SWIFTERDISC XO_F Diskharver

SWIFTERDISC XO_F
 • Hurtig, økonomisk stubbearbejdning i op til 12 cm dybde.

 • Marken efterlades fuldstændig jævn, da den 3-delte offset monterede pakkervalse overlapper.

 • Høj arbejdshastighed, op til 15 km/t. Harvens unikke opbygning giver den stabilitet, og højre hastighed = bedre arbejde.

 • A-disc (aggressiv) giver muligheden for bedre gennemskæring og opblanding.

 • Transportaksel placeres foran pakkervalse = stabil harve med lille venderadius.

 • Kan udstyres med Alfa frøsåudstyr til efterafgrøder.

SWIFTERDISC XO_F er en kort bugseret diskharve med arbejdshastighed op til 15 km/t.

På grund af harvens innovative opbygning med hjulakslen placeret foran den 3-delte pakkervalse, har harven en unik balance, der sikre at der kan arbejdes med høj hastighed og stor præcison.

Hver arm er monteret med to diske (Twin-Disc system) der enten kan monteres med den klassiske disk eller den effektive A-disc der findeler og opblander.

Derfor kan der harves store arealer på kort tid, og stadigt efterlader markene meget jævne, uden volde og kanter.

.

MASKINE TYPEbugseret kort disk harve
HARVENS KOMPONENTER2 rækker diske 520 (560mm), med fast geometri, traditionel disk eller A-disc, pakkervalse (rør, steel ring, hjul, roadpacker, V-ring, double U-ring, dobbelt, cutpack – se mere på s. 62), Trash cutter – Kniv valse
STENSIKRINGhver arm er ophængt i vedligeholdelsesfrie gummi segment
ANVENDELSEstubbearbejdning efter alle afgrøder, såbedsharvning
FUNKTIONløsner de øverste jordlag, findeler og opblander planterester, pakker jorden, etablering af efterafgrøder (med Alfa monteret), snitning af afgrøden
Den innovative opbygning med offset monteret pakkervalse, front dybdehjul og integreret hjulaksel sikre høj arbejdshastighed og lille venderadius.

Den innovative opbygning med offset monteret pakkervalse, front dybdehjul og integreret hjulaksel sikre høj arbejdshastighed og lille venderadius.

Høj hastighed i stub eller sort jord. Kvaliteten af arbejdet kan forøges med A-disc.

Høj hastighed i stub eller sort jord. Kvaliteten af arbejdet kan forøges med A-disc.

SwifterDisc XO_F med Alfa frøsåudstyr til etablering af efterafgrøder.

SwifterDisc XO_F med Alfa frøsåudstyr til etablering af efterafgrøder.

MASKINENS AGROLOGISKE FORDELE

 • Ved at bearbejde stubmarken umiddelbart efter høst udnyttes jordens
  restfugtighed til det sidste.

 • En hurtig harvning danner en vigtig forudsætning for, at man kan styre spiringen af spild korn og ukrudt efter høst.

 • En overfladisk jordbearbejdning resulterer i, at der dannes mere humus i det øverste jordlag. Vandet kan lettere trænge ned i jorden (ingen hård skorpe).

 • Rigtig god nedsmuldringseffekt, der skyldes harvens høje arbejdshastighed og dermed pakkervalsernes store omdrejningshastighed. Marken er helt plan uden jordklumper

 • Pakning af den bearbejdede overflade sørger for, at ukrudt og selvsåede afgrøder spirer jævnt.

 • Undgår falskehals ved stubharning, fordi maskinen kan bearbejde store arealer.

 • Universelt redskab velegnet til harvning, jordbearbejdning inden såning og udsåning af mellemafgrøder ved brug af Alfa Drill.

SwifterDisc XO_F
ALFA-DRILL

Universelt redskab velegnet til harvning, jordbearbejdning inden såning og udsåning af mellemafgrøder ved brug af Alfa Drill.

