Novinky

Příprava půdy s Terralandem na farmě Dagmar Němcové

Farma Dagmar Němcové se nachází v Kučeři nedaleko Milevska (okr. Tábor). Společně se svým manželem zde hospodaří na celkové výměře 380 ha z čehož je zhruba 320 ha orné půdy, 60 ha luk a TTP. Mezi hlavní plodiny patří asi na 150 hektarů brambor pro konzumní účely, sadbu, ale také pro škrobárenský průmysl. Z obilovin se pak věnují pěstování především ozimé pšenice. Díky spolupráci oblastního obchodního zástupce Ing. Karla Hrdiny (Agrotip Čimelice) zde na podzim roku 2013 zakoupili po předchozím předvedení nový dlátový pluh Terraland TN3000 HM7R.

Díky hloubkovému zpracování půdy Terralandem byl výnos barambor 300q/ha

Po ročním používání stroje jsme vyzpovídali vedoucího farmy p. Jiřího Němce, aby vyhodnotil přínos jejich Terralandu pro pěstování brambor. Jak sám uvedl: „v loňském suchém roce se ukázalo použití Terralandu jako zásadní opatření při narušení podorničního podloží. Díky tomu mohly brambory v suchých měsících čerpat vodu i ze spodních částí půdy a to se také projevilo na vynikajícím výnosu 300q/ ha. Co se týká samotné práce se strojem, jsou naši kluci schopni za prodlouženou směnu udělat 35-40 ha při rychlosti 8-10 km/hod. Spotřeba se pak při zpracování do hloubky 40 cm pohybuje kolem 16l/ha.“

Příprava půdy s Terralandem na farmě Dagmar Němcové
Vedoucí farmy p. Jiří Němec (vpravo) popisuje výhody stroje p. Hrachovi ze ZVOD Smetanova Lhota.
Příprava půdy s Terralandem na farmě Dagmar Němcové
Všechny pracovní orgány jsou jištěny hydraulicky.

Secím strojem přímo do prokypřené půdy

Také přípravu půdy před setím obilovin hodnotí p. Němec velmi pozitivně. „Před setím ozimé pšenice jsme půdy také připravili Terralandem a velmi mile nás překvapilo, že další předseťová příprava již nebyla potřeba. S naším secím strojem s diskovou přípravou jsme tak mohli sít přímo do prokypřeného strniště a za 4 dny bylo vše hotovo. Při zapravení rozmetaného hnoje Terraland vše pěkně zapravil a rozmetaný hnůj promíchal v celém profilu. V porovnání s klasickou orbou jsme takto schopni udělat dvojnásobný výkon. Také výměna samotných dlát je velice jednoduchá a rychlá. Za 20 minut jsou vyměněna/ otočena dláta na celém stroji. Musím uznat, že na to co to dokáže udělat, to opravdu není tak drahé.“

Příprava půdy s Terralandem na farmě Dagmar Němcové
Pracovní rychlost se pohybuje mezi  8 až 10 km/h.
Příprava půdy s Terralandem na farmě Dagmar Němcové
Půdy nedaleko Kučeře u Milevska jsou ideální pro pěstování brambor.

Poděkování za spolupráci

Panu Jiřímu Němcovi přejeme mnoho dalších úspěchů při pěstování brambor, děkujeme za projevenou ochotu se s námi podělit o vlastní zkušenosti s používáním Terralandu a šíření dobrého jména naší společnosti i mezi ostatní zemědělce v přilehlém okolí. Ing Karlu Hrdinovi (Agrotip Čimelice) pak děkujeme za prodej našich strojů a budeme se těšit na další spolupráci při představení a prodeji naší techniky.

Příprava půdy s Terralandem na farmě Dagmar Němcové
Obsluha stroje p. Tomáš Kubeš si chválí jednoduchou obsluhu stroje.
Příprava půdy s Terralandem na farmě Dagmar Němcové
Terraland TN 3000 je bez problémů agregován s traktorem o výkonu 260 HP.

Galerie

© 1997 BEDNAR • FMT s.r.o. • Dlouhá Ves 188 • 516 01 Rychnov nad Kněžnou – Česká republika