Novinky

Hodnocení porostů ječmenů po hloubkovém zpracování Terralandem

Na základě hodnocení porostů ozimého ječmene v podniku Agrochov Dynín družstvo a porostu jarního ječmene K+K Břilice, se jednoznačně ukázalo a potvrdilo, že i ječmen velmi pozitivně reaguje na kvalitně a hluboko prokypřenou půdu dlátovým pluhem Terraland. Ječmen je totiž plodina, která nesnáší trvalé zamokření a má ráda vzduch v půdě. Pokud se tedy použije dlátový pluh Terraland v základní agrotechnice a prokypří se půda na cca 40 cm má ječmen ideální podmínky, kdy je půda provzdušněna a voda má možnost vsakovat se, aby půdu nezamokřovala.

Ječmen, jaký ještě nikdy neměli

V podniku Agrochov Dynín družstvo použili v září 2013 před založením porostu dlátový pluh Terraland. Hloubka zpracování byla cca 40 cm. Poté následovalo setí ozimého ječmene. Pro kontrolu bylo vedlejší pole o zhruba stejné velikosti zoráno klasickým pluhem bez použití Terralandu. Ostatní technologie, včetně odrůdy a výsevku ječmene byla stejná.
Výsledek je na porostech znát, na poli zpracovaném Terralandem je porost vyrovnaný do stejné výšky, porost je hustší díky většímu počtu odnoží, má i větší klasy a v nich zrna s větší objemovou hmotností. Souvratě na tomto pozemku jsou přímo vzorové a nenajdete zde ani náznak utužené půdy. Kdežto na poli zoraném pluhem jsou souvratě znát na první pohled, je zde patrné zvlnění porostu. Porost je řidší, má méně odnoží, klasy jsou viditelně kratší s menším počtem zrn.
Hodnocení porostů ječmenů po hloubkovém zpracování Terralandem
Souvrať porostu jarního ječmene v K+K Břilice – podryto Terralandem.
Hodnocení porostů ječmenů po hloubkovém zpracování Terralandem
Pohled na jarní ječmen shora – díky vzduchu v půdě spoustu odnoží – podryto Terralandem.
Hodnocení porostů ječmenů po hloubkovém zpracování Terralandem
Porost jarního ječmene z podniku, kde stále používají klasický pluh a klasické brány jako přípravu pod ječmen – pole září žlutou barvou, ječmen se dusí.
Hodnocení porostů ječmenů po hloubkovém zpracování Terralandem
Pohled na jarní ječmen shora – díky vzduchu v půdě spoustu odnoží – podryto Terralandem.
V podniku K+K Břilice v říjnu 2013 zpracovali půdu Terralandem na 40 až 42 cm. Na jaře pak pole mělce prokypřili radličkovým strojem na 5 cm (připravili tím seťové lůžko) a zaseli jarní ječmen. Dle slov místního agronoma ing. Kříže takový jarní ječmen ještě nikdy neměli. Porost má tolik odnoží, že mají až obavy z toho, aby jim nelehnul. Porost je krásně zarovnaný na celém pozemku do stejné výšky, včetně souvratí a nenajdete zde nikde ani trochu žlutý porost, protože nestrádá, má dost vzduchu a není zamokřený a utužený. Na porost se můžete podívat i na videu pod článkem. v Agrochov Dynín se porost hodnotil 21.5. 2014 a v K+K Břilice 14.5. 2014.

Hluboké zpracování půdy zajistí vysoké výnosy

Ječmeny a zejména ten jarní „mizí z českých polí, protože se prý nevyplatí pěstovat“. To jsou názory některých pěstitelů. S tím by se dalo souhlasit jedině s dovětkem – jarní ječmen se nevyplatí pěstovat, pokud jako technologii při zpracování půdy použijeme v těžké utužené půdě klasický pluh a na jaře v hrubé brázdě jako přípravu před setím „skákání“ těžkých bran. Pak skutečně nelze čekat vysoký výnos a většinou ani sladovnickou kvalitu. Řešení je přitom tak jednoduché a levné. Stačí si pořídit dlátový pluh Terraland a zařadit ho do základní agrotechniky zpracování půdy. Na fotografii vidíte zažloutlý porost jarního ječmene – půda utužená a zamokřená i v letošním suchém roce, ječmen se „dusí“ nedostatkem vzduchu v půdě. Porost byl právě založen orbou klasickým pluhem na podzim po kukuřici a na jaře příprava před setím pouze těžké brány v hrubé brázdě a setí.
Hodnocení porostů ječmenů po hloubkovém zpracování Terralandem
Porost ozimého ječmene po podrytí Terralandem v Agrochov Dynín družstvo – výrazně více odnoží v porostu
Hodnocení porostů ječmenů po hloubkovém zpracování Terralandem
Nádherně vyrovnaný porost ozimého ječmene v Agrochov Dynín družstvo – nikde není utužená půda a porost má vzduch – podryto Terralandem

Galerie

© 1997 BEDNAR • FMT s.r.o. • Dlouhá Ves 188 • 516 01 Rychnov nad Kněžnou – Česká republika