FORDELE, DER BETYDER BESPARELSER

 • Jordbearbejdning i høj kvalitet ved blot en overkørsel – en enkelt overkørsel i stedet for mange, en god findeling, sammenblanding og nedmuldning af plantematerialet takket være de profilerede aggressive A-tallerkener.

 • Høje arbejdshastigheder = lavere omkostninger, fordi bearbejdningstiden forkortes. De høje hastigheder er mulige ikke mindst på grund af harvens fremragende stabilitet.

 • Stor arealydelse – SwifterDisc er en let tallerkenharve, der også kan kobles sammen med traktorer i lavere ydelsesklasser. Det er harvens
  store arbejdsbredde og arbejdshastighed, der giver den usædvanlige effektivitet.

 • Lave vedligeholdelsesomkostninger – lange intervaller mellem udskiftning af sliddelene.

SWIFTERDISC KAN ANVENDES TIL

 • Overfladisk og hurtig jordbearbejdning af stubmarken, der får de spildfrø og ukrudt til at spire og bryder jordens kapillaritet

 • Indkapsling af fugt i jorden, fordi overfladen genpakkes med en pakkervalse straks efter høst.

 • Jordbearbejdning inden såning inkl. fjernelse af grove plovfurer.

 • Nedmuldning af plantemateriale såsom mellemafgrøder (sennep osv.).

 • Udsåning af mellemafgrøder og frøgræs ved anvendelse af Alfa Drill.

UKÁZKA-PRÁCE-PO-OBILOVINĚ

EKSEMPEL PÅ JORDBEARBEJDNING EFTER KORN

MASKINE: SWIFTERDISC XE 10000
ARBEJDSDYBDE: 7 CM
ANTAL OVERKØRSLER: 1
ARBEJDSHASTIGHED: 18 KM/H
BRÆNDSTOFFORBRUG: 6,5 L/HA

EKSEMPEL PÅ JORDBEARBEJDNING VED GROVE PLOVFURER

MASKINE: SWIFTERDISC XO 6000 F
ARBEJDSDYBDE: 12 CM
ANTAL OVERKØRSLER: 1
ARBEJDSHASTIGHED: 10 KM/H
BRÆNDSTOFFORBRUG: 9 L/HA
UKÁZKA PRÁCE V HRUBÉ BRÁZDĚ

PAKKERVALSER OPTIMERET DISK

A-DISKY NOVÁ DIMENZE KVALITY PRÁCE

A-TALLERKENER: NY DIMENSION INDEN FOR BEARBEJDNINGSKVALITET

De specielt udformede tallerkener på 520 (560mm) i diameter og 5 mm tykkelse har en betydelig større skære- og blandeevne end de klassiske savtakkede tallerkener. A-tallerkenerne har mange skarpe savtakker langs med kanten, der giver en bedre nedmuldning af en stor mængde planterester. De skarpe blade findeler planteresterne meget effektivt. Den profilerede form sørger desuden for, at tallerkenerne får fat i mere jord, end det er tilfældet ved de almindelige savtakkede tallerkener. Ethvert fremspring på tallerkenen samler en mængde jord op og løfter det op mod plantedækket, hvor jorden blandes sammen med planteresterne. Resultatet er helt fantastisk.

TWIN-DISC-SYSTEMET = BEDRE GENNEMGANG

Der sidder 2 tallerkener på hver tandstilk. Derfor er afstanden mellem de enkelte tandstilke større (50 cm). Det betyder mere plads til plantematerialets passage gennem harven. Harven kører uhæmmet frem, selv hvis mejetærskeren har efterladt store halmklumper på marken. SwifterDisc findeler og spreder plantematerialet, blander det med jord og dækker det til.

TWIN–DISC LEPŠÍ PRŮCHODNOST

HVORFOR SKAL HARVNINGEN UDFØRES KORT EFTER HØST

Forudsætninger for en god vækst af afgrøderne skabes allerede ved høst af forfrugten. Ved at bearbejde stubmarken umiddelbart efter høst udnyttes jordens fugtighed, som stråene har beskyttet mod solen. En hurtig harvning sørger for, at spildfrø og ukrudt spirer jævnt.

