

Terraland TN 3000 je bezproblémů agregován s traktorem o výkonu 280 Hp

Třetí sezona Terralandu TN 3000 v ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s.

Výsledek práce stroje po jednom přejezdu před setím řepky ozimé

Galerie

© 1997 BEDNAR • FMT s.r.o. • Dlouhá Ves 188 • 516 01 Rychnov nad Kněžnou – Česká republika