Menu
×
Co hledáte?
AKTUALITY - NOVINKY

BEDNAR predstavuje nového teritoriálneho manažéra pre Slovensko

S účinnosťou od 1. mája 2024 má spoločnosť BEDNAR FMT vo svojom obchodnom tíme nového teritoriálneho manažéra pre Slovensko, stal sa ním Ing. Juraj Varga. Slovensko sa radí medzi zaujímavé trhy, kde sa nachádza veľké množstvo progresívnych poľnohospodárskych podnikov, ktorým môžu technológie a stroje od spoločnosti BEDNAR výrazne pomôcť.

Juraj, mohol by si nám povedať, ako si sa dostal ku poľnohospodárstvu a obchodu s poľnohospodárskou technikou?

Už od ranného veku som mal vzťah a záujem o stroje. Záujem zotrval a preto som si pri výbere vysokej školy zvolil Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre, odbor Poľnohospodárska technika. Počas štúdia som sa utvrdil, že moje rozhodnutie bolo správne a po skončení štúdia som ihneď našiel uplatnenie v odbore. Mohol som teda ďalej pokračovať v rozvoji teoretických a praktických vedomostí, ktoré dnes využívam. V poľnohospodárstve sa však člověk dozvie a naučí niečo nové každý deň, takže je to nekončiaci proces.

Ako by si popísal Slovenské poľnohospodárstvo? Čo je preň charakteristické? Aké sú aktuálne trendy na Slovensku?

Slovenské poľhohospodárstvo je veľmi rozmanité. Nájdeme tu veľké spoločnosti s tisíckami hektárov, stredne veľké podniky ale aj malých súkromne hospodáriacich poľnohospodárov. Územie našej krajiny je veľmi špecifické kvôli rôznej štruktúre a vlastnostiam pôd. Preto si každý región a podnik vyžaduje osobitný prístup pri výbere strojového parku. Som veľmi rád, že aj Slovenský poľnohospodári chcú napredovať a zlepšovať a svoje výsledky. Pozitívnym symbolom je záujem o obnovu strojového vybavenia a chuť skúšať nové technológie a postupy.

Prečo si sa rozhodol pripojiť ku spoločnosti BEDNAR FMT a aké sú tvoje ciele na Slovensku?

Spoločnosť BEDNAR FMT som popri pôsobení v poľnohospodárske vždy sledoval a obdivoval smer a rýchlosť akou napreduje. BEDNAR FMT sa radí medzi popredných svetových výrobcov a preto možnosť stať sa súčasťou beriem ako výzvu a zároveň poslanie. Verím, že s našim odhodlaním a zodpovedným prístupom dokážeme poľnohospodárom pomôcť v dosahovaní pozitívnych výsledkov.

V prípade záujmu o informácie o produktoch BEDNAR neváhajte kontaktovať spoločnosť AGROSERVIS spol. s.r.o., importéra strojov BEDNAR pre Slovenský trh alebo priamo Juraja Vargu na čísle +421 902 363 737, mail: [email protected]

S námi je radost hospodařit
[email protected]
BEDNAR FMT s.r.o.

JOY OF FARMING
#
Shop BEDNAR
#
Posklizňové linky
#
Vyhledejte distributora
#
Objednejte předvádění
#
Dealer Area