Novinky

První pěti-radličný Terraland v jižních Čechách

Začátkem března jsme dodali nový dlátový pluh Terraland TN 3000H M5R na farmu Ing. Miroslava Píchy z Řípce u Veselí nad Lužnicí. Rodinná farma pana Píchy, na které hospodaří se svým synem Miroslavem Píchou ml., obdělává cca 450 ha v okolí obce Řípec u Veselí nad Lužnicí (okr. Tábor). Na farmě pěstují tradiční tržní plodiny jako pšenici, řepku, jarní ječmen, ale i krmné plodiny a pícniny jako kukuřice a jetel pro potřeby své živočišné výroby, neboť chovají dojnice s tržní produkcí mléka. Je to tedy klasická zemědělská farma jak má být.

Konec utužených souvratí

I na farmě Ing. Píchy mají problémy s utuženými souvratěmi, kde se jednak drží voda a zasetý porost i díky nedostatku vzduchu v půdě velmi špatně roste. Proto se pan Ing. Pícha rozhodl toto řešit, a protože ho zaujal náš dlátový pluh Terraland pro hluboké zpracování půdy, rozhodl se pro jeho zakoupení na svou farmu. Na farmě však používají traktory o výkonu okolo 200 koní, proto nebylo možné pořídit nejprodávanější typ dlátového pluhu Terraland TN 3000H D7R, ale jeho „odlehčenou“ verzi TN 3000 M5R, tj. nikoliv se 7, ale jen s 5 pracovními radlicemi pracujícími až do hloubky 55 cm v závislosti na nastavení pracovní hloubky. Tento typ stroje je určen pro traktory o výkonu 150 – 200 koní, takže si jej může pořídit opravdu téměř každý zemědělec.

První pěti-radličný Terraland v jižních Čechách
Dlátový pluh Terraland TN 3000H M5R o počtu 5 radlic pro hluboké zpracování půdy až do 55 cm pro traktor o výkonu 150 – 200 koní.
První pěti-radličný Terraland v jižních Čechách
Na Farmě Ing. Píchy budou Terralandem podrývat traktorem o výkonu 230 koní, což je víc než dostatečné.

Vyšší výnosy díky Terralandu

První pracovní jízdu jsme tedy s nově zakoupeným Terralandem vyzkoušeli na začátku března na pozemcích farmy Ing. Píchy. Práce se ujal přímo syn majitele, p.Pícha ml.. Ačkoliv si pořídili původně stroj jen na podrývání souvratí, po zhlédnutí výsledku kvalitní práce po Terralandu se rozhodli pole podrýt celé, aby půdu provzdušnili, obnovili přirozenou půdní strukturu a zbavili se utužených a zamokřených míst. Terraland dle nastavení podryl půdu až do 37 cm, což pro následnou plodinu, kterou má být jarní ječmen s podsevem jetele, bohatě stačí. Když pak následné dny po pozemku p. Pícha ml. rozmetal hnojivo před setím lehkým traktorem, pochvaloval si, jak je pozemek kvalitně prokypření, že se pod ním lehký traktor téměř propadá do nakypřené a provzdušněné půdy. Farma Ing. Píchy z Řípce u Veselí nad Lužnicí je tedy dalším moderním podnikem v jižních Čechách, který se rozhodl nezaostávat za nejnovějšími poznatky a trendy v agronomickém zpracování půdy a skoncovat tak jednou pro vždy s utuženými a podmáčenými půdami. Toto správné rozhodnutí na farmě velmi brzy poznají na vyšších výnosech a my farmě přejeme, ať je s naším dlátovým pluhem Terraland TN 3000 H M5R i nadále spokojena.

První pěti-radličný Terraland v jižních Čechách
Hlavní výhodou Terralndu je hluboké prokypření půdy a přitom nevynášení spodních vrstev do vyšších vrstev – k míchání půdy totiž dochází jen ve svrchní části ornice.
První pěti-radličný Terraland v jižních Čechách
Hydraulicky nastavitelné zadní hrotové válce povrch pozemku následně urovnají a rozdrobí velké hroudy, takže je ihned připraven k osetí.
První pěti-radličný Terraland v jižních Čechách
Kontrola prokypření půdního profilu ukázala, že je půda podryta až do 37 cm, přesně dle požadovaného nastavení.

Galerie

© 1997 BEDNAR • FMT s.r.o. • Dlouhá Ves 188 • 516 01 Rychnov nad Kněžnou – Česká republika