Menu
×
Co hledáte?
AKTUALITY - NOVINKY

Přímé setí jako klíč k udržitelnému zemědělství

Secí stroj DIRECTO NO je určený pro přímý výsev různých plodin do nezpracované půdy, strniště, meziplodin nebo těžkých a kamenitých půd. V jednom přejezdu lze vysévat až tři druhy plodin nebo současně během setí aplikovat hnojivo.

Technologie přímého setí je současným trendem zakládání porostů hlavních plodin i meziplodin, zejména v oblastech, které vykazují nedostatek vláhy. Tato technologie je zcela odlišná od zažitých metod zakládání porostů. Díky trvalému pokryvu půdy dochází k menšímu výparu vláhy, eliminaci eroze na ohrožených pozemcích a zabránění růstu plevelů. Významné snížení počtu přejezdů vede k menšímu zhutnění půdy a nedochází k narušení půdní kapilarity. Rostlinný pokryv půdy slouží zároveň jako zdroj živin a chrání před jejich vyplavováním.

Secí stroje DIRECTO NO umožňují přímé setí i do většího množství biomasy.

Secí stroje DIRECTO NO umožňují přímé setí i do většího množství biomasy.

Bezproblémová průchodnost a ověřený přítlak secích botek

DIRECTO NO nabízí meziřádkovou vzdálenost secích botek 16,7 cm. Secí botky jsou uloženy ve dvou řadách tak, aby byla zaručena jejich bezproblémová průchodnost ve velkém množství posklizňových zbytků nebo velkého množství organické hmoty, jako je například mulč po sklizni kukuřice na zrno. Patentované diskové secí botky ukládají osivo do identické výsevní hloubky v celé šířce stroje a dokonale kopírují terénní nerovnosti v podélném i příčném směru. Vysoký přítlak na secí botky 250 kg/botka zaručuje kvalitní uložení osiva do půdy i v těžkých podmínkách.

V rámci volitelné výbavy je možné stroj vybavit přídavným závažím, které zvyšuje hmotnost secího stroje a zaručuje dodržení nastavené hloubky setí a přítlak na secí botky i v náročných podmínkách.

Patentované secí botky se skutečným přítlakem 250 kg/secí botka.

Patentované secí botky se skutečným přítlakem 250 kg/secí botka.

Možnosti zakládání porostů

Secí stroj DIRECTO NO o záběru 6 m je vybaven dvoukomorovým přetlakovým zásobníkem o objemu 5 000 litrů. Díky vzduchotěsnému uzavření vzniká v zásobníku přetlak. Toto technické řešení umožnuje dávkování velkých výsevků při vysoké přesnosti nezávisle na velikosti granulí osiva / hnojiva.
Na přání je k dispozici výsevní jednotka ALFA DRILL 400 o objemu 400 litrů. Celkový počet třech zásobníků zaručuje vysokou variabilitu zakládání porostů – výsev hlavní plodiny se současnou aplikací hnojiva, výsev až třech druhů osiva nebo možnost aplikace mikrogranulovaného hnojiva.

Na přání je možné také dodat třetí zásobník ALFA DRILL 400 o objemu 400 l.

Na přání je možné také dodat třetí zásobník ALFA DRILL 400 o objemu 400 l.

Secí stroj DIRECTO NO nabízí dvě možnosti ukládání hnojiv. První variantou je mísení osiva s hnojivem z jednotlivých komor již v potrubí a do rozdělovací hlavy putuje materiál společně. Hnojivo je pro osivo v zemi během vzcházení dostupné okamžitě, takže dochází k jeho lepšímu využití a vývoji mladé rostliny. Druhou možností je aplikace hnojiva pomocí přihnojovacích disků, které ukládají hnojivo pod osivo, které je pak pro rostlinu dostupné v pozdější fázi růstu.

V rámci volitelné výbavy lze secí stroj vybavit šnekovým dopravníkem pro komfortní plnění dvoukomorového zásobníku.

Hloubku přihnojovacích disků lze nastavit hydraulicky.

Hloubku přihnojovacích disků lze nastavit hydraulicky.

Tato moderní technologie nabízí nejen šetrné hospodaření s půdou, ale také značnou ekonomickou úsporu spojenou především s eliminací aplikace herbicidů a nižší spotřebou paliva za opakované přejezdy po poli.

S námi je radost hospodařit
[email protected]
BEDNAR FMT s.r.o.

JOY OF FARMING
#
Shop BEDNAR
#
Posklizňové linky
#
Vyhledejte distributora
#
Objednejte předvádění
#
Dealer Area