Jakou zvolit pracovní sekci kompaktoru?

Volba typu pracovní sekce je velice důležitá pro kvalitní přípravu seťového lůžka v jarním, letním i podzimním období. Dobře připravené seťové lůžko osiva zajišťuje optimální podmínky pro kvalitu a rychlost klíčení rostlin.

Radličková pracovní sekce

Radličková pracovní sekce se na předseťovém kompaktoru využije při letní a podzimní přípravě seťového lůžka pro osiva. V tomto období je potřeba půdu nakypřit a promísit po uplynulé sklizni. Radličková pracovní sekce rovnoměrně podřízne půdu v celém záběru stroje a promíchá její vrchní vrstvy. Po tomto promísení půd srovná povrch a dokončí přípravu optimálního seťového lůžka.

Pracovní sekci tvoří šípové radličky ve dvou řadách s dostatečným překryvem. To zajistí podříznutí půdního profilu v celém záběru stroje. Každá radlička je uchycena na flexi slupici. Díky slupici dosahuje horizontálního i vertikálního pohybu (3D efekt), který chrání radličku proti poškození.

Radličková pracovní sekce

Radličková pracovní sekce

Šípová radlička na flexi slupici

Šípová radlička na flexi slupici


Gamma-hrotová pracovní sekce

Gamma-hrotová pracovní sekce se využije na předseťovém kompaktoru v průběhu jarní předseťové přípravy půdy. V tomto období je potřeba v půdě zachovat co nejvíce zimní vláhy. Pracovní sekce naruší, provzdušní a proteplí vrchní půdní vrstvy bez vynášení vlhkých částic na povrch. Udržení zimní vláhy v půdě je velice důležité pro rychlé nastartování růstu jařin.

Pracovní sekci tvoří čtyři řady gamma-hrotů pod negativním úhlem. Každý gamma-hrot je v sekci uchycen na slupici. Tato slupice je odpružená a umožňuje práci ve vysokých rychlostech až 15 km/h. To znamená úsporu času, který je na jaře velice důležitý.

Gamma-hrotová pracovní sekce

Gamma-hrotová pracovní sekce

Gamma-hroty uchyceny na slupici

Gamma-hroty uchyceny na slupici


Pracovní sekce s jarními radličkami

V tomto případě se jedná o tzv. SB-SEKCI. Pracovní sekce se využije na kompaktorech při jarní přípravě seťového lůžka. V tomto období, jak již bylo zmiňováno, je důležité zachování vláhy.  Pracovní sekce s jarními radličkami podřízne půdu v celém záběru pracovního stroje. Zároveň díky úhlu radličky nevyvolávají vertikální míchání půdy, čímž zachovají důležitou jarní vláhu. Ta je důležitá pro kvalitu a rychlost klíčení rostlin. Sekce je vhodná zejména k předseťové přípravě pro cukrovou řepu.

Pracovní sekce se skládá z jarních radliček umístěných ve čtyřech řadách. Každá radlička je uchycena na S-slupici, která zajišťuje kvalitní přípravu půdy na jaře. Navíc snižuje požadavek na tažný prostředek.

Jarní radličky (SB-sekce)

Jarní radličky (SB-sekce)

Pracovní sekce s jarními radličkami (SB-Sekce) uchycena na S-slupici

Pracovní sekce s jarními radličkami (SB-Sekce) uchycena na S-slupici


Bc. Zdeněk Souhrada, BEDNAR FMT s.r.o.
zdenek.souhrada@bednarfmt.com
Marketingový specialista