FERTI-BOX FB_TN торовнасяне и семена

FERTI-BOX-FB-F-TN_mobile_1
  • Херметичен бункер за прецизно дозиране на торовнасянето.

  • Бункер за чизелови плугове Terraland TN.

  • Дозирането се контролира чрез системата ISOBUS.

  • Един електрически захранван дозатор от неръждаема стомана, който позволява промяна на размера на дозата, както е необходимо.

FERTI-BOX FB 1500 TN е предназначен за настоящи или бъдещи потребители на чизелови плугове TERRALAND TN. Бункерът с капацитет от 1500 литра е интегриран директно в рамата на чизеловия плуг. Торът се внася в дозиращия механизъм чрез хидравлично контролиран спираловиден транспортьор и след това пневматично до крайните части на приложението на чизеловия плуг.

Ferti-Box FB 1500 TN е херметичен бункер! Тази конструкция увеличава точността на дозиране, особено при торове, които са по-взискателни по отношение на тяхното разпределение. Предимството на Ferti-Box FB 1500 TN във връзка с чизеловите плугове Terraland TN е опцията за торене на почвения профил, както и че се предлага за малки земеделски стопани.

FERTI-BOX FB_TN

ТИП НА МАШИНАТАнавесен бункер
РАБОТНИ ОРГАНИ:
бункер с една камера, един дозатор
ИЗПОЛЗВАНЕподхранване на кореновата система по време на вегетация, както и за началния растеж
ОПЕРАЦИИторене на почвения профил (торовнасяне) с гранулирани торове, може да се използва и за екстензивна сеитба, например на междинни култури
Това е херметичен бункер.

Това е херметичен бункер

Terraland TN + Ferti-Box FB 1500 TN.

Terraland TN + Ferti-Box FB 1500 TN.

Пневматично разпръскване на тор от механизма за засяване към крайните части на приложението.

Пневматично разпръскване на тор от механизма за засяване към крайните части на приложението.

FERTI-BOX FB_TNFERTI-BOX FB 1500 TN
ОБЕМ НА БУНКЕРАл1500
БРОЙ ДОЗИРАЩИ СИСТЕМИбр1
ОБЩО ТЕГЛОкг500
FERTI-BOX FB_TN

ПО ИЗБОР

КОМПЛЕКТ ЗА ТОРЕНЕ

КОМПЛЕКТ ЗА ТОРЕНЕ

• FO 4000
• FO 5000
• FO 5000 L
• FO 6000

• FC 3500

• TN 3000 HM7RT
• TO 4000
• TO 5000
• TO 6000
• DO 4000
• DO 5000

• XO_F 4000
• XO_F 4500
• XO_F 5000
• XO_F 6000
• XO_F 8000
• XE 8000
• XE 10000
• XE 12000

CCI 200 TERMINAL

CCI 200 TERMINAL

ГЛАВЕН ТЕРМИНАЛ

ГЛАВЕН ТЕРМИНАЛ

СНИМКИ / MEDIA

ФОРМА ЗА КОНТАКТ

Нужна Ви е помощ за Вашия избор, интересувате ли се от демонстрация на машината?

© 1997 BEDNAR • FMT s.r.o. • Dlouhá Ves 188 • 516 01 Rychnov nad Kněžnou – Česká republika