Det er specielt vigtigt i de tilfælde, hvor udsåningen skal finde sted kort tid efter høst eller ved vanskelige udsåningsmetoder. Derimod er det ikke vigtigt, om der er tale om en konventionel eller minimalistisk dyrkning.

SWIFTERDISC XO_F

STABIL, JÆVN BEARBEJDNING

Under harvningen er det vigtigt at opnå en plan overflade både vinkelret på køreretningen og i køreretningen. En plan overflade uden bølger er kun mulig, hvis harven arbejder roligt og stabilt.

Enhver uønsket bevægelse, f.eks. gyngen, medfører ujævnheder på marken. Brug derfor de stabile BEDNAR SwifterDisc harver med den rette placering af tyngdepunktet til dine harvningsopgaver.

OK
NOK
SWIFTERDISC XO_F XO 4000 F XO 4500 F XO 5000 F XO 6000 F XO 8000 F
ARBEJDSBREDDE m44.5567.5
PŘEPRAVNÍ ŠÍŘKA m33333
TRANSPORTLÆNGDE m 6.96.96.96.96.9
ARBEJDSDYBDE* cm2 – 12 2 – 12 2 – 12 2 – 12 2 – 12
ANTAL TALLERKENER stk3236404860
EFFEKTBEHOV* HK120 – 160 140 – 170 170 – 220 200 – 260 290 – 340
TOTAL VÆGT** kg3680 – 5860 3890 – 6350 4110 – 6860 4490 – 7570 5720 – 9000

*afhænger af jordtype og terræn **afhængig af maskinens udstyr

SWIFTERDISC XO_F

HARVENS KOMPONENTER

ZUBATÉ DISKY

STANDARD DISK

• 520 (560mm)

A-Disky (Agressive)

A-DISK (AGGRESSIV)

• 520 (560mm)
• 8 stk / 1 m

PAKKERE

Prutový pěch

RØR PAKKER

• vægt: 110 kg / m
• diameter: 635 mm

Dvouválce

DOBBELT PAKKER

• vægt: 238 kg/m
• diameter: 370/470 mm

V-ring pěch

V-RING PAKKER

• vægt: 176 kg / m (incl. afskrabere)
• diameter: 630 mm

Pneumatikový pěch

STEELRING PAKKER

• vægt: 150 kg / m (incl. afskrabere)
• diameter: 525 mm

DOBBELT U-RING VALSE

DOBBELT U-RING VALSE

• vægt 230 kg / m
• diameter: 600 mm

CUTPACK

CUTPACK

• diameter: 600 mm

HJUL PAKKER

HJUL PAKKER

• vægt: 180 kg / m
• diameter: 700 mm
* Kun til XO 8000 F

ROADPACKER

ROADPACKER

• vægt: 193 kg / m (incl. afskrabere)
• diameter: 585 mm

TRÆK

TRÆKØJE

TRÆKØJE

40 mm • 51 mm • 55 mm • 62 mm • 71 mm • 73 mm

KUGLE TRÆK

KUGLE TRÆK

K80

BÆREARM

Bærearm

TILVALG

CRUSHBAR

CRUSHBAR

CRUSHBAR

CRUSHBAR—FIKSEREDE LAMELLER

SEKTIONS SIDESKÆRME

SEKTIONS SIDESKÆRME

HYDRAULISK DYBDEJUSTERING

HYDRAULISK DYBDEJUSTERING

TAND EFTERHARVE

TAND EFTERHARVE

GØDNINGSSÆT

GØDNINGSSÆT

FRONT BÆREHJUL

FRONT BÆREHJUL

TRASH CUTTER

TRASH CUTTER

* Kun til XO 4000 F, XO 4500 F, XO 5000 F, XO 6000 F

Galleri / Medier

Kontakt formular

Har du brug for hjælp, er du intresseret i en demonstration af en maskine, kontakt os !