Novinky

Row-Master specialista na cukrovku v ZS Sloveč

Primárním efektem meziřádkového kypření již není mechanická kontrola plevele, ale odstranění půdního škraloupu, který se tvoří několik málo hodin po přívalových deštích. Přívalové deště se staly bohužel součástí dnešní zemědělské praxe. Proto je velmi důležitý funkční vodní režim půdy, který lze nastartoval hlubokým kypřením půdy pomocí dlátových pluhů Terraland v podzimním období a během vegetace podpořit plečkováním. Plečkováním se provzdušní půda a zpřístupní se kyslík bulvám. Právě proto se řada farem k plečkování vrací, plečkování má totiž přímý vliv na výnos a samotnou digesci bulev.

Row-Master RN je výkonný specialista na cukrovou řepu – projektovali ho pěstitelé

Na počátku projektu meziřádkových kypřičů jsme diskutovali s pěstiteli ve Slovči celkovou podobu stroje. V ZS Sloveč pěstují cukrovou řepu již po několik desetiletí v současnosti na výměře cca 400ha. Ve Slovči meziřádkové kypřiče nejsou žádným novým strojem. Sloveč je používá od nepaměti a má jich hned několik. Proto představa o podobě stroje byla v celku jasná. Navíc svými podněty velmi přispěl i další významný pěstitel cukrové řepy podnik Palomo Loštice, který hospodaří na okresu Šumperk (plocha cukrové řepy cca 350ha). Názory na podobu kypřiče se u obou pěstitelů shodovaly. Hlavní požadavky byl lehký, kompaktní meziřádkový kypřič schopný dosahovat denně vysokého výkonu v agregaci s traktory o 100 koňských silách. „ Za den jsme schopni s 18 řádkovým Row-Masterem s optickým naváděním na řádky za běžnou směnu prokypřit 60 ha. To znamená, že během 7 dní si proplečkujeme celou výměru.“ hodnotí výkon Row-Masteru O.Sobota (agronom, ZS Sloveč).

Row-Master specialista na cukrovku v ZS Sloveč

Row-Master RN 8100

Row-Master specialista na cukrovku v ZS Sloveč

Row-Master má i možnost měnit meziřádkovou vzdálenost 40cm/45cm/70cm

Row-Master specialista na cukrovku v ZS Sloveč

Půdní škraloup několik hodin po dešti

Row-Master specialista na cukrovku v ZS Sloveč

Porovnaní kypřené a nekypřené části porostu řepy v ZS Sloveč

Navádění zvyšuje výkon a přesnost práce

BEDNAR ROW-MASTER může být vybaven snímací optikou CultiCam pro monitoring porostu. CultiCam je schopný navigování stroje již od 2 pravých listů řepy, což umožňuje velmi rané a přesné kypření. Kamera CultiCam snímá 3 řádky a vyhodnocuje porost, následně předává informaci elektronickému systému, který komunikuje s hydraulickým řízením kypřiče. Ten vede Row-Master tak ,aby pracovní jednotky pracovaly přesně v řádcích mezi porostem. „ Navádění na stroji Row-Master nás velice pozitivně překvapilo, funguje to perfektně. Můžeme plečkovat najednou 18 řádků bez poškození porostu“. říká o navádění Ing. Jiří Sobota, ředitel ZS Sloveč.

Row-Master specialista na cukrovku v ZS Sloveč

Monitorovací kamera CultiCam.

Row-Master specialista na cukrovku v ZS Sloveč

Součástí monitorovací systému CultiCam je 7″ monitor, který předává informace obsluze o detekování porostu

Row-Master specialista na cukrovku v ZS Sloveč

CultiCam snímá 3 řádky a předává informaci hydraulickému systému, který pohybuje bočními rámy Row-Masteru.

Row-Master specialista na cukrovku v ZS Sloveč

Přesné vedení kypřiče Row-Master RN 8100.

Promyšlené pracovní jednotky Row-Masteru

Jednotlivé pracovní jednotky pracují na paralelogramu. Díky unikátnímu silentblokovému uložení každé jednotky je neustále vyvíjen přítlak na koncové pracovní části. Kypřič se snadněji dostává do půdního škraloupu, přesněji drží nastavenou pracovní hloubku. Koncové pracovní části Row-Masteru je možné měnit pro různé stádia vegetace a půdní podmínky.

Row-Master specialista na cukrovku v ZS Sloveč

Silentblokové uložení pracovních jednotek meziřádkového kypřiče BEDNAR ROW-MASTER zvyšuje přítlak na půdu.

Row-Master specialista na cukrovku v ZS Sloveč

Pracovní sekce s 3 radličkami ( šířka radliček 150 mm 100% překrytí) pro rané kypření.

Row-Master specialista na cukrovku v ZS Sloveč

Pracovní sekce s 1 radličkou ( šířka radličky 150 mm) a 2 dláty (šířka dlát 40 mm) pro pozdější kypření.

Row-Master specialista na cukrovku v ZS Sloveč

Pracovní sekce s přihrnutím, pracovní dláto 60 mm s odhrnovačkou pro přihrnutím. Přihrnutím se zmenší velikost skrojku. Tato skutečnost má přímý vliv na konečné hodnocení bulev zpracovatelem (cukrovarem).

Rozhodnout se pro 12 nebo 18 řádků?

V průběhu sezóny 2014 jsme se setkali u mnohých pěstitelů s požadavkem mít možnost měnit počet řádků a to zejména z 12 na 18 řádků. Hlavními důvody byly: využívaní Row-Masteru ve službách pro další pěstitelé, kteří zakládají jejich porost secím stroje o jiném počtu řádku. Dále pak možná budoucí investice do 18 řádkového secího stroje v případě, že nyní se v podniku používá 12 řádkový.

Row-Master specialista na cukrovku v ZS Sloveč

Příruba na bočním rámu slouží k připevnění prodloužení bočních rámů.

Row-Master specialista na cukrovku v ZS Sloveč

Row-Master lze díky přírubě snadno rozšířit na 18 řádků, popř. z 18 řádků „zmenšit“ na 12 řádků.

Galerie

© 1997 BEDNAR • FMT s.r.o. • Dlouhá Ves 188 • 516 01 Rychnov nad Kněžnou – Česká republika