Novinky

Meziřádková kultivace v porostu kukuřice

V červnu tohoto roku jsme rozjeli předváděcí meziřádkový kypřič BEDNAR FMT s produktovým označením ROW-MASTER RN 6000 a to v porostech kukuřice. Tato pracovní operace, známá pod pojmem plečkování, přináší výrazné zlepšení vegetačních podmínek širokořádkových plodin především v rámci vzdušného a vodního režimu v půdě.

HOSPODAŘENÍ S VODOU I VZDUCHEM

Plečkování je operace nezbytná především při pěstování cukrové řepy, výhody z ní plynoucí ale můžeme využít například i při pěstování kukuřice. Kukuřice je jedna z nejnáročnějších zemědělských plodin, co se týče tepla, vláhy i půdní charakteristiky. Pro dosažení co nejoptimálnějších podmínek během vegetace lze využít meziřádkovou kultivaci, která narušením půdního škraloupu ovlivňuje množství vzduchu v půdě a především po deštích obnovuje vzdušný režim. Dále tento způsob zpracování zajišťuje efektivní hospodaření s vodou, kdy přerušuje kapilaritu a snižuje výpar. Tak zůstává půdní vláha u kořenového systému. Při následných srážkách je rovněž zvýšená vsakovací schopnost půdy. Plečkování je také velmi dobrým nástrojem při mechanické regulaci plevelů.

Meziřádková kultivace v porostu kukuřice

Plečkování je nezbytné při pěstování cukrové řepy, ale výhody této operace lze využít i při pěstování kukuřice.

Meziřádková kultivace v porostu kukuřice

Meziřádkový kypřič naruší půdní škraloup, což pozitivně působí na vodní i vzdušný režim v půdě.

MODEL S VYŠŠÍ SVĚTLOU VÝŠKOU

Předváděcí meziřádkový kypřič ROW-MASTER RN 6000 jsme nasadili v porostech kukuřice našeho zákazníka na Havlíčkobrodsku a to v agregaci s traktorem John Deere 6820. Model RN 6000 je novinkou pro rok 2015 a je přímo určený pro plečkování kukuřice. Koncepce tohoto stroje zůstává stejná jako u modelů RN_S pro cukrovou řepu, ale změna proběhla v rámci zvětšení světlé výšky rámu, aby bylo možné plečkovat vyšší kukuřičný porost i v pozdějším vegetačním stádiu. Model RN 6000 během jednoho přejezdu nakypří půdy mezi 8 řádky kukuřice a to prostřednictvím radliček na flexi-slupicích, které jsou vyrobené z pružinové oceli a umožňují pohyb do tří stran – tzv. 3D efekt. O navádění kypřiče mezi řádky se stará snímací optika CultiCam – kamera, která snímá řádky a vyhodnocuje porost. Následně předává informaci elektronickému systému, který komunikuje s hydraulickým řízením kypřiče. Ten vede Row-Master tak, aby pracovní jednotky pracovali přesně v řádcích mezi porostem.

Meziřádková kultivace v porostu kukuřice

O navádění kypřiče se stará snímací optika CultiCam.

Meziřádková kultivace v porostu kukuřice

Kypřič byl v agregaci s John Deerem 6820 na kultivačních kolech.

Ing. Iva Havlová
Marketingový koordinátor
STROM PRAHA a.s. – region Východ

Galerie

© 1997 BEDNAR • FMT s.r.o. • Dlouhá Ves 188 • 516 01 Rychnov nad Kněžnou – Česká republika