Novinky

Nový Altas na Farmě Opatov

Farma Opatov v okrese Svitavy hospodaří na celkové výměře 1100 ha. Na 1050ha orné půdy se pěstuje ječmen jarní i ozimý, pšenice ozimá a řepka. V menší míře probíhá živočišná výroba, chov masného skotu. Na siláž se pěstuje kukuřice, na senáž jetelotravní směsi. Provozují zde i bioplynovou stanici o výkonu 1,2 MWh.

Problémy s běžným podmítačem

S provozem bioplynové stanice jsou úzce spjaty operace vyvážení digestátu a jeho následné zapravení.  Pro zapravení se na farmě používal klasický hřídelový diskový podmítač. Při zpracovávání strniště s aplikovaným organickým hnojivem, docházelo – díky jeho lepivé konzistenci – k častému ucpání stroje.

Na Disky a rozpěrky znečištěné digestátem se postupně přichytávaly rostlinné zbytky jako sláma, plevy atd. Docházelo k výraznému omezení průchodnosti materiálu, v extrémních případech k zastavení celé diskové baterie.

„Starý hřídelový diskový podmítač měl problémy zpracovat a připravit pozemky pro následné setí. Abychom pozemek připravili do setí schopného stavu »museli jsme podmítat i třikrát“, komentuje Jaroslav Peřina, spolumajitel farmy.

Nový Altas na Farmě Opatov

Nový Atlas AO 5000 agregovaný s traktorem JD 8260R

Nový Altas na Farmě Opatov

Aplikace digestátu těsně před podmítkou

S majiteli jsme hledali řešení současných problémů a zkoumali možnosti posunutí technologie zpracování půdy na farmě o krok dál. Požadavkem byla podmítka pomocí diskového podmítače. Na jaře jsme na farmu zapůjčili podmítač ATLAS AO 5000. Stroj zpracovával pozemek po sklizni jetelotravní směsi a ovsa.

„Díky bezhřídelovému systému uchycení disků a velké průchodnosti stroje nedocházelo k ucpávání stroje, pouze bezproblémovému zapravení digestátu. To byl důvod, proč jsme se rozhodli právě pro tento typ“, shodují se pan Jaroslav Peřina a Milan Kohl, majitelé farmy.

Nový Altas na Farmě Opatov

Disky jsou uloženy na jedné slupici. Úhel disku je naklopen pod tzv. orebním úhlem. Dochází k dokonalému vnikání do půdy.

Nový Altas na Farmě Opatov

Zadní utužovací válec. V-ring se při zpracování vlhkého pozemku nezalepí.

Kladné zkušenosti s novým Atlasem

Během naší návštěvy podmítal Atlas po silážní kukuřici. Díky nepřízni počasí, bylo pole nutné zpracovat co nejlépe v co nejkratším čase. Důsledně jej připravit před setím pšenice ozimé. Bezprostředně před podmítkou byla provedena aplikace digestátu z bioplynové stanice. Za příznivějších klimatických podmínek by byl použit Terraland TN 3000. Pro vyšší výkon a nezbytnou úsporu času bylo rozhodnuto o provedení podmítky. Pracovní hloubka se pohybovala okolo 15 cm a pojezdová rychlost traktoru (260 k) byla 11 km/h.

Pole bylo velice pěkně zpracováno už po jednom pojezdu, rostlinné zbytky velmi dobře zapracované. Díky velké průchodnosti stroje nedocházelo k ucpávání ani ve vlhkých podmínkách. I přes relativně „krátkou koncepci“ podmítače je pole rovné. Bez viditelných nerovností a negativního vlivu na další zpracování. V krátkém čase bude provedena druhá mělčí podmítka a ihned po ní setí ozimé pšenice. Pole bylo zpracováno na poslední chvíli.

Nový Altas na Farmě Opatov

Odpružená náprava, stabilní stroj a rovné pole i při vysokých pracovních rychlostech

Nový Altas na Farmě Opatov

Stroj je, až na pár mazniček, téměř bezúdržbový (ložiska válců, ložiskové domečky disků a uložení pružných non-stopů)

Nový Altas na Farmě Opatov

Přesvědčivý výsledek po jednom přejezdu

Nový Altas na Farmě Opatov

Zpracovaný pozemek po silážní kukuřici

Michal Jurníček, DiS
Oblastní zástupce pro Moravu a Východní Čechy

Galerie

© 1997 BEDNAR • FMT s.r.o. • Dlouhá Ves 188 • 516 01 Rychnov nad Kněžnou – Česká republika