Novinky

Návrat na pole

Sklízecí mlátičky jsou již ve většině podnicích po letošní sklizni zazimované a na polích tak můžeme vidět techniku na zpracování půdy, setí a hnojení. Proto můžete na polích potkat nejčastěji diskové podmítače ATLAS a SWIFTERDISC, dlátové pluhy TERRALAND a TERRASTRIP. Dále předseťové kompaktory SWIFTER, zásobníky na hnojivo FERTI-BOX a secí stroje OMEGA. Některé tyto stroje BEDNAR vám přinášíme na aktuálních fotografiích z polí farem.

Dlátový-pluh-TERRALAND-TN_PROFI-při-cestě-na-pole-z-podniku-ZOD-„Bratranců Veverkových“-Živanice

Dlátový pluh TERRALAND TN_PROFI při cestě na pole z podniku ZOD „Bratranců Veverkových“ Živanice.

Dlátový-pluh-hloubkově-zpracovává-půdu-do-hloubky-až-65-cm-a-2-řady-Cutter-disků-perfektně-práci-dokončují

Dlátový pluh hloubkově zpracovává půdu do hloubky až 65 cm a 2 řady Cutter disků perfektně práci dokončují.

Nový diskový podmítač ATLAS AE 12400 o záběru 12 m provádí kvalitní podmítku ve strništi po kukuřici

Nový diskový podmítač ATLAS AE 12400 o záběru 12 m provádí kvalitní podmítku ve strništi po kukuřici.

Vysoká-produktivita-práce-s-diskovým-podmítačem-ATLAS-AE-12400

Vysoká produktivita práce s diskovým podmítačem ATLAS AE 12400.

Integrovaná-náprava-na-kombinovaném-dlátovém-pluhu-umožňuje-práci-stroje-bez-zadních-pěchů

Integrovaná náprava na kombinovaném dlátovém pluhu umožňuje práci stroje bez zadních pěchů.

Nový diskový podmítač ATLAS AE 12400 o záběru 12 m provádí kvalitní podmítku ve strništi po kukuřici

Kombinovaný dlátový pluh TERRALAND DO 6500 pracuje v podniku AGROTEAM Černochov, s.r.o.

Seci-stroj-OMEGA-OO-8000-L-O-ZABERU-8-M-SEJE-PLODINY

Secí stroj OMEGA OO 8000 L o záběru 8 m seje plodiny v AGRODRUŽSTVU KLAS.

OMEGA OO_L přesně ukládá osivo do identické hloubky v celé šířce záběru stroje díky systému PSP
OMEGA OO_L přesně ukládá osivo do identické hloubky v celé šířce záběru stroje díky systému PSP.

Ing. Zdeněk Souhrada, BEDNAR FMT s.r.o.
zdenek.souhrada@bednarfmt.com
Marketingový specialista

Galerie