Novinky

Společnost BEDNAR letos ruší tradiční Polní den

Polní den BEDNAR se těší mezi příznivci stejnojmenné techniky významnému renomé. O tom svědčí i zvyšující se návštěvnost akce. Na 7. ročník Polního dne BEDNAR přišlo přes 2 217 návštěvníků z celého světa. Vzhledem ke stávající situaci – výskytu nového typu koronaviru (označovaného jako SARS CoV-2) na území České republiky – 8. ročník Polního dne BEDNAR neuskutečníme. Budeme rádi, když zachováte přízeň zemědělským strojům BEDNAR a potkáme se na některé další akci hned, jak to situace umožní.

Společnost BEDNAR letos ruší tradiční Polní den

Historie Polních dní BEDNAR

Společnost BEDNAR uskutečnila v posledních letech celkem 8 velkých Polních dní v Čechách i na Moravě. Polní dny proběhly převážně na pozemcích podniků ZS Sloveč, a.s., a Rostěnice, a.s., kde v technologických linkách využívají hlavně stroje BEDNAR. Návštěvníci si kromě závěsné techniky BEDNAR mohli prohlédnout traktory John Deere a posklizňové linky GSI, realizované divizí BEDNAR Farm Technology.

Společnost BEDNAR letos ruší tradiční Polní den
Společnost BEDNAR letos ruší tradiční Polní den

Poslední dva Polní dny uspořádala společnost BEDNAR na pozemcích ZS Sloveč, a.s. Obě akce měly rekordní návštěvnost. V roce 2017 se Polního dne zúčastnilo 2 098 návštěvníků a k vidění bylo 35 strojů BEDNAR. O dva roky později přišlo 2 217 návštěvníků a seznámili se s celkem 31 stroji BEDNAR.

Na Polních dnech BEDNAR nebyly k vidění pouze moderní stroje, ale také inovativní technologie pro zpracování půdy, hnojení a setí. To vše vždy během jednoho dne na jediném místě.

Společnost BEDNAR letos ruší tradiční Polní den
Společnost BEDNAR letos ruší tradiční Polní den

Budoucnost Polních dní BEDNAR v příštích letech

Společnost BEDNAR bude vzhledem k aktuální situaci, spojené s pandemií COVID-19, pořádat více menších, lokálních Polních dní. Zaměří se především na školení dealerské sítě a servisních techniků. Akce nebudou přístupné široké veřejnosti, pouze pozvaným hostům.

Cílem společnosti BEDNAR je pravidelné konání těchto Polních dní napříč celým světem. V minulém roce 2020 již proběhly dva tyto dny. Jeden v České republice a druhý v Polsku. Realizace obdobných Polních dní v dalších státech budou postupně přibývat.

S námi je radost hospodařit
marketing@bednar.com
BEDNAR FMT s.r.o.

Galerie