Návrat na pole

Sklízecí mlátičky jsou již ve většině podnicích po letošní sklizni zazimované a na polích tak můžeme vidět techniku na zpracování půdy, setí a hnojení. Proto můžete na polích potkat nejčastěji diskové podmítače ATLAS a SWIFTERDISC, dlátové pluhy TERRALAND a TERRASTRIP. Dále předseťové kompaktory SWIFTER, zásobníky na hnojivo FERTI-BOX a secí stroje OMEGA. Některé tyto stroje BEDNAR vám přinášíme na aktuálních fotografiích z polí farem.

Dlátový pluh TERRALAND TN_PROFI při cestě na pole z podniku ZOD „Bratranců Veverkových“ Živanice

Dlátový pluh TERRALAND TN_PROFI při cestě na pole z podniku ZOD „Bratranců Veverkových“ Živanice

Dlátový pluh hloubkově zpracovává půdu do hloubky až 65 cm a 2 řady Cutter disků perfektně práci dokončují

Dlátový pluh hloubkově zpracovává půdu do hloubky až 65 cm a 2 řady Cutter disků perfektně práci dokončují


Nový diskový podmítač ATLAS AE 12400 o záběru 12 m provádí kvalitní podmítku ve strništi po kukuřici

Nový diskový podmítač ATLAS AE 12400 o záběru 12 m provádí kvalitní podmítku ve strništi po kukuřici

Vysoká produktivita práce s diskovým podmítačem ATLAS AE 12400

Vysoká produktivita práce s diskovým podmítačem ATLAS AE 12400


Integrovaná náprava na kombinovaném dlátovém pluhu umožňuje práci stroje bez zadních pěchů

Integrovaná náprava na kombinovaném dlátovém pluhu umožňuje práci stroje bez zadních pěchů

Kombinovaný dlátový pluh TERRALAND DO 6500 pracuje v podniku AGROTEAM Černochov, s.r.o.

Kombinovaný dlátový pluh TERRALAND DO 6500 pracuje v podniku AGROTEAM Černochov, s.r.o.


Secí stroj OMEGA OO 8000 L o záběru 8 m seje plodiny v AGRODRUŽSTVU KLAS

Secí stroj OMEGA OO 8000 L o záběru 8 m seje plodiny v AGRODRUŽSTVU KLAS

OMEGA OO_L přesně ukládá osivo do identické hloubky v celé šířce záběru stroje díky systému PSP

OMEGA OO_L přesně ukládá osivo do identické hloubky v celé šířce záběru stroje díky systému PSP


 

Ing. Zdeněk Souhrada, BEDNAR FMT s.r.o.
Zdenek.souhrada@bednarfmt.com
Marketingový specialista

Novinky

Chci stroj BEDNAR

Mám stroj BEDNAR

Ke stažení

O nás